17.00 Alle vi barna i Bakkebygrenda

19.00 The act of killing