Tufteparken Feiring er åpnet

Tufteparken Feiring er åpnet

Etter nesten tre år med planlegging og søking av midler, kunne FAU endelig erklære Tufteparken Feiring for åpnet.

Parken har kostet rundt 600 000 kroner, og er fullfinansiert gjennom tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB (417 000), Gjensidigestiftelsen (164 000) og Toten Sparebank (25 000). Bente Furulund fra Sparebankstiftelsen DNB var til stede under åpningen. -Feiringene har vist at dere har ambisjoner, dugnadsånd og gjennomføringsevne, dette er kvaliteter vi verdsetter. Det er flott å se at parken er på plass og at vi har kunnet bidra til dette, sa Furulund.

Noe for ungdommene

Miriam Hagen i prosjektgruppa fortalte om at det hele begynte med en idédugnad blant lærerne på et seminar våren 2016. -Det var et ønske å lage noe i tilknytning til skolegården som var myntet på de eldre elevene, noe som kunne brukes både i undervisning og på fritida. Vi begynte å snuse på Tufteparken, som er noe av det beste som finnes innen utendørs treningsparker i Norge. FAU ble engasjert i saken, og ei prosjektgruppe har jobbet hardt med å få finanser og tillatelser i orden, innhente tilbud fra entreprenører og ordne alt det praktiske rundt etableringen av parken. Prosjektgruppa har bestått av Lisa Brodshaug, Kurt Skage, Miriam Hagen og Anne Olsby. Grunnarbeidene er utført av Vemund Svendby og Bjørn Dokken.

Du trenger heldigvis ikke være like sprek som Ole Herman Hegstad
for å bruke apparatene i Tufteparken!

-Parken er åpen for alle, og skal kunne brukes av alle. Snart kommer skilt med instruksjoner, og vi skal sende noen på kurs for å bli sertifiserte instruktører, sier Lisa Brodshaug. Det vil deretter bli satt opp kvelder med instruksjon i bruk av apparatene, i samarbeid med idrettslaget.

Njål Kristoffer har allerede tatt apparatene i bruk, og viser hvordan de kan brukes.

Hva er Tufteparken?

Tufteparken er en utendørs treningspark bestående av 9 grunnapparater i solide metallkonstruksjoner festet i betongelementer under bakken. Treningsparken og filosofien rundt er utviklet av turneren Lasse Tufte.

Tufteparken er en inkluderende sosial arena i like store grad som en treningspark, med et konsept utviklet slik at alle kan utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn. 

Fra Tufteparkens hjemmeside tufteparken.no

Kulturskoletilbud i Feiring

Kulturskoletilbud i Feiring

Eidsvoll kulturskole fortsetter sitt tilbud ved Feiring skole til høsten. Det er ikke for sent å melde på barnet ditt! «Kulturhjulet» for elever 1-4 trinn fortsetter, i tillegg til noe instrumentlære.

Kulturskoletilbudet foregår i skolens lokaler i SFO-tiden, men er uavhengig av SFO-ordningen.

Les om Kulturskolens tilbud i Feiring her

Meld ditt barn inn i Kulturskolen her

Spørsmål om kulturskolens tilbud? Ta kontakt med leder for kulturskolen Astrid Holum, astrid.holum@eidsvoll.kommune.no

Fjorårets kulturskoleelever i Feiring fikk prøve seg på ukulele.
Kulturskolen i Feiring

Kulturskolen i Feiring

FAU tok i fjor initiativet til å få et kulturskoletilbud til Feiring. Kulturskolen i Eidsvoll tok utfordringen, og i skoleåret 18/19 har 1.-4.trinn hatt tilbud om «Kulturhjulet» – med blant annet rytmetrening og sang, instrumentlære og visuell kunst. Kulturskolens satsning i Feiring har vært så vellykket at Kulturskolen ønsker å fortsette – og muligens også utvide – det desentraliserte tilbudet ved Feiring skole.

-Vi vil gjerne gi et «viderekommende» tilbud for elevene som har gått på Kulturhjulet dette året, sier Astrid Holum, leder ved Eidsvoll kulturskole. I tillegg vil kulturskolen starte et nytt kulturhjul for elever (1.-4.trinn) som ikke har vært med tidligere. 

Viktig: Alle som vil være med på Kulturhjulet 1 og 2 i kommende skoleår må melde seg på innen 1.juni, også de som har vært med i året som er gått. Send mail til eidsvoll.kulturskole@eidsvoll.kommune.no, eller gå selv inn i kulturskolens påmeldingssystem og registrer ditt ønske. Der kan du se alle tilbudene som finnes i kulturskolen i Eidsvoll.

Fra Kulturhjulets opptreden på Fløygir i november.

Kulturskoletilbudet i Feiring foregår på fredager i SFOs åpningstid.

Kulturhjulet 1

Kulturhjulet er et gruppetilbud med smakebiter fra det varierte tilbudet i kulturskolen. Musikk, instrumentlære, sang, kunst og lek!

Kulturhjulet 2
 
Videreutvikling fra kulturhjulet 1. Litt fordypning i fiolin, cello, ukulele og sang. Mer note-og rytmelære. Alternativt kan eleven velge ett instrument å fordype seg i. Nåværende tilbud ved Feiring skole er: fiolin, cello, ukulele, sang.

Innføring i strenginstrumentenes spennende verden

Gitar og piano

Hvis det er over 6 elever som ønsker å spille gitar eller piano vil kulturskolen vurdere å sende enda flere lærere til Feiring (i tillegg til cello og sangpedagog). Her kan elever i alle aldere melde seg på!
 
Astrid presiserer at alle selvfølgelig står fritt til å ta andre instrumentvalg i kulturskolen, men at man da må påregne at undervisningen foregår i Badet kulturtun i Eidsvoll

Er dere usikre på om dere tar rett valg? Snakk med lærerne i Kulturhjulet, Kaja og Hilde, eller send en e-post til leder for kulturskolen Astrid Holum, astrid.holum@eidsvoll.kommune.no.
 
 

Små og store rydder for nærmiljøet

Små og store rydder for nærmiljøet

Torsdag 9.mai blir det ryddedag i bygda! Skolen, i samarbeid med pensjonistforeninga, skal plukkes søppel både ved og rundt skolen og langs Mjøsa. Vil du også gjøre en innsats? Bli med på ryddefesten, oppfordrer rektor Jorun Wenger. Møt opp på skolen kl. 9 for å gå med gruppene nedover mot Mjøsa, eller bli igjen på skolen for å rydde sammen med de minste elevene. 

-Vi avslutter dagen med grilling i Årneslandet, sier rektor Jorun.

FAU gjør en innsats onsdag 8.mai, da blir det dugnad inne og ute på skolen.

Allsang

Allsang

Tirsdag 20.11 kl. 11.30 er det klart for allsang på Feiring skole igjen! Allsang med åpen dør mot bygda, har vært tradisjon i mange år. Denne gangen er det 1. og 2.trinn som er musikalsk vertsskap.

Velkommen!

FAU fikk 25.000 fra Toten Sparebank

FAU fikk 25.000 fra Toten Sparebank

Toten Sparebank deler hvert år ut pengegaver til gode formål i distriktet, og i år er FAU ved Feiring skole tildelt kr. 25 000 til en utendørs treningspark ved Feiring skole. Tirsdag var Miriam Hagen og Lisa Brodshaug på Toten Hotell for å motta beviset, og for å presentere prosjektet for banken og for de andre gavemottakerne.

FAU har tidligere fått kr. 217 000 fra Sparebankstiftelsen til treningsparken. – Vi er enda ikke i mål med finansieringen, og har derfor sendt flere søknader om støtte i høst, forteller Miriam.

Treningsparken skal ligge mellom skolen og idrettsplassen, til bruk i både skoletida og fritida.  -Å drive en 1-10-skole byr på noen utfordringer med tanke på utemiljøet, som skal tilfredsstille unger fra 6 til 16 år. Vi håper treningsparken kan inspirere de eldre elevene til å være i fysisk aktivitet, sier Miriam.

Parken består av ni apparater i solid metall, og skal festes i betongfundamenter under bakkenivå. -Det kreves mye grunnarbeider og i tillegg er apparatene dyre i innkjøp. Mye skal selvsagt gjøres på dugnad, men vi er fortsatt avhengig av noe mer midler for å få dette i havn. Vi håper å åpne en splitter ny treningspark våren 2019, sier Miriam og Lisa.

Miriam Hagen og Lisa Brodshaug representerte FAU Feiring skole på Toten Sparebanks gaveutdeling, og benyttet anledningen til å fortelle de frammøtte om Feiring skole og treningsparkprosjektet. Foto: Dag Einar Steinsåker.