Høring om tunnel og sentrum

Høring om tunnel og sentrum

Detaljereguleringplan for rassikringstiltak i Skreiberga og for miljøtiltak i Feiring sentrum er nå ute på høring.

Planene er tilgjengelig på Viken fylkeskommunes hjemmeside.

Feiringregjeringa vil komme med en generell uttalelse rundt varsling/informasjon og fremkommelighet. -Vi er opptatt av at arbeidet legges opp på en måte som gjør det levelig for oss i byggeperioden. Erfaringene fra prosjektet i Byrudberga er at vegmyndighetene har mye å gå på når det gjelder informasjon og fremkommelighet for lokalbefolkningen, sier Feiringminister Nina G. Stefferud.

Frist for høringsinnspill er 7.januar.

Har du merknader eller innspill til planen, sender du disse skriftlig til Viken fylkeskommune på en av følgende måter:

Innspillene merkes med «saksnummer 2020/131568 fv. 33 Skreikampen». 

Foto: Øyvind Holmstad

I høringsdokumentene står det:

FV 33 Skreikampen

Fv. 33 er en viktig forbindelse til Oslo og Gardermoen. Vegen fungerer også som avlastningsveg for E6 og rv. 4. Vegen brukes som alternativ til rv. 4 Oslo for tunge kjøretøy for å slippe bratte stigninger over Lygna. Trafikkmengden på strekningen er ifølge Nasjonal Vegdatabank (vegkart.no) ca. 1650 kjøretøy pr. døgn, og tungtrafikkandelen er høy (16%). Når det gjelder spørsmål om finansiering og bompenger, så behandles dette som en egen sak. Det er satt i gang arbeid med bompengeproposisjon hvor de gjennomgår totalprisen for prosjektene og hvor bompenger vil bli behandlet. Så svarene på disse spørsmålene vil fremkomme i denne behandlingen senere når det skal behandles i de berørte kommunene. Finansieringsopplegget med bompengeproposisjon vil komme til lokalpolitisk behandling i de berørte kommunene før det går til Fylkestinget og Stortinget

Forslag til detaljreguleringsplan for fv. 33 Feiring sentrum

Planforslaget skal legge til rette for gang- og sykkelvei langs fv. 33 Feiringveien, mellom Feiring sentrum og Feiring skole. I tillegg er det utarbeidet miljø- og trafikksikkerhetstiltak som også skal gi en sterkere markering av sentrum / tettstedet. Det skal bygges ca. 850 meter med ny gang- og sykkelvei nord for Feiring sentrum, som kobler seg på eksisterende gang- og sykkelvei gjennom sentrum. På strekningen mellom Feiring sentrum og Feiring skole, reguleres det en ny gang- og sykkelvei med rabatt på 1,5 meter på vestsiden av fylkesvei og sidegrøft. Gang- og sykkelveien har en bredde på 3,5 meter inkludert skulder. Som følge av ny gang- og sykkelvei og miljø- og trafikktiltak etableres det ny belysning langs fylkesveien, det etableres grønt rabatter, trerekker, og murer med beplantning, og bedre tilrettelagte krysningspunkt. Bussholdeplassene og tiltakene oppgraderes etter kravene om universell utforming. Planforslaget tar hensyn til oppgradering av kommunens VA-anlegg i byggefasen. Planforslaget består av reguleringsplankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. I tillegg følger teknisk plan, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), notat for naturmiljø, støyrapport, og geoteknisk rapport.

Har du merknader eller innspill til planen, sender du disse skriftlig til Viken fylkeskommune på en av følgende måter:

Innspillene merkes med «saksnummer 2021/36171 Fv. 33 GSV Feiring sentrum». 

Feiringkalenderen 2022 er i salg

Feiringkalenderen 2022 er i salg

Feiringkalenderen får du kjøpt på Coop Prix Feiring og på Gamle Banken Gjenbruk.

I år valgte vi Camilla Asprustens flotte bilde «Regnbue over Kjellsbakken» som forside på kalenderen. Deretter følger 12 måneder med flotte bilder fra bygda. Både dyr, natur, folk og begivenheter er representert i årets kalender.

«Regnbue over Kjellsbakken» pryder årets forside av Feiringkalenderen. Foto: Camilla Asprusten

Fortsatt populær

Denne kalenderen er nr. 15 i rekka. I år fikk vi inn nesten 200 bilder fra mange forskjellige fotografer. PR-departementet i Feiringregjeringa takker alle som sender inn bilder og gir oss noe å velge blant!

Ønsker du å sitte i kalender-juryen, eller har du bidrag til Feiringkalenderen 2023? Ta gjerne kontakt med oss! Bidrag kan sendes fortløpende til kalender@feiring.info.

Kalenderen koster kr. 160, som kan betales på vipps #24452, eller kontant. Overskuddet går til Feiringregjeringas arbeid.

Her er noen av de mange bildene som ikke fikk plass i årets kalender.

Foto 1: Olaf Stefferud (Elghund)

Foto 2: Hanne Fagerli (Vannliljer i Offsettjennet)

Foto 3: Kenneth Limbodal (Elgjakt)

Foto 4: Kristin Hove (Ung fisker)

Foto 5: Kjellrun Wollvik (Ved vannet)

Foto 6. Åse Karin Nerbø (En strålende morgen)

Stemningsfull start på adventstida

Stemningsfull start på adventstida

Julegrantenning, fakkeltog, julequiz, juleverksted og marked – det ble en stemningsfull markering av starten på julemåneden i Feiring.

I fjor ble julemarkedet avlyst, og vi måtte nøye oss med å tenne lys i hver våre innkjørsler. -Vi er glad for at vi kunne gjennomføre det tradisjonelle julemarkedet i år, sier julemarkedminister Liv S. Solberg.

Det var tydelig at folk hadde savnet det også, for det var mange deltagere og besøkende både fredag og lørdag.

Mange gode hjelpere

Vi takker alle som bidrar til denne gode fellesopplevelsen i bygda vår. Takk til Coop for godt samarbeid, til organisatorer og nisser på Feiringtunet. Takk til Stigersand juletre for den flotte grana på Fløygirplassen, og takk til de som brakte ved til bålpannene. Takk til traktorkjørere, juleverksted-aktivitører og til de som kom med hest og ponni. Takk til de som bakte kake, og til alle som stilte opp på kjøkkenet og i kafeen. Takk til de som hjalp til med juletre og oppheng av julebelysning, til pubquizmannskap og gutta med lift som setter opp vinterstjerner langs vegen. Takk også til de som lager flotte stands og boder både ute og inne!

Vi lar bildene tale for seg!

Quiz 22.oktober

Quiz 22.oktober

Fløygir-quiz er tilbake!

Endelig kan Quizministeren melde at det blir quiz igjen! Fredag 22.oktober kl. 19.30 åpnes dørene for høstens første uhøytidelige kappestrid mellom tilfeldig sammensatte lag.

Vi ønsker nyinnflyttere spesielt velkommen! På Fløygir-quiz kan du bli kjent med nye folk, om du er nyinnflytter eller har bodd her i årevis. På Fløygir-quiz setter vi sammen lag ved trekning (men vi gjør selvsagt unntak om du føler deg mer komfortabel med samboeren eller en nabo på laget).

Quizen begynner kl. 20. Fløygir-quiz avsluttes alltid med langbord og åpen bar (så kom gjerne etter quiz!) Kl. 01 må alle rydde vekk stolen og komme seg hjem, eller på nachspiel.

Kveldens quizmaster er Ole Johan Aasen

Det blir flere quiz-er i høst, datoer kommer snart!

Ingen skal klare alt, men alle skal klare noe!

Quizminister Ole Johan Aasen

Digital 17.maisending

Digital 17.maisending

Gratulerer med dagen!

Her er årets 17.mai-sending fra FAU og Feiringregjeringa. Vi håper den kan være et plaster på såret for at vi nok en gang må feire nasjonaldagen uten tradisjonene vi er så glad i.

I denne filmen får du hilse på årets rosaruss i barnehagen, høre tale fra to jenter i 8.trinn, det blir sang, hornmusikk og flotte bilder fra tidligere 17.-mai’er i Feiring.

FAU takker for alle bidrag til vipps nummer 648111 eller bankkonto 2050.09.12260. Gi et valgfritt beløp og vær med i trekningen av fine premier.

Feiringregjeringa og FAU ønsker alle sambygdinger og venner av Feiring en riktig god 17.mai!

Gir seg etter fire år

Gir seg etter fire år

Torbjørn Ellingsen gir seg som Feiringminister etter fire år. Han gir nå stafettpinnen videre til Nina G. Stefferud

-Det har vært fire lærerike og fine år. Det er motiverende å jobbe i lag, særlig når vi får til ting som er bra for bygda, sier Torbjørn. Han mener det er unikt å ha en bygdeorganisasjon som kan snu seg rundt å ta tak i alle mulige slags saker, og at vi kommer langt på pur vilje, sjøl uten penger.

Han er glad for at vi nå fornyer oss litt, med å fokusere på de små sakene og på det sosiale.

-Regjeringa trengs for både alvor og fest. Jeg håper folk blir motiverte og finner på mye moro. Det trengs etter dette året, sier Torbjørn og ønsker den nye regjeringa lykke til.

Nina G. Stefferud ble valgt til ny Feiringminister, og skal lede en regjering med intet mindre enn 17 ministre!

-Det blir store sko å fylle etter Torbjørn, men jeg tenker det skal gå bra så lenge jeg går i mine egne sko, sier Nina.

Ble takket av

Torbjørn ble takket av på det digitale Feiringtinget forrige søndag. Sekretær Hanne Jevnaker ga ham noen ord på veien, samt blomster og vin, på vegne av regjeringskolleger:

Torbjørn Ellingsen

———————————

Takk for 4 gode år med deg bak roret!

Du har vist at man ikke trenger å være fra Feiring for å ha et stort hjerte for bygda og være villig til å legge ned stor innsats for å skape vekst og trivsel. 

Du har tatt på deg store oppgaver og satt deg store mål. Du har dratt oss framover med små og store saker. Skaffet penger til felleskapet gjennom å skrive søknader. Du har vært en god kontakt inn mot kommunen. Du har et rolig og trivelig vesen, du forbereder deg godt, og du har evnen til å sette skapet på plass hvis det trengs. Dette har gjort at vi har blitt lyttet til i kommunen. 

Feiring videregående skole ble etter hvert ditt hjertebarn, en sak du har jobbet iherdig med i kulissene. Du har vært kontaktpunktet inn mot Krokeide, kommunen, politiske partier og Stortinget. Her har du briljert med dine egenskaper som mekler, forhandler, lobbyist, strateg og byråkrat. Du la til rette for at bygda kunne kobles på i etableringen, gjennom vaffelsteiking, dugnad og andre praktiske gjøremål.

Trond Iversen, rektor ved Krokeide sier det sånn: «Torbjørn er en likanes og klok vestlending som det er lett å spille ball med. Han ga oss mange gode råd, og var en viktig støttespiller og samtalepartner i den hektiske prosessen med å etablere skolen». 

Det har vært mye usynlig jobbing, særlig med vgs-saken. Men vi som har jobbet med deg, vet hvor mye tid du har lagt ned, hvor mange telefoner du har tatt og hvor lite søvn det var i dagene før det hele ble avgjort. Nå vet vi alle hvordan det gikk, og at det ikke hadde skjedd uten Torbjørns innsats.

Vi håper du ikke slipper helt taket, kjenner vi deg rett så er du på banen hvis noen prøver å «kødde» med oss oppi her!

På vegne av Feiring og Feiringregjeringa takker vi for innsatsen gjennom disse årene. 

Les om den nye Feiringregjeringa her!