Sommerskole med teknologi og robotprogrammering

Sommerskole med teknologi og robotprogrammering

Feiring Teknolab har fått støtte fra Eidsvoll kommune til å arrangere sommerskole og har skaffet mye nytt utstyr til sommerskolen. Tore Nedrebø og Anne Kari Røise var spente da de pakket opp alt det nye utstyret.  

Sommerskolen arrangeres på Feiring skole 2.-6.august (mandag til fredag), for barn i 6.-10.trinn.

Spennende å åpne forsendelsen med nytt utstyr

Programmere roboter

-Her er det masse nytt utstyr, og dette skal elevene få jobbe med på sommerskolen, sier Anne Kari Røise som er en av lærerne på sommerskolen. -Gjennom å programmere roboter skal vi jobbe med å løse ulike hindre på en bane, fortsetter hun. Nytt for Feiring Teknolab er at de skal jobbe med roboter fra Lego Spike under First Lego League mini camp.  

-Det er fortsatt mulig å melde seg på, sier Tore Nedrebø som også er lærer på sommerskolen. Påmelding gjøres på https://www.deltager.no/event/345330#init

Velkommen til morsom læring med Feiring teknolab!

Hjelp forskerne på Feiring TeknoLab

Hjelp forskerne på Feiring TeknoLab

I høst er det full aktivitet på TeknoLab hver lørdag. Elever fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet jobber med konkurransen First Lego League og utvikler forskjellige ideer til årets oppdrag som heter Replay. Her gjelder det å få folk i aktivitet på en morsom måte! 

Elevene jobber med research som en del av prosjektene sine og har derfor laget forskjellige spørreundersøkelser. Vi håper så mange som mulig vil svare, sier elevene.

Undersøkelsene

Team MoveIt fra mellomtrinnet har utviklet et konsept der man kan trene mens man er på kino.

Her er lenke til deres undersøkelse

Laget fra ungdomstrinnet utvikler en treningsapp.

Her er lenke til deres undersøkelse

Programmering og teknologi på timeplanen

Programmering og teknologi på timeplanen

Denne uka har Feiring 1-10-skole temauke med fokus på programmering og teknologi.

-Elevene i 1. til 4-. trinn skal prøve seg på enkel programmering. De vil blant annet jobbe litt praktisk med å programmere hverandre ved hjelp av enkle kommandoer. De skal også ta i bruk ressurser som «koding er gøy», «kidsakoder» og «scratch», forklarer rektor Ingunn H. Haukeland.

Elevene på mellomtrinnet og ungdomskolen har First Lego League som ramme for sin temauke. Skolen samarbeider tett med Feiring Teknolab om konkurransen og Feiring Teknolab bidrar med programmeringskompetanse og utstyr.

Rektor Ingunn H. Haukeland setter stor pris på samarbeidet med Feiring TeknoLab.

-Vi er veldig glade for samarbeidet og for alt utstyret vi har fått, sier rektor Ingunn H. Haukeland. Konkurransen omfatter svært mye av det skolen jobber med i fagfornyelsen og passer derfor utmerket som utgangspunkt for ei temauke.

3 lag fra Feiring

-Vi har meldt på tre lag fra Feiring, og kommer til å fortsette arbeidet med konkurransen på lørdager framover mot finalen på Gjøvik 7. november, forteller Tore Nedrebø fra Feiring Teknolab. -Det er supert at skolen har satt av en hel temauke, nå får elevene mye bedre tid til både forskning og programmering!  

Teknologi og folkehelse

Årets oppdrag heter RePLAY og elevene skal utvikle sitt eget forskningsprosjekt som en del av konkurransen. Temaet handler om å få folk i bevegelse gjennom lek og sport, og passer fint inn i læreplanens overordnede mål med fokus på folkehelse og livsmestring. Elevene konkurrerer også i robotkjøring og lagarbeid.

Vi ønsker elevene lykke til med arbeidet!  

Elever fra Feiring forsker på romsøppel

Elever fra Feiring forsker på romsøppel

Tekst: Tomine Hagen, Ingrid Stefferud Osbak og Nora Ekornholmen

Hver lørdag møtes elevene på skolen for å jobbe med forskning og programmering i konkurransen First LEGO League. Dette er en stor konkurranse som arrangeres over hele verden med over 40 000 lag fra 92 land.

Elevene forsker på romsøppel og prøver å finne ut hvordan de kan fjerne alt søppelet som svever i verdensrommet. Elevene har mange forskjellige ideer. Forrige uke intervjuet elevene realfagslærer Kjell Arnt Nystøl og forskningsklassen hans ved Nannestad videregående skole, og fikk tilbakemeldinger på ideene sine. –Det var lærerikt og vi fikk bekreftet at vi var på rett spor, sier Ingrid Stefferud Osbak (12).

Framover skal elevene forberede seg til finalen på Gjøvik 10. november. –Vi skal programmere ferdig roboten og ferdigstille presentasjonene, sier Tomine Hagen (11).

Konkurransen innebærer mye research og samarbeid innad i laget er viktig. Fra venstre Aslak Brodshaug (11), Erik Folsom-Holen (10), Gunhild Vrålstad Brodshaug (12), Tina Flesvig (10), Ogne Bockute (12)

 

Feiring legobyggerlaug rekrutt jobber sammen om å programmere en robot slik at den løser ulike oppgaver på en bane. Fra venstre Erik Folsom-Holen (10), Aslak Brodshaug (10), Tomine Hagen (11), Heine Wiik Stigersand (11), Gunhild Vrålstad Brodshaug (12), Tina Flesvig (10), Ingrid Stefferud Osbak (12), Ogne Bockute (12), Nora Ekornholmen (12). Foran Karsten Bunæs de Vibe (12), Håvard Rydland Røise (11).

 

Elevene har intervjuet eksperter innen romteknologi over Skype. Fra venstre Håvard Rydland Røise (11), Ingrid Stefferud Osbak (12) og Heine Wiik Stigersand (11)

 

 

 

Årsmøte i Feiring TeknoLab 4.juni

Årsmøte i Feiring TeknoLab 4.juni

Innkalling til årsmøte i Feiring TeknoLab mandag 4. juni klokken 17.00

Feiring TeknoLab innkaller til årsmøte på Feiring skole. Medlemmer i Feiring TeknoLab er elever og foresatte ved Feiring skole. Saker til eventuelt må sendes til undertegnede innen mandag 28. mai.

I forkant av møte blir det rydding i lego og servering av middag (PÅMELDING TIL TORE innen 28. mai, og gjerne så fort som mulig). Elevene som var med på First Lego League blir igjen etter skolen for å hjelpe til med rydding. Dere foresatte kommer så fort dere kan til rydding, middag og årsmøte. Vi gleder oss og forbereder oss til ny sesong med tema «Into Orbit» (oversatt: I bane), altså Universet, verdensrommet, multiverset.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling til årsmøte

2. Valg av ordstyrer og referent samt to som skal skrive under protokollen

3. Gjennomgang av årsberetning

4. Regnskap 2017

5. Budsjett 2018

6. Valg

7. Eventuelt

· Feiring av de to lagene fra høsten 2017

 

For styret:

Tore Nedrebø (leder); motore@online.no

Morten Haugli (sekretær); morten.fallet.haugli@eidsvoll.kommune.no

Feiringelever forsker på vann i Lego League

Feiringelever forsker på vann i Lego League

Feiring TeknoLab stiller også med et sterkt rekruttlag i årets First Lego League. Her er en rapport fra dem:

Skrevet av Ingrid Stefferud Osbak og Nora Ekornholmen, 6. trinn

I konkurransen jobber vi med å programmere en robot som skal gjennomføre oppdrag på en bane, der hvert oppdrag gir forskjellige poengsummer. Alle oppdragene har med hva vannet gjør for oss. En del av oppdraget er forskning hvor vi har sett på hvordan vi kan bruke avløpsvann til strøm og har utviklet en ide for dette. Vi har også vært på befaring på renseanlegget i Feiring og undersøkt vannprøver i mikroskop.

Alle er hjertelig velkomne til å se på oss på NTNU i Gjøvik lørdag 11.11.17 klokka 10!

Skrevet av Ingrid Stefferud Osbak og Nora Ekornholmen, 6. trinn

Rekruttlaget fra Feiring TeknoLab forsker i år på temaet vann: F.v. Karsten, Ingrid, Sturla, Carl Philip (bak), Gustav (foran), Kenneth, og Nora. Bendik og Oscar var ikke til stede da bildet ble tatt.

Her jobbes det med markedsføring av prosjektet.