Feiring Ungdomslag holder årsmøte med valg, informasjon, verving av medlemmer og kanskje underholdning. Frilynt Norge kommer.