Offergaven gis til menighetsfakultetet. Terje Kjølsvik vil lede oss gjennom gudstjenesten. Vel møtt!