Fotballgruppa ønsker velkommen til ny sesong

Fotballgruppa ønsker velkommen til ny sesong

Første trening for årgangene GJ10-GJ12 (inkl. overårige) er allerede i dag (onsdag 25. februar), mens GJ8-9 avventer til i uke 11. Årets nye 7-åringer må smøre seg med tålmodighet til vi starter utesesongen når snøen forsvinner etter påske (nærmere beskjed vil bli gitt). Treningsopplegget blir som for innendørstreningene i høst:

GJ8-9:                Gymsalen på skolen, onsdager kl. 18-19.

GJ10-11:             Feiringklinikken, onsdager kl. 18-19.

GJ12+:                Feiringklinikken, onsdager kl. 19-20.

fotballtrening_unger

Mjøsa rundt

Mjøsa rundt

Hovedstyret og sykkelgruppa har gjennom året hatt Mjøsa Rundt høyt på agendaen, da vi tidlig så store utfordringer ift årets arrangement. Flere løsninger har blitt skissert og vurdert. Vi har allikevel ikke funnet hva vi anser som en tilfredsstillende helhetlig løsning for å opprettholde Mjøsa Rundt slik vi kjenner det.  De to tungtveiende argumentene for ikke å opprettholde Mjøsa Rundt i dagens form er sikkerhet og økonomi. Store deler av løypa vil bli preget av veiarbeid med de utfordringer dette innebærer. Et av de viktige punktene her er strekningen Biri-Vingerom. Trafikken fra E6 blir omdirigert inn på ”gamlevegen” og øker risiko for alvorlige uhell.

Vi ser heller ikke en god løsning på hvordan vi kan gjennomføre arrangementet i balanse eller med overskudd. Vi er avhengige av å opprettholde antall påmeldte deltaker ift 2014 for å komme i balanse. Dette anser vi ikke som realistisk å budsjettere med, da vi vet at bl.a. Rye arrangerer Tyrifjorden Rundt samme dag. Det er også andre større ritt samme dag.

Hovedstyret ser ikke at en opprettholdelse av Mjøsa Rundt som varemerke kan forsvare et underskudd og mener å avlyse ikke vil vanskeliggjøre en gjenopptagelse av Mjøsa Rundt når veier og trafikale utfordringer er på plass +/-2018.

Mjøsa Rundt har vært en bærebjelke for idrettslaget gjennom 40 år og dette setter mange følelser i sving. Det er viktig at alle blir hørt og får mulighet til å komme med tilbakemeldinger og tanker rundt dette. Med en mulighet for endring av ordlyd og stemmerekkefølge går vi derfor ut med de løsningene hovedstyret ønsker å stemme over. Hovedstyret vil komme med sin innstilling til årsmøtet 01.03.2015 og sette alternativene under opp mot dette.

  • Alternativ 1: MR avlyses og blir vurdert tatt opp igjen fortløpende kommende år.
  • Alternativ 2: MR arrangeres kun på kort løype. Det stilles krav om minimum 250 påmeldte ryttere innen 15.04.2015. Dersom antall ryttere ikke oppnås avlyses rittet og innbetalte startkontingenter tilbakebetales. MR vil bli vurdert tatt opp igjen fortløpende kommende år dersom ritt avlyses
  • Alternativ 3: MR arrangeres kun på kort løype. ( budsjettert underskudd 70.000,- )
  • Alternativ 4: MR arrangeres og opprettholdes i dagens form. ( budsjettert underskudd 121.000,- )

Kontakt leder for Feiring IL dersom du har spørsmål eller ønsker å komme med innspill. Ønsker primært tilbakemelding på mail, leder@feiringil.no evt på telefon 97 17 30 50.

 

På vegne av Hovedstyret FIL

Ståle Melby

Leder Fering IL

Melbybakken

Melbybakken

Feiring hadde i mange år en aktiv gruppe og dyktige utøvere innen hopp. Bygda har opp gjennom årene hatt flere bakker men står i dag igjen med en hoppbakke, Melbybakken. Aktiviteten i bakken har de to siste tiår vært fraværende etter et forsøk på å rydde anlegget på nittitallet, samt tilrettelegge for en liten bakke med naturlig tilløp. Tatt aktiviteten i betraktning og behov for sikring, modernisering og rehabilitering av anlegget, fattet hovedstyret et enstemmig vedtak om å starte prossessen for riving.

Aspektet som veide tungt var sikkerhet. Anlegget står fritt tilgjengelig for barn og unge, uten noen form for sperring mot stilasje. Her kan den som måtte ønske fritt klatre til topps med de farer dette kan medføre.

Hovedstyret mener å sette i stand bakken iht moderne krav til anlegg ikke kan forsvares i forhold til kostnad og antall potensielle brukere. Det vil også være svært krevende å holde bakken klar til bruk gjennom vinteren. Dette har andre større klubber rundt oss merket seg som en viktig erfaring.  Profilen på bakken må endres med tanke på ny hoppstil. Kledningen på bakken begynner å få råtetendenser, her må alt av materiale skiftes ut. I tillegg til dette må bakken forsvarlig sikres. Den bærende konstuksjonen fremstår som inntakt.

Det er vurdert å gi bakken slik den fremstår i dag til andre grupper eller foreninger, hvor de overtar alt ansvar. Det foreligger ingen kjent avtale med grunneier om leie av området og dette blir da en forutsetning som må på plass før dette kan være aktuelt.

Vi har også vært i forbindelse med forbundet og skikretsen hvor det også støttes å rive Melbybakken. De er klare på at det er lite verdi i et slikt anlegg. Dersom idrettslaget ønsker en hoppbakke er anbefalingen å bygge nytt.

Saken vil bli avgjort på det ordinære årsmøtet 01.03.2015. Kontakt leder for Feiring IL dersom du har spørsmål eller ønsker å komme med innspill.

Vi setter også i denne forbindelse pris på gamle bilder og fortellinger om bakken og hoppmiljøet.

  • Ønsker primært tilbakemelding på mail, leder@feiringil.no evt på telefon 97 17 30 50.

 

 

På vegne av Hovedstyret FIL

Ståle Melby

Leder Fering IL

Mebybakken 1

Eidsvoll skikarusell 2015 – Første renn onsdag 21. januar

Eidsvoll skikarusell 2015 – Første renn onsdag 21. januar

Husk å melde deg på, online påmelding stenger kl 23:59 i kveld.   Det er mulig å etterannmelde seg ved oppmøte, men vi ønsker at flest melder seg på nett for å unngå kø.

  • Påmeldingsavgift for hele karusellen kr 250,-.
  • Etteranmelding mulig renndagen mot gebyr på 50,-.

Innbydelse (oppdatert 13. januar 2015)

For påmelding trykk på startnummert! 

Hvem er påmeldt

Klippekort på svømminga

Klippekort på svømminga

Trimgruppa prøver med å forenkle betalingen for våre deltagere på badet på Feiringklinikken.

Første steg er å selge klippekort med femten klipp for kr.250.00 Det blir lik pris for alle som har kort uansett alder. De som er under to år går fortsatt gratis.

Hensikten er å redusere jobben med inngang og at vakten / vaktene får bedre tid til å holde øye på de badende.

Ordningen starter fra tirsdag 20.januar.