Elever sikret 30 000 til Feiring skole

Elever sikret 30 000 til Feiring skole

Under «De unges kommunestyre» 10.februar stakk Feiring skole av med den gjeve førsteprisen for sitt forslag til nærmiljøtiltak. Her kan du lese om hvordan det gikk til!

Av Silje Skjøldt og Tomine Hagen, ledere i elevrådet ved Feiring skole

10.02.2021 var Feiring skole så heldige og vant 30.000,-. Disse pengene har vi i elevrådet bestemt at skal gå til klatrevegg og discgolfkurver på Feiring skole.

Vi, Silje Skjøldt og Tomine Hagen, elevrådsledere på Feiring skole har jobber hardt. Steg en var å få alle i elevrådet til å spørre klassene sine om hva de ønsket å bruke penger på. Etter en lang prosess med stemming og prissjekking kom vi frem til at vi hadde lyst til å søke om penger til klatrevegg.

Vi lagde to Powerpointer, en til nærmiljøtiltaket og en til temaet i år som var alle med. Vi lagde manus og begynte å øve. Da dagen var der for fremføring måtte møtet dessverre være digitalt på Teams på grunn av Korona. Dette stoppet ikke oss og som de moderne tenåringene vi er tok vi dette med glimt i øyet og smil om munnen. Da alle skolene hadde stemt fikk vi vite at det var en skole med aller flest stemmer. Seks av skolene hadde like mange stemmer og kjempet om andreplassen. Blant de skolene var ikke Feiring. Vi mistet trua og var helt sikre på at det var Råholt ungdomsskole som hadde vunnet. Jubelen satt i taket og tårene trillet da de ropte at det var Feiring skole som hadde fått førsteplassen med aller flest stemmer.

Så fort det er mulig og pengene er på plass vil Feiring skole snart ha en klatrevegg igjen og også noen discgolfkurver. Dette er en stor glede for skolen!

Silje Skjøldt og Tomine Hagen

Digital juletrefest

Digital juletrefest

Som så mange andre ting ble også skolens juletrefester avlyst i år. Med god hjelp fra elever og lærere har FAU ved Feiring skole laget en digital juletrefest!

Her blir det både sang, nissebesøk, underholdning og glimt fra skolehverdagen på Feiring skole – en fin anledning til å komme i skikkelig julestemning!

Og som seg hør og bør på juletrefest blir det loddsalg! Send valgfritt beløp til vipps #545458 og vær med i trekningen av fine premier. Foreldregruppa/FAU takker for alle bidrag i et vanskelig år uten de faste inntektene til kassa.

Takk til Karina Sunde og Anne Nordahl for opptak og redigering.

Snurr film!

Feiring skole på topp

Feiring skole på topp

(Saken sto i Eidsvoll Ullensaker Blad 1.9.2020 og er skrevet av journalist Veronica Sletta)

Denne skolen hadde høyest karaktersnitt per avgangselev: – En gjeng med solid, fin ungdom

Hvert år kommer det statistikk på karaktersnitt avgangselever ved grunnskolen har. Den samme skolen har det høyeste snittet også i år.

Karaktersnittet kalles for grunnskolepoeng, og er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet til elever på 10. trinn. Dette danner grunnlaget for opptak til videregående skole.

Høyeste snitt

Av ungdomsskolene i vårt område er det Feiring skole som peker seg ut som den skolen med trinnet som har høyest snitt. De har gjennomsnittlig grunnskolepoeng på hele 49,1. Nesten en 5’er (karakter) i snitt. Det fordelt på 12 elever på trinnet.

– Det er selvfølgelig gledelig, og det er fint å tenke på at dette er resultatet etter 10 år her hos oss. Det viser at de sitter igjen med en god samling av kompetanse, sier rektor ved Feiring skole, Ingunn Holmstad Haukeland.

Feiring skole

– Solid, fin ungdom

Hun forteller om en fin gjeng med avgangselever.

– Det var en gjeng med solid, fin ungdom. En helt super gjeng, som også kom helt til finalen i Klassequizen på NRK. Det sier jo litt om at dette er ungdommer som gir av seg selv, sier rektoren.

Finalen ble det derimot ikke noe av, på grunn av koronasituasjonen.

 Man får et inntrykk av at miljøet på trinnet var godt.

– Vi har et godt miljø. Elevene våre føler en tilhørighet og blir sett. Det er viktig for at man trives på skolen, og elevundersøkelser tilsier at det gjør elevene ved Feiring skole, sier Holmstad Haukeland.

Rektor ved Feiring skole, Ingunn Holmstad Haukeland

– Kunne forutsees

Eidsvoll kommune har den skolen med best snitt og den med dårligst snitt av skolene i vårt område (full oversikt kan du se i sidesaken), basert på skolene som ikke er unntatt offentligheten.

– Først og fremst er det jo gledelig at snittet på grunnskolepoeng går opp (fra 39,1 til 40,9). Læringsresultater er noe Eidsvollskolen kontinuerlig jobber med å forbedre. Målet må jo være at elevene våre skal få ut sitt potensial, sier leder i Utdanningsforbundet i Eidsvoll, Morten F. Haugli., sier leder i Utdanningsforbundet i Eidsvoll, Morten F. Haugli.

Han er ikke overrasket over at Feiring skole leverer det resultatet de gjør.

– Det at Feiring skole scorer såpass høyt i år (en framgang som er høyere enn både den kommunale og nasjonale framgangen) kunne også forutsees av dette kullets resultater på nasjonale prøver på 5. trinn, 8. trinn og 9. trinn.

Flere faktorer

Feiring skole scoret også best av alle skolene i fjor. Da var det også 12 elever på trinnet.

– Er det noe som tilsier at for eksempel færre elever i en klasse vil gjøre det bedre? Få tettere oppfølgning?

– Det at Feiring skole ligger noe høyere enn det kommunale snittet også de siste årene er nok påvirket av flere faktorer, hvor en av dem nok kan være tettere oppfølging av hver enkelt elev. Når det er få elever, vil de i snitt få mer tid med læreren, noe som er viktig for utvikling av relasjon, trygghet, selvtillit og læringsresultater. Det er imidlertid lite forskning som sier noe om at små klasser i seg selv har innvirkning på læringsresultatene, svarer Haugli.

Morten Fallet Haugli er leder i Utdanningsforbundet i Eidsvoll

Dyktige

Lederen forteller at det er flere faktorer som påvirker læring.

– Vi vet at det er svært mange faktorer som påvirker læring, og det er ikke nødvendigvis de samme faktorene for samtlige elever. Dette er temaer som også berøres av pedagogisk grunnsyn og forståelse, så vel som utdanningspolitiske ordskifter og selvsagt hvordan kommunene og skolene driver pedagogisk utviklingsarbeid og bygger profesjonsfellesskap innad i organisasjonen på flere nivå. Altså helt fra enkelte trinn på en skole, via hver enkelt skole og på tvers av skoler til det kommunale profesjonsfellesskapet i Eidsvollskolen, sier Haugli.

Han har full tro på dem som arbeider på skolene i dag.

– Eidsvollskolen bør ha som mål å forbedre resultatene over tid, men veien dit er full av store og viktige spørsmål, felles kompetansebygging og evnen til å utnytte hele potensialet til både elever, lærere og skoleledere til det fulle. Det er dyktige og godt kvalifisert personale i skolen vår.

Programmering og teknologi på timeplanen

Programmering og teknologi på timeplanen

Denne uka har Feiring 1-10-skole temauke med fokus på programmering og teknologi.

-Elevene i 1. til 4-. trinn skal prøve seg på enkel programmering. De vil blant annet jobbe litt praktisk med å programmere hverandre ved hjelp av enkle kommandoer. De skal også ta i bruk ressurser som «koding er gøy», «kidsakoder» og «scratch», forklarer rektor Ingunn H. Haukeland.

Elevene på mellomtrinnet og ungdomskolen har First Lego League som ramme for sin temauke. Skolen samarbeider tett med Feiring Teknolab om konkurransen og Feiring Teknolab bidrar med programmeringskompetanse og utstyr.

Rektor Ingunn H. Haukeland setter stor pris på samarbeidet med Feiring TeknoLab.

-Vi er veldig glade for samarbeidet og for alt utstyret vi har fått, sier rektor Ingunn H. Haukeland. Konkurransen omfatter svært mye av det skolen jobber med i fagfornyelsen og passer derfor utmerket som utgangspunkt for ei temauke.

3 lag fra Feiring

-Vi har meldt på tre lag fra Feiring, og kommer til å fortsette arbeidet med konkurransen på lørdager framover mot finalen på Gjøvik 7. november, forteller Tore Nedrebø fra Feiring Teknolab. -Det er supert at skolen har satt av en hel temauke, nå får elevene mye bedre tid til både forskning og programmering!  

Teknologi og folkehelse

Årets oppdrag heter RePLAY og elevene skal utvikle sitt eget forskningsprosjekt som en del av konkurransen. Temaet handler om å få folk i bevegelse gjennom lek og sport, og passer fint inn i læreplanens overordnede mål med fokus på folkehelse og livsmestring. Elevene konkurrerer også i robotkjøring og lagarbeid.

Vi ønsker elevene lykke til med arbeidet!  

Ingunn er ny rektor på Feiring skole

Ingunn er ny rektor på Feiring skole

Ingunn Holmstad Haukeland er nyansatt rektor ved Feiring skole. Sa vi ny? Ingunn har jobbet på Feiring skole i tre år allerede, først som avdelingsleder, så som konstituert rektor og nå altså som ordentlig rektor fra 1. april 2020.

Vi ønsket å bli bedre kjent med Ingunn og lot like godt elever ved skolen stille de spørsmålene de ville ha svar på!

Ingunn Holmstad Haukeland


Hei Ingunn, hvor bor du? Hei! Jeg bor på Ekornrud på Jessheim. 
Hvor gikk du på skole da du var liten? Stange skole på Østre Toten. 
Hva var favorittfaget ditt da du var elev? Jeg likte godt norsk og o-fag på barneskolen. På ungdomsskolen var det gøy å ha mat og helse. På videregående fikk jeg øynene opp for matematikk. Jeg fant ut at jo mer jeg jobbet med faget, jo mer fikk jeg til og morsommere ble det.  
Har du vært rektor eller lærer før? Det å være rektor er nytt og spennende. Lærer har jeg vært før. Jeg begynte som lærer på Lena ungdomsskole. Videre var jeg pianolærer og allkulturlærer på Vestre Toten Kulturskole. Før jeg begynte på Feiring var jeg lærer på Gystadmarka barneskole i Ullensaker kommune. 
Hva tror du blir forskjellen på den jobben du hadde før og å være ordentlig rektor?  Ettersom jeg har vært konstituert siden i høst, har jeg gradvis blitt litt og litt mer ordentlig rektor, så overgangen er ikke veldig stor. Det var en elev som forrige uke sa til meg at det var bra jeg var blitt ordentlig rektor. Jeg spurte om hun så noen forskjell på meg, og hun sa ja. Lurer fortsatt på hva forskjellen kan være. Kanskje flere grå hår? 
Hvordan har det vært å være rektor under korona-perioden? Det har vært mange avgjørelser å ta under omstendigheter vi aldri har vært i før. Også har det vært rart å være rektor når ingen ansatte eller elever er på samme sted. Det fine har vært å se hvor fleksible vi kan være når vi må. Lærerne har klart å skape en klassefølelse på nett ved for eksempel å ha klassemøter og fellesundervisning i Teams, digitale friminutt, felles kanaler alle kan skrive i, quiz mm.  Jeg ser at det har skjedd et digitalt løft både hos elever og ansatte og kanskje også hos foresatte? Det er også fint å se delingskulturen innad på skolen mellom elever og lærere og mellom skolene i Eidsvoll kommune. Når noen lærer noe nytt eller løser et problem, for eksempel i Teams, blir det delt med andre. 
Hva slags regler er det på skolen nå når elevene i 1.-4. trinn har begynt igjen etter at skolen har vært korona-stengt? Elevene opplever endrede rutiner. For å begrense nærkontakt stiller elevene opp utenfor skolen om morgenen. De beveger seg i rekke og de har faste områder å være på ute i friminutt. For å forebygge smitte blir det mye håndvask og elevene vasker pulten sin hver dag før de spiser. 
Hva er fint med Feiring skole og hvorfor vil du jobbe her? Feiring skole ligger vakkert til ved Mjøsa og har et flott uteområde, gode kollegaer og supre elever. Elevene er trygge og føler tilhørighet. De er sammen med hverandre på tvers av alder både på skolen og fritiden. De små forholdene gjør at vi ser hverandre og bryr oss om hverandre. Det gjelder både elever og ansatte. Jeg er også imponert over hvordan nærmiljøet stiller opp for skolen. Dere stiller opp på dugnad, med en hjelpende hånd i klasserommet eller som ressurs i undervisningen på tur i nærmiljøet eller i klassen. Tusen takk!
Er garderobene på skolen ferdig oppusset nå? Ja, de er blitt så fine! 
Hva slags visjon har du for Feiring skole? Feiring skole har utarbeidet en visjon: trygge, lærende og undrende – med hjertet på rett sted. Den inspirerer meg. Hovedoppgaven vår er undervisning, og hovedmålet er læring. Den tryggheten vi har på skolen, er et veldig godt grunnlag i arbeidet med motivasjon, undring og læring. 
Hva liker du å spise og drikke? Jeg liker nesten alt av mat og drikke. En hjemmelaget pizza med en kald cola til er veldig godt. Synes også det er nydelig med ferskt landbrød og tapas. Og en deilig ostekake eller sjokoladefondant med is, bær og kaffe til sier jeg heller ikke nei til. 
Har du noen gang svømt ved siden av en hai? Nei, det håper jeg da virkelig ikke. 
Har du vært i fengsel noen gang? Nei, men jeg gjorde mye rart da jeg vokste opp på Toten som å kjøre bil på gårdsplassen og kræsje i garasjen som 12-åring. 
Er du redd for svartedauden? Nei. 
Liker du best katter eller bikkjer? Bikkjer. Hadde dalmatiner som liten.
Er det noe i Feiring du har lyst til å se eller et sted i Feiring du vil reise til? Jeg har fått sett mange flotte steder mens jeg har jobbet i Feiring. Nå drømmer jeg om at alle elevene og ansatte er tilbake på skolen, at jeg har fått på plass alt som skal være på plass til neste skoleår og at jeg kan feire med en is på en benk i sola på Årneslandet. Der er det fint!
Hva har du mest lyst til å bli spurt om og hva svarer du? Er du glad i friluftsliv? Ja, det å være ute er viktig for meg. Ute i skogen, ute på terrassen, ute på fjellet, ute ved vannet – alt er topp! 

Ingunn trives ute i naturen.

Takk for praten, Ingunn, og lykke til i jobben som rektor på skolen vår!


Samisk tema på Allsang

Samisk tema på Allsang

Feiring skole er inne i sin årlige nærmiljøuke, hvor skolen tar i bruk ressurser som finnes i lokalmiljøet og inviterer bygda inn i skolen. 1.-4.trinn har samisk kultur som tema, og vil gjerne vise fram noe av det de har jobbet med under Allsang 4.februar kl. 13.15, i gymsalen på Feiring skole. Alle er hjertelig velkommen!