Vårmøte på Fløygir

Vårmøte på Fløygir

Velkommen til vårmøte i regi av Feiring jernverks venner og Eidsvoll Historielag!

Torsdag 11. april kl. 19.00 samles vi på Fløygir for å høre Marit Brodshaug Sveen fortelle om bergmannsutdanningen gjennom 250 år.

Det blir også kulturelle innslag fra Jernverksteateret, musikkinnslag og diktlesning. Det blir mulig å få kjøpt lokalhistoriske bøker til en meget rimelig penge, i tillegg til de faste postene som kaffe og kaker.

Lederskifte i Feiring Jernverks Venner

Lederskifte i Feiring Jernverks Venner

Det ble stående applaus på årsmøtet for Feiring Jernverks Venner (FJV), da Marit Brodshaug Sveen ble takket av for sin enestående innsats som leder gjennom 16 år. Rannveig Finsen ble valgt til ny leder.

-Marit har vært en pådriver og inspirator, og hun har ikke vært redd for å tenke stort og sette høye mål. Marit sin idérikdom og arbeidskapasitet gjennom disse årene, har bidratt til at Feiring Jernverk, Lysthuset og St.Paulsgruve framstår som de viktige kulturminnene det er i dag, sa påtroppende leder, Rannveig Finsen.

Rannveig Finsen (t.v) ovetar stafettpinnen fra Marit Brodshaug Sveen, som har ledet Feiring Jernverks Venner i 16 år.

Arbeidsglede og entusiasme

Marit B. Sveen benyttet anledningen til å framheve at godt samarbeid i styret og med eksterne instanser, har gjort det til en meningsfull oppgave å sitte som leder gjennom alle disse årene. -Det har vært en arbeidsglede, kreativitet, entusiasme, kunnskapsformidling og lojalitet i styret, som har inspirert til videre arbeid, sa Marit, og la til at det beste er å oppleve publikums respons på det FJV har fått til. –Vi har skapt et levende kulturminne. Dette med hjelp av godt dugnadsarbeid fra svært mange, og med hjelp fra alle instanser vi har hatt kontakt med, alt fra enkeltpersoner til forvaltning, sa Marit. Også Marits ektemann, Jan Ivar, fikk sin velfortjente takk.

Samlet besøkstall for jernverk, lysthus og gruve var 1510 i 2018. Dette til  tross for at jernverkshelga måtte avlyses på grunn av tørken. 1 300 dugnastimer ble nedlagt i løpet av året.

FJV overrakte blomster og gave til Marit som takk for innsatsen.

Feiring Jernverks Venner har nå 94 medlemmer. Vil du bli medlem? Ta kontakt med kasserer Bjørn Aasen 90513790.

Gjenreisingen av Carsten Ankers lysthus på Kristenkollen i Feiring, er et av de store dugnadsprosjektene Feiring jernverks venner har gjennomført. Lysthuset ble åpnet i 2013, nøyaktig 200 år etter at Kronprins Christian Frederik skal ha besøkt sin venn Carsten Anker nettopp her.

Det nye styret som nå skal videreføre FJV sitt arbeid er:

Leder:         Rannveig Finsen
Nestleder:    Åse Karin Nerbø
Kasserer: Bjørn Aasen

Styremedlem: Kjetil Hammerstad
Styremedlem: Solveig Dahl
Styremedlem: Esben Jettestad
Styremedlem: Erik Hoel Skjønhaug
Styremedlem: Berit Saxhaug
Styremedlem: Kåre Limbodal
Varamedlem:    Mette Brekke

Årsmøte i Feiring jernverks venner

Årsmøte i Feiring jernverks venner

Årsmøte i Feiring Jernverks Venner avholdes på Fløygir, 28. januar kl 19.00.

Feiring jernverks venner, eller «Venneforeningen», ble etablert i 2003. Foreningen bidrar med istandsetting og ettersyn av Feiring jernverk, og jobber også med å spre kunnskap om Feiring jernverk og øke interessen for verksområdet. Venneforeningen har satt i stand St.Pauls gruve og vært drivkraften i gjenreisningen av Carsten Ankers representasjonsbolig på Kristenkollen, det såkalte Lysthuset.

Du er hjertelig velkommen til å bli med i venneforeningen! Ta kontakt med leder Marit B. Sveen, telefon 92219973.

AGENDA for årsmøtet

1.       Godkjennelse av innkalling

2.       Valg av møteleder

3.       Valg av referent

4.       Valg av to personer til signering av protokoll

5.       Årsmelding

6.       Årsregnskap

7.       Valg av styremedlemmer

8.       Valg av ett medlem til valgkomiteen

Med vennlig hilsen

Styret i Feiring Jernverks Venner

Opplevelser i og ved St.Pauls gruve

Opplevelser i og ved St.Pauls gruve

Søndag 9.september kl. 12-15 markeres «Geologiens dag». Stedet er vår egen, spennende besøksgruve i Nord-Feiring, St.Pauls gruve.

  • Vandring gjennom gruva der omviser legger vekt på en framstilling som passer for barn og ungdom
  • Utenfor gruva: familieaktiviteter og kaffesalg
  • Omvisning voksen: kr. 80,- Barn under 16 år: gratis
  • Vegen er åpen ved Dalen. 20 min. gange opp til gruva fra p-plass

Hvordan komme seg til St.Pauls gruve?

Følg FV33 til Nord-Feiring og ta av på Stubberudvegen. Følg skilting til St.Pauls gruve.

 

 

Lysthuset høsten 2018

Lysthuset høsten 2018

Carsten Ankers lysthus er åpent kl. 12-16 alle søndager i september, bortsett fra den 9.september, for da arrangerer Venneforeningen «Geologiens dag» i St. Pauls gruve. Mer informasjon om dette kommer!
I Lysthuset er det salg av kaffe med biteti.

Det vil også bli tilbud om omvisning i St.Pauls gruve alle søndager i september kl 11.00 og  kl 13.00. Legg gjerne turen innom St.Pauls gruve på vei til/fra Skreikampen! Omvisningen koster kr. 80 pr. pers, og er gratis for de under 16 år.

Feiring Jernverks Venner har gjort omfattende sikringsarbeid og rehabilitering av St Pauls gruve, og inviterer publikum til opplevelser og vandring ved og inni den gamle gruva som forsynte jernverket med malm.

Jernverkshelga avlyst

Jernverkshelga avlyst

Jernverkshelga 2018 må avlyses på grunn av skogbrannfaren. -Vi så dessverre ingen mulighet til å avvikle arrangementet på en forsvarlig måte. Dette er kjedelig for oss, og for alle som hadde tenkt å ta turen til Jernverkshelga i år, men vi kan ikke gamble med sikkerheten, sier leder for styringsgruppa Hanne Jevnaker.

Selv om det er meldt noe nedbør i helgen, er det ikke nok til å stoppe den ekstreme skogbrannfaren.

Beslutningen om å avlyse ble tatt torsdag 26.juli i et ekstraordninært møte med representanter fra styringsgruppa for Jernverkshelga, Feiring jernverks venner og en representant fra Feiring brannlag. Det jobbes nå med å varsle alle berørte instanser og å få informasjonen ut til publikum.

Neste år markeres 20 år med Jernverkshelga. -Vi lover å komme sterkt tilbake, og ønsker alle velkommen til Jernverkshelga 2019, 2.-4.august, sier Hanne Jevnaker.

Les mer i EUB: Jernverkshelga avlyst