Barn og unge

Det skal være godt å vokse opp i Feiring!

Feiring er ei bygd i vekst. Spesielt glad er vi for at vi får stadig flere unger i bygda. Elevtallet har økt de siste ti årene, og holder seg for tida stabilt.

Feiring skal være et trygt og godt sted for unger å vokse opp. Nærheten til naturen, tette nettverk og et allsidig aktivitetstilbud er kvaliteter vi kan tilby. Vi håper at barn som vokser opp i Feiring utvikler en identitet og tilhørighet som gjør at ønsker å bosette seg i bygda når de selv etablerer seg.

Oppklarning til kvelds og de mest standhaftige festivaldeltagerne kunne hygge seg ved midtsommerbålet til langt på kveld
Glade unger ved midtsommerbålet i Årneslandet.

 

MvM
Vi ønsker å bygge identitet og gi de unge en solid plattform å stå på når det skal ut i verden.

 

Feiringtinget 2015, Smekke til nyfødte
Velkommen til verden – velkommen til Feiring! Alle nyfødte feringer får utdelt smekke under det årlige Feiringtinget.

Feiring aktivitetsbarnehage

Feiring aktivitetsbarnehage ble ferdigstilt i 2010 og har plass til 70 barn. Barnehagen er privateid og drives etter Hoppensprett sitt pedagogiske opplegg. Feiring aktivitetsbarnehage drives som en basebarnehage med en storbarns – og en småbarnsavdeling. De eldste barna tilbys et eget skolerettet opplegg. Barnehagen legger stor vekt på fysisk aktivitet og utfoldelse. Innendørs er det et godt utstyrt aktivitetsrom, ute er det sykkelbane og store arealer å leke på.

 

Feiring aktivitetsbarnehage, Hoppensprett
Hoppensprett Feiring aktivitetsbarnehage ligger idyllisk til i naturskjønne omgivelser med Mjøsa som nærmeste nabo.

Lag og foreninger

Feiring har et tjuetalls lag og foreninger, og noen av disse retter seg spesielt mot barn og unge, som for eksempel Feiring ungdomslag. Feiring ungdomslag er en medlemsorganisasjon med ca. 60 medlemmer, som blant annet driver fritidsklubb- og ungdomsklubb annenhver uke ved lagets eget forsamlingshus, Fløygir. Idrettslaget har et allsidig tilbud for barn og unge, gjennom blant annet allidrett, fotball, håndball, folkebad og skitrening. Menighetsrådet driver også aktiviteter for barn.

Feiring skole

Feiring skole er en fådelt 1-10-skole med ca 120 elever. Skolen satser målrettet på å drive undervisning på tvers av alderstrinn. Feiring skole er en nærmiljøskole som samarbeider tett med Feiringregjeringa og andre lag og foreninger i bygda. Feiring skole er medlem av Landslaget for Nærmiljøskolen (LUFS)

 

Matpause under den årlige dugnaden ved Feiring skole.

Les mer om og følg nærmiljøskolen Feiring skole på Facebook

 

 

 

 

 

 

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2023 Feiringregjeringa