Klubben høsten 2019

Klubben høsten 2019

Fritidsklubben og ungdomsklubben er et tilbud til barn og unge i bygda, som driftes på dugnad av styret i Feiring ungdomslag, med god hjelp fra foresatte som stiller som vakter. Vi har åpen kiosk og muligheter for å spille bordtennis.

Klubbrom

I fjor begynte vi på arbeidet med å omgjøre «Hyggerommet» i 2.etasje til et klubbrom. Dette arbeidet har tatt lang tid, blant annet på grunn av behov for branntrapp/dør, og arbeid med bæring i gulv. Vi jobber videre med klubbrommet i høst!

Veggmaleriet på klubbrommet

Teater

Vi har planer om å starte opp ei teatergruppe for unger og ungdom 10-18 år. Teatergruppa vil i utgangspunktet være et tilbud på klubbdagene, men med muligheter for utvidede øvingstider. Teatergruppa skal ha sitt tilholdssted i leiligheten i 2.etg, og vi satser på å ha en liten forestilling klar før jul. De som vil være med kan melde sin interesse på høstens første klubbkveld, mer informasjon kommer!

Fritidsklubben

Målgruppe: 5.-7.trinn. Annenhver tirsdag med start tirsdag 3.september, kl. 18.00-20.30.

Ungdomsklubben

Målgruppe 8.-10.trinn, samt 1.videregående. Annenhver fredag med start fredag 13.september, kl. 19.30-22-30.

Inngang

Inngang på klubben er kr. 15,- for medlemmer i Feiring ungdomslag, og kr. 30,- for ikke-medlemmer.

Meld deg inn i Feiring ungdomslag

Den beste måten å støtte ungdomslaget på, er å bli medlem. Alle kan være medlem, uansett alder. Medlemskap i Feiring ungdomslag koster kr. 50 pr. år. Vil du støtte ungdomslaget uten å være medlem, er det selvsagt også velkomment.

Barn og unge får rabatt på inngang på klubben, samt tilgang til spennende kurs og aktiviteter gjennom vår paraplyorganisasjon Frilynt.

Konto: 2050 06 08286

Vipps: 507743

Skriv navn, adresse, e-post og fødselsdato i meldingsfeltet.

Dugnad på Fløygir

Dugnad på Fløygir

Søndag 12.mai kl. 13-15 blir det dugnad på Fløygir for å gjøre klar huset og festplassen til 17.mai og sommersesong.

Uteplassen skal rakes, plantes, løv skal brennes og sittebenkene vaskes. Ta med hansker, rive og gjerne også trillebår.

Når vi er ferdig, blir det «eta-dugnad», vi skal tømme fryseskapet, og der er det mye iskrem! Ta gjerne med unga på dugnaden!

Mange små, gode hjelpere på dugaden i fjor.

Vi håper du kan avse et par timer denne dagen! Er vi mange, går det raskt!

Hilsen Feiring ungdomslag og Feiringregjeringa

Klubben vinter/vår 2019

Klubben vinter/vår 2019

Vi er klar for ny sesong!

Feiring ungdomslag driver fritids-og ungdomsklubben i Feiring, med god hjelp fra foresatte. Takk til alle som stiller opp som vakter!
Har du lyst til å ta i et tak for klubben? Har du ideer til temakvelder eller aktiviteter vi kan holde på med på klubben? Kunne du tenke deg å sette av en kveld og gjøre en aktivitet med unga våre? Ta kontakt med leder i ungdomslaget, Tore Bjørnstad, på oppvekstminister@feiring.info, telefon 94191819.

Følg Feiring ungdomslag på Facebook – @feiringungdomslag

5.-7.trinn: tirsdager kl. 18.00-20-30

8.-10.trinn + 1.vgs: fredager 19.30-22-30

 

Det blir klubb følgende dager:

 

Fritidsklubb

15.januar, 29.januar, 12.februar, 26.februar, 12.mars, 26.mars, 9.april, 23.april, 7.mai, 21.mai, 4.juni

 

Ungdomsklubb

18.januar, 8.februar, 22.februar, 15.mars, 29.mars, 12.april, 26.april, 10.mai, 24.mai, 7.juni

Vi skal fortsette med veggmaleriet og oppussingen av klubbrommet i 2.etasje på Fløygir.

 

Det blir bordtennisturnering også i år!

Feiringtinget 2019 og årsmøte i Feiring ungdomslag

Feiringtinget 2019 og årsmøte i Feiring ungdomslag

Det fjortende Feiringtinget avholdes på Fløygir søndag 27.januar kl. 18.00.

Quizkvelder, akedag, midtsommer-Feiring, julemarked, lobbyvirksomhet på Stortinget – lista over hva Feiringregjeringa har holdt på med i 2018 er lang, og vi vil gjerne fortelle deg mer – kom på Feiringtinget!

Feiringtinget er Feiringregjeringas årsmøte, hvor alle bygdas innbyggere og andre interesserte er velkommen! Her tar vi opp saker som angår oss alle, ser tilbake på året som er gått og skisserer veien videre for at Feiring fortsatt skal være et trivelig sted å bo.

Årsmøte i Feiring ungdomslag avholdes umiddelbart etter Feiringtinget.

Saker som ønskes tatt opp på Feiringtinget eller på Feiring ungdomslags årsmøte, må være oss i hende innen 20.januar, på e-post info@feiring.info.

Ønsker du å engasjere deg? Vi har plass til deg i PR-departementet, kulturdepartementet og ungdomslaget! Ta kontakt med Eldri i valgkomiteen, 97734631, eldri.berger@gmail.com

Saksliste for Feiringtinget 2019

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive protokoll
 • Årsberetning fra departementene og planer framover. Innspill og spørsmål fra salen.
 • Kaffe/pause
 • Regnskap for Feiringregjeringa og Fløygir
 • Drift av Fløygir
 • Valg

Slutt ca. kl. 20.00

Saksliste for årsmøte i Feiring ungdomslag (avholdes umiddelbart etter Feiringtinget)

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive protokoll
 • Godkjenning av årsberetning og regnskap
 • Valg
Halloween i Feiring

Halloween i Feiring

Det er klubb-uke, og den er viet Halloween. Tirsdagens fritidsklubb flyttes til onsdag 31.oktober, og den er åpen for alle fra 1.-7. trinn. -Vi er opptatt av at alle skal ha et tilbud denne dagen, sier Turid Tømta i Feiring ungdomslag. Hun understreker at Ungdomslaget stiller med vanlig klubb-bemanning, så de er avhengig av at de yngste har foresatte med seg, gjør avtaler seg i mellom, eller på annet vis følger opp unga. – Vi regner med at mange vil ut og «gå», og dette er selvsagt på eget/foreldrenes ansvar. Vi tilbyr «foreldreparkering» i Veslesalen med muligheter for en kaffekopp, og Halloween-disco for unga i Storsalen.

I tillegg blir det ungdomsklubb fredag 2.november.

Altså:

 • Onsdag 31.oktober kl. 18.00-20.30 for 1.-7.trinn
 • Fredag 2.november kl. 19.30-22.30 for 8.-10.trinn + 1.vgs.

La oss ta en prat om kjørereglene for Halloween…

Den amerikanske Halloween-tradisjonen har festet seg i Feiring som i de fleste andre kriker og kroker av landet vårt. For mange unger er dette årets store høydepunkt – å kle seg ut som skjeletter og spøkelser og andre skumle figurer. For andre er det en dag til besvær. Her er noen kjøreregler som kan gjøre det enklere for alle sammen.

 • Hvis du ikke vil ha besøk, slukk utelamper og hold dempet belysning, ikke åpne døra hvis noen ringer på.
 • Hvis du syns det er greit med besøk, ha utebelysningen på, heng opp lykt, sett ut gresskar eller annet som forteller de vandrende at de er velkommen.
 • Det er frivillig å gi godteri. Du kan fint åpne døra, beskue de besøkende, si at du ikke har godteri, og deretter kunne forvente at de forlater trappa di uten å gjøre pøbelstreker.

Fortell barna dine som går «knask eller knep»

Vanlig høflighet og folkeskikk gjelder også for spøkelser og gjenferd

 • Bidra til at alle som har lyst får være med på Halloween.
 • Respekter at noen ikke vil ha besøk
 • Om du ikke får godteri, slå av en prat, si «hadet» og gå derfra
 • Om du får godteri, si takk!

 

 

 

Klubben høsten 2018

Klubben høsten 2018

Feiring ungdomslag fortsetter med drift av fritidsklubb for 5.-7.trinn og ungdomsklubb for 8.-10.trinn + 1.vgs.

Vi ønsker årets 5.trinn velkommen til fritidsklubben og årets 8.trinn velkommen til ungdomsklubben!

I høst skal vi pusse opp klubbrommet i 2.etg («Hyggerommet»)! Mer informasjon kommer.

Vi skal  fortsette med å tilby klubb for hver gruppe ca. annenhver uke. Vi er helt avhengig av at foresatte stiller opp som vakter, og håper dere er velvillige når klubbansvarlige Turid og Nina tar kontakt! Vi ønsker også gode ideer til hva vi kan fylle klubbkveldene med, og gjerne ressurspersoner til å gjennomføre. Ta kontakt med Nina S. Bakken på telefon 95701687.

Fritidsklubb kl. 18-20.30

Tirsdag 4.september, tirsdag 18.september, tirsdag 2.oktober, tirsdag 16.oktober, onsdag 31.oktober (Halloween), tirsdag 13. november, tirsdag 27.november, tirsdag 11.desember.

Ungdomsklubb kl. 19.30-22.30

Fredag 7.september, fredag 5.oktober (høsteferien), fredag 19. oktober, fredag 2.november, fredag 16.november, fredag 7.desember. I tillegg blir det en «kick-off» for oppussing av klubbrommet i løpet av september – følg med!