Om det er saker til eventuelt må disse sendes til sekretær i styret, Morten Haugli, mail:morhau@me.com innen tirsdag 26. mai.