Innspill og merknader til reguleringsplan FV33

Innspill og merknader til reguleringsplan FV33

Onsdag 8.april var det åpent møte i Rådhuset om FV 33 gjennom Byrudberga. Formålet med møtet var å bekjentgjøre reguleringsplanene som nå foreligger for strekningen. Som det kom fram på dette møtet omfatter reguleringsplanen ikke stedet som har vært rasutsatt i vinter. Dette er en av flere punkter som Feiringregjeringa vil komme med merknad til. Fristen for innspill og merknader til reguleringsplanen er satt til 24.april. Torsdag 16.april møtes ei gruppe på Fløygir kl. 19.00 for å sammenfatte innspill, og de som har noe de ønsker å få med i denne samlede tilbakemeldingen, er velkommen til å komme dit, eller melde i fra til Mette K.Limbodal eller Trond Melgård i løpet av dagen i dag.

Det er selvsagt også åpent for at man selv kan sende innspill og merknader til vegvesenet.

Adressa er:  Statens vegvesen Region Øst,  postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller

firmapost-ost@vegvesen.no

Gratis selvstyrkingskurs på Hasselbakken

Gratis selvstyrkingskurs på Hasselbakken

Det arrangeres kurs i selvstyrking på Hasselbakken 5.-6. august og 25.-26. august. Kurset går på dagtid over 4 dager.

-Kurset retter seg mot enkeltpersoner, brukerorganisasjoner og tjenesteapparat, men passer egentlig for alle, fordi vi alle i løpet av livet vil møte ting som er litt vanskelig, forteller Hedvig Bjørnstad ved Smart Rehab Hasselbakken. -Selvhjelp, eller selvstyrking, handler om å tørre å gå inn i de vonde opplevelsene, og så bruke disse og sette ord på dem. I problemet ligger det ressurser, slår Hedvig fast.

Hun forteller at målet med kurset blant annet er å bidra til at den enkelte blir bevisst egne ressurser, får økt selvtillit og større mot til å stå fram og hevde egne meninger.

Kurset holdes av Bjørg Kaspersen ved Brukerstyrt Senter i Hamar. De har av Helsedirektoratet fått ansvar for å spre Verktøykassa for brukermedvirkning nasjonalt.

Påmeldingsfrist 28. juli til Hedvig Bjørnstad, mob. 92680184 eller hedvig.bjornstad@gmail.com

Har dere spørsmål til kurset, kontakt gjerne kursleder Bjørg Kaspersen, mob. 97106703