Rapport fra møte om småbåthavn

Rapport fra møte om småbåthavn

Næringsdepartementet rapporterer fra møte ang småbåthavn, som ble holdt på Fløygir 21.juni: 16 personer møtte, og det var positiv stemning i forhold til å jobbe videre med planene om ei småbåthavn ved Årneslandet. Det ble mye diskusjon med utgangspunkt i skissene vi fikk presentert fra Sweco, og selvsagt ble forsøket på kostnadsberegning av ei flytebrygge et viktig tema. Det ble ikke dannet noen båtforening, men det ble valgt 3 personer som et interimstyre/arbeidsgruppe til å jobbe videre med saken.  Gruppa består av Anders Nordahl, Bjørn Aasen og Odd Brodshaug.  De vil dessuten prøve å knytte til seg en representant fra Øvre Romerike Trollingklubb og en fra Vorma Båtforening. Denne arbeidsgruppa skal jobbe videre med hvordan småbåthavna skal utformes, og de skal finne mer ut av hvordan kostnadene kan reduseres gjennom etappevis utbygging, tilbud fra ulike leverandører , dugnadsarbeid mv.  De skal også komme med et forslag til organisasjonsform for ei båtforening, som vil bli etablert i neste omgang.

Det var bred enighet om at kostnader var en viktig faktor og at dette må avklares før man går i gang med prosjektet. Det er værhardt i den aktuelle vika, og det må til solide installasjoner for at det skal fungere godt. Etter at 50-60 har meldt sin interesse for ei båthavn hadde nok næringsminister Irene Engjom ventet seg noen flere på møtet, men hun har mottatt flere henvendelser fra folk som beklaget at de ikke kunne stille men som er interessert i båtplass hvis havna blir en realitet.

Det ble opprettet en Facebook-gruppe slik at de som er interessert i en båtforening/småbåthavn i Feiring.  Siden finner du her (Du må ha en Facebook-konto for å kunne melde deg som interessent på Facebook-sida). Det er også mulig å melde sin interesse ved å sende en e-post til Irene Engjom på naeringsminister@feiring.info, eller telefon 992 64 193

Hva tenker du om småbåthavn i Feiring? Legg gjerne igjen en kommentar i feltet under.
Rapport fra møte om småbåthavn

Møte om bygging av småbåthavn

Næringsdepartementet i Feiringregjeringa har over lengre tid jobbet med planene om bygging av en småbåthavn ved Årneslandet i Feiring. Firmaet Sweco på Hamar har gjort en utredning på saken og vil sammenfatte konklusjonene i en rapport, samt lage en skisse på hvordan en eventuell båthavn kan se ut. Interessen for en slik båthavn er forholdsvis stor. – Vi har fått henvendelser fra 30 personer som er interessert i ei båthavn i tillegg til at Øvre Romerike Trollingklubb antyder at rundt 20 personer kan være interessert i båtplass. Dette er mange nok til å jobbe til å jobbe videre med saken, forteller Irene Engjom, næringsminister i Feiringregjeringa, som ønsker alle velkommen til møte, se invitasjon nedenfor.

Arneslandet

Mulighetene for etablering av ei småbåthavn litt sør for Årneslandet utredes nå av Sweco.

———————–

Invitasjon til møte om bygging av småbåthavn i Feiring.

Møtested: Forsamlingslokalet Fløygir i Feiring.

Møtedato: Torsdag 21.juni kl 19.30.

Feiringregjeringa har arbeidet med denne saken til nå. Firmaet Sweco på Hamar har vært engasjert for å se på mulighetene for å anlegge småbåthavn ved Årneslandet i Feiring. Etter ei ny befaring nå i vår, har de laget en rapport, der de konkluderer med at dette er fullt mulig å få til innafor de rammene myndighetene setter. Denne rapporten vil bli lagt fram på møtet og være grunnnlag for drøftingen av hva som videre skal skje.

Grunneier er villig til å avgi grunn til formålet, men ønsker ikke å stå for utbygginga. Det må derfor bli brukerne, dvs ei båtforening e.l., som må stå som søker og byggherre for å komme videre med prosjektet.

Det har meldt seg forholdsvis mange, som ønsker båtplass i Feiring. Over 30 personer har selv tatt kontakt og meldt sin interesse. I tillegg har lederen for Øvre Romerike Trollingklubb sendt ei liste med navn på medlemmer, som han oppfatter som potensielle interessenter for båtplass i Feiring. Han antyder at medlemmene i Trollingklubben vil ha ønske om minst 20 båtplasser. Pr idag ser det derfor ut til at det er 50-60 personer, som ønsker båtplass i Feiring, hvis båthavna blir en realitet.

Invitasjonen til dette møtet går til alle som har meldt sin interesse, og vi håper at flest mulig har anledning til å komme.

Saksliste:

*Orientering om arbeidet så langt v/ Feiringregjeringa.

*Gjennomgang av rapporten fra Sweco.

*Hva skal skje videre?

*Eventuelt oppstart av båtforening.

 

May har åpen kafe og selger kaffe og vafler.

Vel møtt!