Nye priser for ferdsel i Dalbekkvegen

Nye priser for ferdsel i Dalbekkvegen

I fjor ble prisene for ferdsel langs Dalbekkvegen satt opp til kr. 100,- for enkelttur og kr. 1500,- for sesongkort. Flere reagerte på den forholdsvis kraftige prisøkningen.  Styret i Dalbekkvegen har nå besluttet å sette prisene ned, til kr. 75,- pr enkelttur og kr. 750,- for sesongkort.

Begrunnelsen for å sette prisene opp var at det er stor slitasje på veiene som følge av trafikken, og store behov for vedlikehold. -Dalbekkvegen er en privat skogsbilveg anlagt og vedlikeholdt av skogeiere i området, og vi er avhengig av inntekter for å kunne holde vegen åpen, sier leder for Dalbekkvegen, Kjell-Ola Dahl. Han minner om at de fleste andre skogsbilveier i Feiring er stengt med bom og lås for alminnelig ferdsel. -Årsaken til dette er at skogeierne prioriterer vegens primære formål, tømmerkjøring – og ikke ønsker slitasjen og dermed det økte vedlikeholdsbehovet og kostnadene som utstrakt bilkjøring fører med seg, sier Dahl. 

Til fots eller med sykkel kan du ferdes gratis på Dalbekkvegen. Kjører du motorisert, må du betale.  Foto: Skiforeningen/Eivind Molde

Dalbekkvegen er for mange i Feiring ei utfartsåre til bading, fisking, bærtur og rekreasjon, og også til kulturminnemerket Jernverket. Dessverre bidrar privatbilismen også til stor slitasje på vegen. – Vi er avhengig av at bilistene er med på spleiselaget ved å betale bompenger. Slik kan alle bidra til at Dalbekkvegen også i framtida blir en veg alle kan bruke for å komme seg ut i skogen, avslutter Kjell-Ola Dahl.

Avslutning på skitursesong og åpent lysthus

Avslutning på skitursesong og åpent lysthus

Søndag 26.mai holder trim – og turgruppa avslutning for skitursesongen med trekning av premier. Det skjer på Lysthuset kl. 13.00. Hovedpremien er som vanlig en flott tursekk! Det blir også utdeling av diplomer til alle som har gjennomført 12-topper’n.

Feiring Jernverks venner holder søndagsåpent lysthus med kaffe og biteti kl. 11-16.   


Kulturskolen i Feiring

Kulturskolen i Feiring

FAU tok i fjor initiativet til å få et kulturskoletilbud til Feiring. Kulturskolen i Eidsvoll tok utfordringen, og i skoleåret 18/19 har 1.-4.trinn hatt tilbud om «Kulturhjulet» – med blant annet rytmetrening og sang, instrumentlære og visuell kunst. Kulturskolens satsning i Feiring har vært så vellykket at Kulturskolen ønsker å fortsette – og muligens også utvide – det desentraliserte tilbudet ved Feiring skole.

-Vi vil gjerne gi et «viderekommende» tilbud for elevene som har gått på Kulturhjulet dette året, sier Astrid Holum, leder ved Eidsvoll kulturskole. I tillegg vil kulturskolen starte et nytt kulturhjul for elever (1.-4.trinn) som ikke har vært med tidligere. 

Viktig: Alle som vil være med på Kulturhjulet 1 og 2 i kommende skoleår må melde seg på innen 1.juni, også de som har vært med i året som er gått. Send mail til eidsvoll.kulturskole@eidsvoll.kommune.no, eller gå selv inn i kulturskolens påmeldingssystem og registrer ditt ønske. Der kan du se alle tilbudene som finnes i kulturskolen i Eidsvoll.

Fra Kulturhjulets opptreden på Fløygir i november.

Kulturskoletilbudet i Feiring foregår på fredager i SFOs åpningstid.

Kulturhjulet 1

Kulturhjulet er et gruppetilbud med smakebiter fra det varierte tilbudet i kulturskolen. Musikk, instrumentlære, sang, kunst og lek!

Kulturhjulet 2
 
Videreutvikling fra kulturhjulet 1. Litt fordypning i fiolin, cello, ukulele og sang. Mer note-og rytmelære. Alternativt kan eleven velge ett instrument å fordype seg i. Nåværende tilbud ved Feiring skole er: fiolin, cello, ukulele, sang.

Innføring i strenginstrumentenes spennende verden

Gitar og piano

Hvis det er over 6 elever som ønsker å spille gitar eller piano vil kulturskolen vurdere å sende enda flere lærere til Feiring (i tillegg til cello og sangpedagog). Her kan elever i alle aldere melde seg på!
 
Astrid presiserer at alle selvfølgelig står fritt til å ta andre instrumentvalg i kulturskolen, men at man da må påregne at undervisningen foregår i Badet kulturtun i Eidsvoll

Er dere usikre på om dere tar rett valg? Snakk med lærerne i Kulturhjulet, Kaja og Hilde, eller send en e-post til leder for kulturskolen Astrid Holum, astrid.holum@eidsvoll.kommune.no.
 
 

Vandring i Julsruddalen

Vandring i Julsruddalen

Feiring jernverks venner inviterer til historisk vandring i vårt nærområde!

Lørdag 25. mai kan du bli med på en vandring i Julsruddalen med Jon-Olav Skjønhaug som kjentmann og guide.

Skjønhaug holdt nylig et foredrag om Julsruddalen på Carsten Ankers lysthus. I forlengelse av dette foredraget, ønsker han velkommen til å se dette området hvor det er så mange kulturminner.
I Julsruddalen har det vært både jernverk og landhandel, det er stort nettverk av merka stier og en fin gapahuk, «Dokneshuken».
Alle interesserte er velkommen til å være med på en tur som vil ta omlag 2 timer inkludert matpause i gapahuken. Jon-Olav vil fortelle undervegs.
Oppmøte kl. 11. Kjør ned Doknesgutua til merket parkering. Ta med matpakke og drikke. Godt skotøy anbefales da vandringen er på stier. Ingen påmelding.
Arr.: Feiring jernverks venner.

17.mai i Feiring

17.mai i Feiring

FAU ved Feiring skole ønsker alle hjertelig velkommen til 17. mai-Feiring! Vi feirer på tradisjonelt vis med barnetog og fest med aktiviteter og åpen kiosk på Fløygir.

Program for dagen
08.00: Vokalgruppa Røst synger ved Feiring kirke
11.00: Dørene åpnes på Fløygir
11.45: Samling ved Feiring skole, velkomst ved FAU-leder Eldri Berger Askeland
12.00: Tale for dagen ved Feiringminister Torbjørn Ellingsen
12.15: Barnetoget går fra skolen. Viken musikkforening spiller. Vi går ned ved Kommu’n, videre langs Fv 33 og opp Kjerkelinna til Feiring kirke.
Ca. 13.00: Familiegudstjeneste i Feiring kirke ved prest Terje Kjølsvik og organist Karin Melby Bjørnstad
Ca. 13.45: Program på Fløygir, se under.

  • Kiosk ved FAU
  • Leker for barn i alle aldre
  • Sang ved 3. og 4. trinn
  • Tale for dagen ved elever fra 8. trinn
  • Sang ved vokalgruppene Bris og Røst
  • Loddsalg og trekning

Vi tar Vipps og kontant i kiosk og loddsalg.

Tusen takk til Viken Musikkforening for korpsmusikk til 17.maitoget vårt!

Vi ønsker vi alle en hyggelig 17. mai!