Kulturskolen i Feiring

Kulturskolen i Feiring

FAU tok i fjor initiativet til å få et kulturskoletilbud til Feiring. Kulturskolen i Eidsvoll tok utfordringen, og i skoleåret 18/19 har 1.-4.trinn hatt tilbud om «Kulturhjulet» – med blant annet rytmetrening og sang, instrumentlære og visuell kunst. Kulturskolens satsning i Feiring har vært så vellykket at Kulturskolen ønsker å fortsette – og muligens også utvide – det desentraliserte tilbudet ved Feiring skole.

-Vi vil gjerne gi et «viderekommende» tilbud for elevene som har gått på Kulturhjulet dette året, sier Astrid Holum, leder ved Eidsvoll kulturskole. I tillegg vil kulturskolen starte et nytt kulturhjul for elever (1.-4.trinn) som ikke har vært med tidligere. 

Viktig: Alle som vil være med på Kulturhjulet 1 og 2 i kommende skoleår må melde seg på innen 1.juni, også de som har vært med i året som er gått. Send mail til eidsvoll.kulturskole@eidsvoll.kommune.no, eller gå selv inn i kulturskolens påmeldingssystem og registrer ditt ønske. Der kan du se alle tilbudene som finnes i kulturskolen i Eidsvoll.

Fra Kulturhjulets opptreden på Fløygir i november.

Kulturskoletilbudet i Feiring foregår på fredager i SFOs åpningstid.

Kulturhjulet 1

Kulturhjulet er et gruppetilbud med smakebiter fra det varierte tilbudet i kulturskolen. Musikk, instrumentlære, sang, kunst og lek!

Kulturhjulet 2
 
Videreutvikling fra kulturhjulet 1. Litt fordypning i fiolin, cello, ukulele og sang. Mer note-og rytmelære. Alternativt kan eleven velge ett instrument å fordype seg i. Nåværende tilbud ved Feiring skole er: fiolin, cello, ukulele, sang.

Innføring i strenginstrumentenes spennende verden

Gitar og piano

Hvis det er over 6 elever som ønsker å spille gitar eller piano vil kulturskolen vurdere å sende enda flere lærere til Feiring (i tillegg til cello og sangpedagog). Her kan elever i alle aldere melde seg på!
 
Astrid presiserer at alle selvfølgelig står fritt til å ta andre instrumentvalg i kulturskolen, men at man da må påregne at undervisningen foregår i Badet kulturtun i Eidsvoll

Er dere usikre på om dere tar rett valg? Snakk med lærerne i Kulturhjulet, Kaja og Hilde, eller send en e-post til leder for kulturskolen Astrid Holum, astrid.holum@eidsvoll.kommune.no.
 
 

Små og store rydder for nærmiljøet

Små og store rydder for nærmiljøet

Torsdag 9.mai blir det ryddedag i bygda! Skolen, i samarbeid med pensjonistforeninga, skal plukkes søppel både ved og rundt skolen og langs Mjøsa. Vil du også gjøre en innsats? Bli med på ryddefesten, oppfordrer rektor Jorun Wenger. Møt opp på skolen kl. 9 for å gå med gruppene nedover mot Mjøsa, eller bli igjen på skolen for å rydde sammen med de minste elevene. 

-Vi avslutter dagen med grilling i Årneslandet, sier rektor Jorun.

FAU gjør en innsats onsdag 8.mai, da blir det dugnad inne og ute på skolen.

Allsang

Allsang

Tirsdag 20.11 kl. 11.30 er det klart for allsang på Feiring skole igjen! Allsang med åpen dør mot bygda, har vært tradisjon i mange år. Denne gangen er det 1. og 2.trinn som er musikalsk vertsskap.

Velkommen!

FAU fikk 25.000 fra Toten Sparebank

FAU fikk 25.000 fra Toten Sparebank

Toten Sparebank deler hvert år ut pengegaver til gode formål i distriktet, og i år er FAU ved Feiring skole tildelt kr. 25 000 til en utendørs treningspark ved Feiring skole. Tirsdag var Miriam Hagen og Lisa Brodshaug på Toten Hotell for å motta beviset, og for å presentere prosjektet for banken og for de andre gavemottakerne.

FAU har tidligere fått kr. 217 000 fra Sparebankstiftelsen til treningsparken. – Vi er enda ikke i mål med finansieringen, og har derfor sendt flere søknader om støtte i høst, forteller Miriam.

Treningsparken skal ligge mellom skolen og idrettsplassen, til bruk i både skoletida og fritida.  -Å drive en 1-10-skole byr på noen utfordringer med tanke på utemiljøet, som skal tilfredsstille unger fra 6 til 16 år. Vi håper treningsparken kan inspirere de eldre elevene til å være i fysisk aktivitet, sier Miriam.

Parken består av ni apparater i solid metall, og skal festes i betongfundamenter under bakkenivå. -Det kreves mye grunnarbeider og i tillegg er apparatene dyre i innkjøp. Mye skal selvsagt gjøres på dugnad, men vi er fortsatt avhengig av noe mer midler for å få dette i havn. Vi håper å åpne en splitter ny treningspark våren 2019, sier Miriam og Lisa.

Miriam Hagen og Lisa Brodshaug representerte FAU Feiring skole på Toten Sparebanks gaveutdeling, og benyttet anledningen til å fortelle de frammøtte om Feiring skole og treningsparkprosjektet. Foto: Dag Einar Steinsåker.

Vellykket museumsdag på Fløygir

Vellykket museumsdag på Fløygir

Rundt 250 personer besøkte pensjonistforeningens vellykkede museumsdag på Fløygir fredag.
220 gjenstander
Over 20 personer hadde levert inn bruksgjenstander og redskap som stammet fra tidlig på 1800-tallet og fram til i dag. Hele 220 gjenstander ble stilt ut. Alt ble registrert og sortert i ulike stands i storsalen på Fløygir. Her var det hjemmelagde skøyter fra ca. 1820, en budstikke fra 1875, kjøkkenutstyr og arbeidsredskap fra de siste 150 åra, gamle skolebøker, alt utstyr for spinning og karding. Her kunne en også følge utviklingen av skrivemaskiner, fotoapparater, radioer og telefoner de siste hundre åra.
Elever og lærere
Alle elever og lærere fra Feiring skole besøkte utstillingen på formiddagen. I løpet av ettermiddagen var det godt over hundre mennesker som kom for å se utstillingen og mange besøkte også kafeen. Til sammen ble det rundt 250 personer som besøkte utstillingen og fikk  glimt av vår nære fortid.
Styret i pensjonistforeningen takker for samarbeidet med Feiring skole, takk også til alle som velvilligst lånte oss gjenstander og som dermed gjorde utstillingen mulig.
-Stor takk også til alle andre som hjelp til med få i stand museumsdagen, sier pensjonistforeningens leder, Hans Ekornholmen.

Kjersti Røise var tidsriktig kledt opp og hadde laget utstilling med husgeråd og magasiner. -Det var så hyggelig å ha besøk av elevene. Noen jenter fant oppskrift på gensere fra 60-tallet som var helt i skuddet, forteller hun.

 

Mange kom for å se på gjenstander som ikke lenger er i bruk, men som mange fortsatt husker.

Fra Feirings eldste telefon (1920) og nesten fram til i dag.

 

Museumsdagen på Fløygir brakte fram minner for de eldre, og ny kunnskap for de yngre.

Feiring skole 60 år

Feiring skole 60 år

I år er Feiring skole 60 år, og det skal feires! Elevene er i full gang med å planlegge den store festkvelden, og håper du vil bli med på markeringen!

Nærmiljøuka

Tirsdag 25.september kl. 17-20 blir det jubilumsaften på Fløygir, med konsert, moteoppvisning, kafé og utstillinger. Uka før har skolen den årlige nærmiljøuka, og da skal eleven for fullt i gang med å fordype seg i historien fra 1958 og fram til i dag. Elevene skal finne ut mer rundt temaene trender, teknologi og kommunikasjon. Hvordan har motene forandret seg på 60 år, hva gikk lærere og elever kledd i og hva slags hårfrisyrer var vanlig på 60, -70, 80-tallet? Hvordan holdt man kontakt med hverandre i en verden uten mobiltelefoner og Facebook? Hva lekte de med i friminuttene, og hva drev ungdommen med på fritida?

Inviterer bygda inn

Gjennom nærmiljøuka ønsker skolen å invitere bygda inn! Det trengs både inspirasjon og ekstra hender – kanskje du kan bidra? -Vi vet det er mye ressurser der ute, både hos enkeltpersoner og i lag og foreninger, og tar gjerne i mot ideer og hjelp, sier rektor Jorun Wenger. Det er mulighet for å ha stand på Fløygir, komme til skolen og fortelle om «gamle dager», vise fram gjenstander og gamle bilder, for å nevne noe. Kanskje nettopp du kan bidra med noe som kan gjøre dagens elever bedre kjent med vår nære fortid? Ta kontakt med skolen på telefon 66107380.

Pensjonistforeningen har allerede tatt utfordringen og inviterer til museumsdag på Fløygir fredag 21.september. I den forbindelse søker de gjenstander som kan være artig for dagens unge å se og få vite hva ble brukt til. Har du gjenstander som kan lånes ut til dette formålet? Ta kontakt med pensjonistforeningen v/Hans Ekornholmen, telefon 90167110.

-Jubileumsfesten den 25.september er åpen for alle, og vi håper å se deg der, avslutter rektor Jorun.