Midtsommer-Feiring i Årneslandet

Midtsommer-Feiring i Årneslandet

Vi ønsker velkommen til midtsommer-Feiring i Årneslandet lørdag 20.juni kl. 18.00. En litt forenklet versjon, pga korona og bålforbud.

Det blir ikke leker og aktiviteter slik som tidligere, men vi har varme griller fra kl. 18.00 (ta med mat og drikke, og ellers alt du trenger). Det blir ikke kaffe- og kakesalg som tidligere annonsert.

Brannvesenet har trukket tilbake løyven, og vi kan derfor dessverre ikke tenne bålet. Fra arrangørens side avslutter vi kl. 23.00.

Vi setter ut noen bord og benker med avstand mellom, men ta gjerne med campingbord/stoler eller piknikteppe.

Dette er et åpent og gratis arrangement.

Vel møtt alle sammen, både små, store, unge, gamle, innbyggere og andre!

Vi tar Covid-19-forholdsregler:

 • Vi registrerer alle med navn og telefonnummer ved ankomst, der man også må bekrefte at man ikke er syk eller har symptomer. Lista vil brukes til å hjelpe kommunen med eventuell smittesporing.
 • Vi sitter med god avstand til hverandre om vi ikke tilhører samme husstand eller nærmeste familie.
 • Det står håndsprit på alle bordene, inkl. Ved toalettet og ved grillene

Feiring-TV: Se glimt fra midtsommer-Feiring

::::

17.mai-Feiring

17.mai-Feiring

Årets 17.mai-Feiring blir annerledes, men kanskje den blir fin likevel?

2020 blir året vi skal huske da veldig mye var rart og annerledes. 17.mai er en dag med tradisjoner som mange kommer til å savne, også her i bygda. Vi skal ikke feire sammen på skoleplassen, i tog langs FV 33, i kjerka eller på Fløygir. Dette blir det året vi skal feire hver for oss, alene eller kanskje med nærmeste familie eller noen venner.

FAU og Feiringregjeringa

FAU ved Feiring skole er arrangør av 17.mai-feiring for hele bygda. FAU og Feiringregjeringa ble enig om å finne på noe som kunne bøte litt på savnet etter samværet og gleden denne dagen. Resultatet er blitt en 17.mai-sending som PR-departementet i Feiringregjeringa har satt sammen, med bidrag fra mange i bygda. Sendinga varer ca. 45 minutter (inkludert 15 min. gudstjeneste) og legges ut her på nettsida og på vår Facebookside «Feiring Fager og Frodig» kl. 11.00 søndag 17.mai. Sendinga går ikke direkte, så du kan se den når du vil. -Vi håper likevel at mange har lyst til å se den når den legges ut, så kan vi være sammen om fine opplevelser selv om vi er hver for oss, sier Feiringminister Torbjørn Ellingsen.

Mannskvartetten Røst synger ved kjerka og på Lysthuset 17.mai.

Det skjer også noen andre ting i bygda på 17.mai: det blir to mini-konserter med Mannskvartetten Røst, bilkortesjen svinger innom bygda, og i tillegg vil Feiring-russen ta seg en runde i midtbygda.

17.mai-Feiring

Vi minner om at smittevernreglene gjelder også på 17.mai. Hold avstand, vask hender!

Kl. 10.00: Mannskvartetten Røst synger mini-konsert ved Feiring kirke.

Kl. 11.00: Vi legger ut vår spesiallagde 17.mai-sending for bygda på Feiring Fager og Frodig (Facebook) og på vår nettside www.feiring.info. Se sendeplan under! NB – Sendingen går ikke direkte, så du kan se den når du vil.

Ca kl. 1130-1145: Bilkortesje med veterankjøretøyer kommer til Feiring. Snur ved bussholdeplassen ved Feiring skole.

Kl. 13.00: Feiring-russen tar seg en runde fra skolen og bort til sentrum, Flesviklia og Bamrudvegen og deler ut russekort (kortene i pose og antibac på hendene!)

Kl. 13.00: Mannskvartetten Røst synger mini-konsert på Lysthuset. Starter med allsang «Ja, vi elsker», samtidig med resten av Norge!

Sendeplan for 17.mai-Feiring

 • Flagget til topps – gratulerer med dagen!
 • Feiringministeren ønsker velkommen til sending
 • Rosarussen synger
 • Leder i FAU orienterer om loddsalg
 • 3.-4.trinn synger «Jeg gikk en tur på stien» og «Alle fugler»
 • Bildekavalkade fra 17.mai i Feiring 2017-2019
 • Tale for dagen v/8.trinn på Feiring skole
 • «Fagert er landet», arkivopptak med vokalgruppa Bris
 • Hilsen fra Viken musikkforening
 • 3.-4.trinn synger «Lille Måltrost»
 • Gamle glimt fra 17.mai i Feiring
 • Mannskvartetten Røst framfører «Ja, vi elsker» fra Feiring kirke
 • Gudstjeneste i Feiring kirke

Bilder fra din 17.mai!

Legg gjerne ut bilder fra din 17.mai-Feiring på Instagram og bruk emneknaggen #feiringbygda, så lager vi en bildecollage og legger ut her på nettsida.

Loddsalg

FAU sin vipps er #545458. Vipps et valgfritt beløp og vær med i trekningen av 3 hovedpremier. FAU takker for bidrag, som kommer elevene ved skolen til gode. Takk også til Kims, Disserud Fjøs & Maskin og Coop Prix Feiring for sponsing av premier.

I 17.mai-sendinga vår får du glimt fra 17.mai-feiring i «gamle dager» og fra litt nyere tid.

Starter 2020 med optimisme

Starter 2020 med optimisme

Det var utilsiktet symbolikk i låta «Uprising», som dansere fra fritidsklubben framførte da det 15. Feiringtinget ble åpnet. Med en ny, stor arbeidsplass i emning, kan 2020 bli starten på en ny epoke i bygdaog for ungdom som trenger en ny sjanse i livet.

Referat fra Feiringtinget 2020 ligger nederst i denne artikkelen.

Styreleder for Krokeidestiftelsen, Trond Solvang, talte for en lydhør forsamling om planene for Feiring videregående skole. 40 elever og 30 ansatte allerede fra høsten, full drift med 190 elever om to år. Det er gode nyheter for alle som har savna ‘lys i glasa’ ved den nedlagte Feiringklinikken. Solvang roste Feiringregjeringa, og spesielt Torbjørn Ellingsen, for arbeidet med å få skolen til Feiring. Så fikk da også sistnevnte velfortjent stående applaus fra de frammøtte.

Skal bidra i etableringen

Feiringregjeringa tar fatt på sitt 15. arbeidsår, og kan bli viktigere en noen gang. Regjeringa skal nå bidra i etableringen, ikke minst at Feiring videregående blir kjent for målgruppa. -Håpet er at skolen og elevene blir en del av det aktive bygdemiljøet her, og kan bli en ressurs for bygda både mens de er elever og kanskje også i framtida, sa Solvang. Han la til at Krokeide kan vise til gode resultater. 79,5 % av elevene består, det er godt over landsgjennomsnittet. -Tallene og erfaringen fra skolen i Bergen viser at dette egentlig er ressurssterke elever, som med et tilpasset opplegg kan oppleve mestring og gode resultater.

Da nyheten om skoleetableringen ble kjent i høst, tok det ikke lang tid før Feiringregjeringa ble kontaktet av næringsliv og utbyggere. Etableringen kan få store ringvirkninger, med økte tomte- og boligpriser, satsning på vei og trygghet for 1.-10.-skolen.

Aktivt år

Feiringregjeringa kan se tilbake på et aktivt år også utenom arbeidet med den videregående skolen. Det har vært flere møtepunkter med kommunen, blant annet et møte med ordfører, rådmann og kultursjef om driften av Fløygir. Regjeringa har også stått som arrangør av Midtsommer-Feiring i Årneslandet, møte om rus og førjulskonsert med Fredholms trio.

Midtsommer-Feiring i Årneslandet.

Kulturdepartementet har arrangert 7 quizkvelder, 2 dagers julemarked og 4.dagsfest, alle arrangementene har vært godt besøkt og har gått i overskudd.

Quiz
Fløygir-Quiz er et populært tiltak.

PR-departementet har jobbet med omlegging av nettsidene, inkludert en ny funksjon – «Lokale tjenester». Det er publisert 170 saker på nettsida, med daglig oppdatering av aktivitetskalender og sosiale medier. Oversikt over aktiviteter på Fløygir er fulldistribuert i postkasser, og Feiringkalenderen 2020 er produsert og solgt. PR-dep har også pyntet bruer og langs gangstien ved Coop gjennom sommerhalvåret, og hengt opp kreativt Feiring-skilt i ulike anledninger.

Ellingsen gjenvalgt

Feiringtinget ble avsluttet med valg, hvor Torbjørn Ellingsen tok gjenvalg som Feiringminister, og får med seg Hanne Jevnaker videre som sekretær og Sverre Limbodal som finansminister i sin stab. Lisa Brodshaug ble valgt til å lede PR-departementet, mens Nina Stefferud skal lede Kulturdepartementet. Tore Bjørnstad fortsetter som leder av Feiring ungdomslag.

F.v. Tore Bjørnstad (Ungdomslaget), Liv Sigrid Solberg (kulturdepartementet), Torbjørn Ellingsen (Feiringminister), Lisa Brodshaug (PR-departementet), Sverre Limbodal (Finansdepartementet) og Hanne Jevnaker (sekretær).

Kan du bidra?

Kulturdepartementet trenger flere medlemmer, og det trengs også en eller to personer til valgkomité. Meld fra til info@feiring.info om du kan bidra.

Referat fra Feiringtinget 2020 finner du her

Feiringtinget 2020

Feiringtinget 2020

Det femtende Feiringtinget avholdes på Fløygir søndag 26.januar kl. 18.00.

Feiringtinget er Feiringregjeringas årsmøte, hvor alle bygdas innbyggere og andre interesserte er velkommen. Her tar vi opp saker som angår oss alle, ser tilbake på året som er gått og skisserer veien videre for at Feiring fortsatt skal være et trivelig sted å bo. I år gir vi spesielt oppmerksomhet til Feiring videregående skole. Styreleder i Krokeidestiftelsen, Trond Solvang, kommer til Feiringtinget og forteller om planene.

Saker som ønskes tatt opp på Feiringtinget, må være oss i hende innen 20.januar, på e-post info@feiring.info.

Kanskje er det din tur til å ta i et tak for bygda i året som kommer? Vi har plass til deg i PR-departementet, kulturdepartementet og ungdomslaget! Ta kontakt med Eldri i valgkomiteen.

Program for Feiringtinget 2020

Underholdning

Informasjon om Feiring videregående skole v/Trond Solvang, styreleder i Krokeidestiftelsen

Årsmøtet starter.

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive protokoll
 • Årsberetning fra departementene og planer framover. Innspill og spørsmål fra salen.
 • Kaffepause
 • Regnskap for Feiringregjeringa og Fløygir
 • Drift av Fløygir
 • Valg

Slutt ca. kl. 20.00

Ta i et tak for bygda i år?

Ta i et tak for bygda i år?

Feiringregjeringa går inn i sitt 15.år, og har ikke tenkt å gi seg. Søndag 26.januar avholdes det årlige Feiringtinget, hvor vi kommer sammen for å se tilbake på hva vi har oppnådd i året som er gått, og hva som venter framover. Vi velger også Feiringminister og mannskap til «departementene».

Kanskje er det din tur i til å ta i et ekstra tak for bygda i året som kommer? I Feiringregjeringa er det plass til alle. Du trenger ingen spesielle kvalifikasjoner eller evner. Det holder at du er opptatt av at Feiring skal være ei bygd det er bra å bo i, og kan vie litt av tida di til det! Er du nyinnflytter, kan engasjement i Feiringregjeringa gjøre det enklere å bli kjent med folk og bygda. Nye hoder er viktig for å tenke nye tanker og nye måter å gjøre ting på!

Mange av de sittende skal fortsette, men vi trenger noe mer mannskap til kulturdepartementet, PR-departementet og til styret i ungdomslaget.

Her er litt om hva arbeidsgruppene har jobbet med tidligere:

PR-departementet

Driver PR for arrangementer, aktiviteter og tiltak for å bygge godt omdømme for bygda. Drifter www.feiring.info og Feiring i sosiale medier. Eksempler på aktiviteter i året som gikk: Pynting i sentrum og på bruene, «skilt-moro», Feiringkalenderen og «Feiring Folkeblad». 2020 blir et spennende år for PR-departementet – vi skal jo vise fram bygda for potensielle elever og ansatte ved Feiring videregående skole!

Blomster i kassene er god PR for bygda

Kulturdepartementet

Sørger for et bredt utvalg av kulturaktiviteter i bygda, som konserter, julemarked, quiz og 4.dagsfest. Kulturdepartementet bidrar også under midtsommer-Feiring i Årneslandet.

Konsert under bjørka.

Feiring ungdomslag

Driver fritidsklubb og ungdomsklubb på Fløygir og holder huset i noenlunde orden.

Vi har et stort hus til disposisjon – la oss fylle det med aktivitet!

Ta kontakt med valgkomiteen

Tar du utfordringen? Ta kontakt med Eldri i valgkomiteen.

Dialogmøte på Fløygir

Dialogmøte på Fløygir

Tirsdag var rådmann, ordfører og kultursjef på besøk på Fløygir. Det var Feiringregjeringa som inviterte til møtet, som hadde til hensikt å gjøre kommunens representanter bedre kjent med frivilligheten i Feiring, særlig knytta til forsamlingshuset Fløygir. Med på møtet var også representanter for noen av brukerne av Fløygir.


F.v: Rådmann Knut Haugestad, Tore Bjørnstad (leder i Feiring ungdomslag), Anne Ekornholmen (leder i Feiring idrettslag), ordfører John-Erik Vika, Feiringminister Torbjørn Ellingsen, sektretær Hanne Jevnaker, Hans Ekornholmen (leder i Feiring pensjonistforening og Jernverkshelga), kultursjef Siv Krogh Østerholm.

Drøfting og konstruktive innspill

-Vi tok initiativ til møtet fordi vi ønsket å snakke med kommunen om hvordan det er å bo nord for Byrud, i utkanten av kommunen, sier Feiringminister Torbjørn Ellingsen. Han understreker at dette ikke var et møte for sutring, men først og fremst for konstruktive innspill til hvordan vi kan gjøre Feiring og Eidsvoll bedre. I det drøyt to timer lange møtet ble mange temaer drøftet, blant annet Fylkesvegen, skolen, aldershjemmet, og Fløygir. -Vi ønsket å belyse all dugnadsinnsatsen som legges ned i bygda generelt, men kanskje særlig knyttet til Fløygir, som drives uten noen form for fast økonomisk støtte fra kommunen, sier Ellingsen.

Det var full rulle med fritidsklubb på Fløygir da ordfører, rådmann og kultursjef var på besøk. Fritidsklubben er ett av mange tilbud som drives på dugnad i bygda.

Viktig å lytte

Ordfører John-Erik Vika satt pris på invitasjonen. -Vi ble bedre kjent med ildsjeler og ikke minst med omfanget av aktivitetene. Det koster å være ildsjel, og spesielt utfordrende blir det når avstanden til kommuneadministrasjonen og politikere blir lang. Dette tar jeg med meg i det videre arbeidet med frivilligheten i Eidsvoll, sa Vika etter møtet.

Feiringminister Ellingsen var fornøyd med møtet. -Vi opplevde det som et godt møte hvor kommunens representanter lyttet til hva vi hadde å si. Vi fikk skryt for å drive «anstendig lobbyvirksomhet», det tar vi til oss. Vi er opptatt av å ha et godt forhold til kommunens politikere og administrasjon, det tror vi at tjener oss i lengden, sier Feiringminister Torbjørn Ellingsen.