Valglokale: Fløygir

Åpningstider:

Søndag 8.september kl. 16-20

Mandag 9.september kl.10-20

Ta med valgkortet og legitimasjon!