Åpent julemøte i pensjonistforeningen

Åpent julemøte i pensjonistforeningen

Onsdag 4.januar kl. 18 blir det julemøte med risgrøt, kaffe og kaker. Jentestuntgruppa kommer og synger.

-Alle er hjertelig velkommen! Våre møter er alltid åpne for alle, sier leder i Pensjonistforeningen Trond Melgård.

6 jenter synger foran alteret i Feiring kirke
Jentestuntgruppa synger på Pensjonistforeningens julemøte. Her fra musikalsk førjulsstund i Feiring kirke.
Sommersamling på Lysthuset

Sommersamling på Lysthuset

Det blir toner fra den kjente panfløytisten Roar Engelberg når pensjonistforeningen holder sommersamling på Lysthuset.

Onsdag 15.juni kl. 18.00 holder Pensjonistforeningen åpent arrangement på Lysthuset, der musikeren Roar Engelberg kommer og spiller panfløyte. Det blir servering av mat og kaffe. Inngang kr. 100.

Hvis noen synes det blir for langt å gå fra parkeringsplassen, ring Trond M tlf. 91699673 for skyss.

Alle er hjertelig velkommen!

Hjem | Minside
Roar Engelberg
To nye æresmedlemmer

To nye æresmedlemmer

Hans Ekornholmen (post mortem) og Kjell Arne Melby er tildelt Pensjonistforbundets hedersbevis. 


-Dette var moro og kom veldig overraskende på meg, sa Kjell Arne Melby. 
Hans Ekornholmen var leder for pensjonistforeningen da han gikk bort i januar, og Torunn som mottok hedersbeviset på vegne av Hans, kaller det «en stor ære og anerkjennelse». 

Torunn Ekornholmen mottok hedersbeviset på vegne av avdøde Hans Ekornholmen. T.h. Kjell-Arne Melby.

Stor innsats for lokalsamfunnet
Leder Trond Melgård holdt tale hvor han ga styrets begrunnelse for de nye æresmedlemskapene: 


«Kjell Arne har i hele sitt liv jobbet for bygda vår gjennom sitt politiske arbeid og sin store innsats i lag og foreninger. All hans erfaring som lokalpolitiker har, uavhengig av partipolitikk, vært viktig for pensjonistforeningen, også da han var leder fra 2011-15. Vi hører på når Kjell Arne tar ordet. Kjell Arne sitt arbeid for å bevare aldershjemmet og få omsorgsboliger til bygda har vært uvurderlig».


«Hans var en kulturformidler. Han hadde en inderlig glede av å glede andre. Han hadde en lun og raus lederstil uten å dominere og var et oppkomme av idéer. Som leder gjorde han om pensjonistforeningen til en kulturinstitusjon med åpne konserter og arrangementer og sørget for stabilitet. Hans jobbet også for eldre gjennom Pensjonistforbundet og Eidsvoll eldreråd. Han var en vi tenkte kom til å være der til evig tid».


-Gjennom denne utmerkelsen vil Kjell Arne og Hans ha medlemskap i ære så lenge Feiring pensjonistforening finnes, sier Trond.

Feiring pensjonistforening har to æresmedlemmer fra tidligere. Bjørg Bjørnstad og Randi Svendby fikk hedersbeviset i 2012.
Om Sigrid Undset på Fløygir

Om Sigrid Undset på Fløygir

Sigrid Undsets liv og diktning er tema når kulturformidler Odd Georg Murud kommer til Fløygir onsdag 4.mai.

Det er Pensjonistforeningen som inviterer, møtet er åpent for alle og starter kl. 18.30.

Inngang kr. 50,-

Sigrid Undset
Odd Georg Murud. Bilde fra Litteraturfestivalen i Akershus 2015.

Ekstraordinært årsmøte

Før møtet, kl. 18.00, er det ekstraordinært årsmøte i Pensjonistforeningen. -På årsmøtet vil vi behandle forslag om tildeling av æresmedlemskap og Pensjonistforbundets utmerkelse til to medlemmer, forteller leder Trond Melgård.

Rune speller på Fløygir

Rune speller på Fløygir

Det blir sang og musikk når Pensjonistforeningen inviterer til åpent møte onsdag 6.april kl. 18.00.

Pensjonistforeningen slår dørene på vidt gap når de avholder sine møter på Fløygir. Her er alle velkommen, pensjonist eller ei! Pensjonistforeningen har møter første onsdagen i hver måned.

På årets april-møte kan du oppleve bygdas egen Rune Melby synge og spille.

Inngang kr. 50,-

Neste møte er 4. mai kl. 18.00, da blir det foredrag ved foredrag ved Odd Georg Murud.

Årsmøte i pensjonistforeningen

Årsmøte i pensjonistforeningen

Velkommen til årsmøte i Feiring pensjonistforening på Fløygir onsdag 2. mars kl. 18.00. Det blir vanlige årsmøtesaker og valg.

I tillegg skal regnskap og årsmelding for 2020 godkjennes, siden årsmøte i fjor ikke kunne avholdes.

Saker som ønskes behandlet sendes til styret v/Trond Melgård innen 23.februar.

Før årsmøtet vil sanggruppa til Karin, «Jentestunt-gruppa», synge. Etter årsmøtet blir det åpent medlemsmøte med kaffe, rundstykker og utlodning.

Fortsatt tar vi smittvernhensyn og benytter storsalen hvor vi kan holde bedre avstand.

Vel møtt til både gamle og nye medlemmer!