Hoppensprett Feiring trenger ringevikarer

Hoppensprett Feiring trenger ringevikarer

Barnehagen i Feiring trenger ringevikarer! -Vi ønsker oss positive ringevikarer som er glad i å være i aktivitet sammen med barna og som gjerne har erfaring fra arbeid med barn, sier Anne Brit, som kan nås på telefon 45020295, e-post anne-brit@hoppensprett.no

Måneskinns-aking

Måneskinns-aking

Vi går mot fullmåne, og også visstnok måneformørkelse – det kan bli en magisk kveld! Hva er vel bedre enn å være ute i gnistrende vintervær på en sånn kveld? Bli med på aking i Stenberghagen, søndag 20.januar kl. 19-21! Ta med noe å ake på og møt opp, enten i Sør-Skålerud (på toppen av bakken), eller på Stenberg (nederst i bakken). På sistnevnte sted blir det bål og mulighet for grilling og kaffe, sier vertskap i bunn av bakken, Tore Bjørnstad, telefon 94191819.

 

Årsmøte i Feiring jernverks venner

Årsmøte i Feiring jernverks venner

Årsmøte i Feiring Jernverks Venner avholdes på Fløygir, 28. januar kl 19.00.

Feiring jernverks venner, eller «Venneforeningen», ble etablert i 2003. Foreningen bidrar med istandsetting og ettersyn av Feiring jernverk, og jobber også med å spre kunnskap om Feiring jernverk og øke interessen for verksområdet. Venneforeningen har satt i stand St.Pauls gruve og vært drivkraften i gjenreisningen av Carsten Ankers representasjonsbolig på Kristenkollen, det såkalte Lysthuset.

Du er hjertelig velkommen til å bli med i venneforeningen! Ta kontakt med leder Marit B. Sveen, telefon 92219973.

AGENDA for årsmøtet

1.       Godkjennelse av innkalling

2.       Valg av møteleder

3.       Valg av referent

4.       Valg av to personer til signering av protokoll

5.       Årsmelding

6.       Årsregnskap

7.       Valg av styremedlemmer

8.       Valg av ett medlem til valgkomiteen

Med vennlig hilsen

Styret i Feiring Jernverks Venner

Kirkekino

Kirkekino

Bli med på kirkekino torsdag 24.januar kl. 18.00-19.00 i Feiring kirke, oppfordrer Feiring menighetsråd.

I filmen ”Kirkerottene ” blir vi kjent med Fredo og Vesle som bor i en kirke, forteller trosopplærer Kristin V. Thoresen.
På kino hører det med en litt godteri…..! Derfor må vi vite hvor mange som kommer!  Påmelding innen onsdag 23.jan. til kristin@eidsvoll.kirken.no  eller sms til tlf.: 48895151

Velkommen til gratis kirkekino! Ta gjerne med en voksen!

Sprell levende

Sprell levende

Sprell levende er et av Feiring menighet sine trosopplæringstilbud, en slags «søndagsskole» rett etter skoletid på tirsdager, for 1-6 klasse.

Sprell levende starter opp igjen etter nyttår, og har følgende datoer framover:

Tirsdag 22.januar
Tirsdag 5.mars
Tirsdag 2.april
Tirsdag 14.mai
Søndag 14.april – Gudstjeneste med palmer og esel
Søndag 16.juni – Fellesgudstjeneste på Bygdetunet

Opplegget er: En av lederne henter barna på skolen (NB! Husk å si i fra på SFO) og går bort til Fløygir. Program: mat, bibelfortelling, sang,  lek, formingsaktivitet. Foresatte kan hente barna på Fløygir fra 16.30, eller de går hjem på egen hånd, seinest kl. 17.00.

Ledere er prest Terje Kjølsvik, organist Karin, trosopplærer Kristin V. Thoresen, medlemmer i Menighetsrådet.

-Vi sender ut denne invitasjonen til de som er i våre registre, døpte og tilhørende. Hvis du veit om noen som ikke har fått invitasjon, be dem gjerne med, det er plass til alle, sier trosopplærer Kristin V. Thoresen

Kontaktinfo tlf. 48895151 (Kristin)