Oppstart – åpent for alle og nye datoer settes etter hvert