Tårnagent-helg 9.-10.februar

Tårnagent-helg 9.-10.februar

Feiring menighet inviterer alle i 3. og 4. trinn til å være Tårnagenter i kjerka!
 
Når: 9. og 10. februar
Hvor: Feiring kirke
 

I løpet av helgen skal vi se på mysterier og løse oppdrag i kirken. 
Lørdag er vi sammen fra kl. 16.00 – 19.00. Søndag spiser vi frokost i kirken kl. 9.00 og deltar på tårnagentgudstjeneste.
 
Alle er velkommen på Tårnagentgudstjeneste søndag 10. februar kl. 11.00.
 
Er det behov for noen form for tilrettelegging, gi beskjed ved påmelding!  
Påmelding innen 8. februar til sms.: 48895151, eller e-post: kristin@eidsvoll.kirken.no
 
Hemmelig hilsen Terje prest, Karin organist og Kristin trosopplærer
Eidsvoll, Langset, Feiring og Hurdal

Formiddagstreff

Formiddagstreff

Formiddagstreff på Feiring Bedehus onsdag 30.januar kl. 12.00.
Besøk av Fellesmusikken fra Råholt.
Bevertning – utlodning.
Alle hjertelig velkommen.
Arr.:  Feiring Indremisjon

Årsmøte i Pensjonistforeningen

Årsmøte i Pensjonistforeningen

Ordinært årsmøte og en etterfølgende drøfting av foreningens oppgaver og aktiviteter står på programmet når Feiring Pensjonistforening har møte på Fløygir onsdag 6. februar kl. 18.00.

Aller først blir det sang og musikk ved to av Feirings kulturskolelever, Tomine Hagen og Nora Ekornholmen.

Det ordinære årsmøtet vil inneholde vanlige saker med årsberetning, regnskap, budsjett, arbeidsplan og valg. Foreningen har god aktivitet, bra økonomi og 82 medlemmer ved årsskiftet. Det er en netto økning på ti medlemmer fra i fjor.
  Etter kaffepause ønsker styret en drøfting av oppgaver og aktiviteter foreningen skal prioritere. Bør det bli flere turer, flere møter eller andre aktiviteter? Eller hva kan foreningen gjøre for å være en større ressurs for bygda? Mange mener at fastlegeordningen er i en krise, og på møtet vil styret stille spørsmål om dine erfaringer med fastlegeordningen.
   – Møt opp og delta i årsmøtet. Nye medlemmer ønskes spesielt velkommen, sier styreleder Hans Ekornholmen.

Kulturell spaserstokk på Fløygir

Kulturell spaserstokk på Fløygir

Førstkommende torsdag 31. januar kl. 12.00 til 13.30 blir det sangkonsert på Fløygir. Arrangementet er et ledd i «Den kulturelle spaserstokken», et tilbud via Eidsvoll kommune. Feiring Pensjonistforening er vertskap, og  
Hilde Mehlum synger og Eivind Baaserud spiller gitar. De vil også ha med tilhørerne på allsang.
 Konserten begynner på samme tidspunkt som Gågruppa kommer til Fløygir,  så vi håper at alle som pleier å delta i Gågruppa blir med på konserten, som er et åpent arrangement. Alle, både unge og eldre, er derfor hjertelig velkommen til å høre fin sang og musikk på Fløygir torsdag, sier Hans Ekornholmen i pensjonistforeningen.

Skitur til Bjørndalhytta

Skitur til Bjørndalhytta

Søndag 27.januar går FILs skitur til Bjørndalshytta. Vertskapet er Kristin og Sjur Bjørndal. Hytta ligger i nordenden av Store Byua. Dersom en kommer nord- eller sørfra på Rynesvegen (Minnesund), gå ca. 200 m opp i oppkjørt veg vis á vis Sørenden av Vesle Byua for å komme til hytta. Markadatabasen viser når skiløypene sist er kjørt.  Pr 23/1 har det ikke vært nok snø til å kjøre opp skiløype fra Bjørndal til Byua. Løypetraseen ligger ikke i Markadatabasen da denne løypa tidligere har blitt kjørt opp av og til.