Lokale fotballtalenter

Lokale fotballtalenter

Mathilde Flatmo (12) og Tuva Wiik-Stigersand (13) fra Feiring IL gjør det bra på fotballbana. Det siste året har de fått vise seg fram på arenaer utafor bygda.

De to o9-jentene fra Feiring IL har kvalifisert seg til såkalt sonetrening. Et sonelag samler spillere fra samme kjønn og årgang i et større område. Jentene fra Feiring har drevet med sonetrening på Skjetten siden i fjor høst.

-Sonetrening er mulighet for lokale talenter å vise seg fram utenfor sin egen klubb, forteller Knut-Harald Flesvik, leder i fotballgruppa i Feiring IL.

Mathilde Flatmo og Tuve Wiik-Stigersand utmerker seg på fotballbana. Foto: Lisa Brodshaug

Fikk være med de store

Mathilde og Tuva har spilt på samme lag i Feiring siden 1.klasse. Det har blitt mange timer på Feiring kunstgras, hvor laget har trent og spilt sine hjemmekamper. Men også utenom treninger har jentene tilbrakt mye tid på bana.

-De store lot oss få være med fra vi var små. Det er en fin ting med Feiring, sier Mathilde.

Jentene har lagt et solid grunnlag i Feiring IL, og syns det er gøy å kunne ta steget videre utenfor klubben. -Det er litt høyere nivå og høyere tempo på sonetreningene. Jeg får prøve ut forskjellige posisjoner og blir utfordret av de andre. Og så er det gøy å bli kjent med andre som vil bli bedre til å spille fotball, sier Tuva, som nylig meldte overgang til Ull/Kisa.

-Ambisjonen er å bli så god som mulig, så får vi se hvor langt det går, sier Tuva.

Tuva og Mathilde har tilbrakt mange timer med trening og kamp på Feiring kunsgras. Nå tar de steget videre. Foto: Knut Harald Flesvik

Ikke bare ferdigheter

For å kvalifisere seg til sonetrening holder det ikke ha tekniske ferdigheter. Spillerne skal også utvikle seg som medspillere. – Vi må vise vilje til å lære, ta initiativ og å være forberedt til treningene. Vi må også vise at vi hjelper til med å gjøre andre gode, forteller Mathilde.

-Spillere som plukkes ut på sone har fart i hodet så vel som i beina, og viser dedikasjon til fotballen og til egen utvikling, sier Knut Harald, som har stor tro på de lokale talentene.

….

Les mer om Feiring IL:

Feiring IL sertifisert som kvalitetsklubb

-Det viktigste er å bidra med noe bra for bygda

-Det viktigste er å bidra med noe bra for bygda

Innehaver Hanne Jevnaker lar ingen mulighet for fest og moro gå fra seg: Lørdag 26.februar blir det bursdagsfest i butikken!

I februar i fjor åpnet Hanne dørene til Gamle Banken Gjenbruk, og kan nå markere ett år som butikkinnehaver. Det har ikke vært lett å være nyetablert butikk i pandemien. Men Hanne syns det har gått over all forventning. 1100 personer har vært innom den knøttlille butikken siden februar i fjor. Dette til tross for at butikken måtte stenge i flere uker da koronaen herjet som verst.

– Det er gledelig at det har gått rundt økonomisk. Men det viktigste for meg er å bidra med noe bra for bygda, sier Hanne.

Gatefest og konsert

Å lage liv i sentrum har vært en drivkraft for hele prosjektet. Sommeren ble akkurat slik Hanne ville, med åpne dører, mange besøkende og to utearrangementer. Da FV33 var stengt pga. veiarbeid i Nord-Feiring i juli, laget Hanne gatefest, med blueskonsert, kaffe og kaker. Andre gode krefter hang seg på og lagde bilkortesje gjennom bygda. -En fantastisk fin dag i strålende sol, minnes Hanne. Senere på sommeren ble det «TEdans» med lokale musikere og kafé. I desember var det julestemning både inne og ute, med bålpanne, gløgg og pepperkaker til kunder og forbipasserende.

Fra gatefesten i juli

For og med bygda

I tillegg til krimskrams, snurrepiperier, antikviteter, tekstiler og smykker, tilbyr Hanne også lokale varer. Her selges lokal honning og hjemmestrikkede grytekluter, det har vært salg av ferske brød og grønnsaker fra lokale bønder, og bygdas unger har solgt egg og syltetøy.

– Det er viktig for meg å åpne opp butikken for bygda, at flere skal føle seg hjemme her. Gamle Banken er et sted man kan sitte ned, møte noen, ta en prat over en kopp kaffe og bare slappe av, sier Hanne.

Bursdagsfest

Lørdag 26.februar kl. 10-14 blir det fest med kake og «bobler», og bålpannekos ute med pølser på grillen. Inne byr Hanne på mange fine bruktskatter og inviterer kundene til å snurre på lykkehjulet!

-Hjertelig velkommen, jeg håper mange tar turen innom, sier Hanne.

Alltid gratis kaffe på Gamle Banken
Skitur til Stor-Byua

Skitur til Stor-Byua

Første skitur til lokal hytte søndag 20.2. Turmål: Stor Byua. Åpen hytte mellom kl 10:00 og 14:00. For mer info: https://feiringil.no/2022/02/10/bli-med-pa-skitur/. For de som ønsker å gå fra Amelihaugen så er det brøytet parkering to steder, se kart. Det er også kjørt med spor med scooter fra Nordgardsgrinda for de som vil gå derfra (ny trase). Markert med ring hvor hytta ligger ved Stor Byvua.

Hvordan det hele begynte

Hvordan det hele begynte

Feiring 2005: Folketallet sank, Fløygir sto tomt og skolen sto i fare for å bli lagt ned. Da trådte gode krefter i bygda til.

Feiringregjeringa går inn i sitt 17.år. Her får du historien om hvordan det hele kom i stand!

Teksten er hentet fra heftet som ble gitt ut ved 10-årsjubileet i 2015

Feiringregjeringa skal, sammen med innbyggerne, legge til rette for ei aktiv og inkluderende utvikling av ei bygd folk i Feiring vil føle stolthet av, tilhørighet og identitet med, og med den bakgrunn spille en viktig rolle i utviklingen av Eidsvoll kommune.

Tiltredelseserklæringen av 2005

Et brev

I oktober 2005 gikk et brev ut til alle husstander i Feiring, signert en initiativgruppe bestående av Vidar Svendby, Kjell Arne Melby, Guro Ekornholmen, Vibeke Melby og Hans Ekornholmen. I brevet ble bygdefolket invitert til folkemøte om Feirings framtid.

«Målet med møtet er å åpne opp bygdas muligheter, finne konkrete punkter til hva som kan jobbes videre med, og at det velges en gruppe som kan påta seg oppdraget», sto det å lese i brevet.

Noen hadde tenkt noen tanker

Kjell Arne Melby hadde lenge syslet med tankene: hvordan skal vi få til vekst og utvikling i Feiring? Hva kan gjøres for å hindre synkende folketall? Hvordan kan vi etablere et varig initiativ?

-Ved å koordinere kreftene i bygda og organisere arbeidet på en demokratisk måte, var Kjell Arnes forslag.

Kanskje kan historien trekkes enda lenger tilbake. I 2004 engasjerte Vidar Svendby seg i å finne en løsning for Fløygir, som i praksis var lukket og låst: ingen betalte regninger eller sørget for vedlikehold. Ungdomslaget, som eide huset, var i praksis konkurs. Med en ny driftsmodell kom flere tanker og ideer om å jobbe for en positiv utvikling i Feiring.

Nationen 5.11.2005: Vil redde framtida

Vi trenger flere folk!

Både Kjell Arne og Vidar hadde observert en bekymringsverdig utvikling: Befolkningstallet gikk nedover. I 1995 hadde bygda 925 innbyggere, i 2005 var tallet 867. – Vi måtte ta innover oss at dette ville bety en svekkelse av skole, servicetilbud, kulturliv, boligmarked og næringsvirksomhet, sier Vidar. En befolkningsøkning var viktig for at Feiring fortsatt skulle være ei levende bygd.

-Jeg så jo at Feiring hadde så mye å tilby! En unik kombinasjon av nærhet til naturen, til flyplassen, hovedstaden og mjøsbyene, sier Vidar.

Vinteren 2005 inviterte Kjell Arne Melby og Ole Edvard Brodshaug til et møte på «Kommun», med planer for en næringsforening i bygda. -Jeg var av den oppfatning at vi måtte skape arbeidsplasser for å få folk til å ville bosette seg her, sier Kjell Arne.

Regjering – Det var en genistrek (EUB 13.1 15)

Hvem vil flytte til et sted uten skole?

Omtrent samtidig satt en aksjonsgruppe og diskuterte en strategi for bevaring av Feiring skole, som på ny var rammet av nedskjæringer og trusler om nedleggelse. For dem var skolen en essensiell brikke i et levedyktig Feiring. – Ingen vil jo flytte til sted uten skole, sier Vibeke Melby, som var nestleder i FAU. Hun spilte en viktig rolle i det videre arbeidet med å definere hva regjeringsprosjektet skulle være.

Alle disse gode kreftene som jobbet for næringsliv, kultur og skole ble forent, og i august 2005 ble det holdt et møte der Vidar Svendby presenterte sin idé om en regjeringsmodell.

-Jeg hadde flere idédugnader med Nils Gunnerud, som hadde arbeidet med slike problemstillinger rundt omkring i Norge i mange år. Nils og jeg kom fram til at organiseringen måtte baseres på et opplegg som hadde stor bredde, var upolitisk, var generasjonsoverskridende og som kunne sette bygda vår på kartet. Vi studerte flere eksempler på tiltak som har gitt vekst og positiv oppmerksomhet, som Høylandet, Melbu og Lucky Næroset.

Bygda + skolen = sant. Økt elevtall på Feiring skole ble sett på som det beste tiltaket for å beholde skolen i bygda.

Mer enn et prosjekt

Vidar og resten av gruppa var opptatt av at dette ikke bare skulle bli et prosjekt, men en prosess, en måte å tenke nytt på som gikk lengre og dypere enn en velforening eller ei arbeidsgruppe. En regjeringsmodell, hvor folket velger representanter til ministerposter og medarbeidere gjennom et folketing, ble sett på som en mulig vei å gå.

Det første folkemøtet ble holdt på Fløygir 6.november 2005. Her var 220 mennesker til stede, og det første profileringsproduktet fra Feiring ble delt ut: en refleks med teksten «Feiring – et deilig sted å bo». Det var kulturelle innslag og foredrag om bygdeutvikling ved Knut Alfred Myren, som fortalte om lignende arbeid i Våler i Hedmark. Så ble det valg på den aller første Feiringregjeringa.

Bygdas nykommere: Den såkalte «smekkeseremonien» var i mange år fast innslag på Feiringtinget, her fra 2015.

Jens Stoltenberg hilser til Feiringregjeringa (YouTube, 2010)

Nå går vi for 1000! (EUB 5.11.12)

Den aller første Feiringregjeringa

 • Feiringminister Leif Melby
 • Sekretær Guro Ekornholmen
 • Kulturminister Hanne Jevnaker
 • PR-minister Hans Ekornholmen
 • Nytenkningsminister Vidar Svendby
 • Skole- og oppvekstminister Irene A. Bjørndal
 • Næringsminister Bjørn Aasen

Feiringregjeringa mottok 150 000 i oppstartsmidler fra Kommunaldepartementet.

Hva ville folk at regjeringa skulle jobbe med?

Ideer som kom fram på møtet:

 • Turisme, hytteutleie, båtmuligheter
 • Arbeidsplasser innenfor villmarksaktiviteter – bruke naturressursene
 • Skikkelige Feiring-souvernirer
 • Samordning av mindre virksomheter i felles lokaler
 • Eldreleiligheter med servicetilbud
 • Passe på at Kommun ikke blir solgt, at huset blir til feiringenes disposisjon
 • Festival i Feiring
 • Vannskisenter/båtturisme
 • Hotell
 • Jobbe for at ansatte på Feiringklinikken bosetter seg i bygda
 • Åpen Gård
 • Stedsnavn-skilt
 • Øl- og vinstue
 • Kro på Gamle banken
 • Bakeri, møtested, kafé
 • Legge ut attraktive tomter for salg, ned mot Mjøsa
 • Pelletsfabrikk – noe som kan holde lauvskauen nede
 • Verdens bratteste golfbane
 • Sponsing av første familie som slår seg ned
 • Oppussing av Fløygir
 • Stupetårn i Årneslandet
 • Slalåmbakke i Årneskollen

Vil du være med i Feiringregjeringa og jobbe for at Feiring skal være ei god bygd å bo i?

Vi trenger folk til både små og store oppgaver, og det er plass til alle. Ta kontakt med oss, så finner vi en oppgave til deg! Valgkomiteens leder er Monica Almeli, telefon 97152935.

Feiringtinget 2022

Feiringtinget 2022

Velkommen til Feiringregjeringas årsmøte, søndag 20.februar kl. 18.00 på Fløygir!

Her får du høre om hva Feiringregjeringa har gjort i året som er gått, og hva som er planene for 2022.

Saker som ønskes tatt opp, sendes til Nina G. Stefferud på e-post feiringminister@feiring.info innen 13.februar.

Vi trenger hjelp!

Kunne du tenke deg å bidra til at Feiring skal være et godt sted å bo?

Feiringregjeringa er nå inne i sitt 17.år. Valgkomiteen jobber nå for å få på plass nytt mannskap. Vi er helt avhengig av at flere tar i et tak for å opprettholde aktiviteten.

Feiringregjeringa er et dugnadsbasert, tverrpolitisk bygdeutviklingsprosjekt som jobber for at Feiring skal være et trygt og godt sted å bo. Vi tilbyr kulturarrangementer og sosiale møteplasser. Vi sørger for informasjon ut til innbyggerne om det som skjer i bygda, og markedsfører Feiring i ulike kanaler. Vi brukes som høringsinstans av det offentlige i saker som berører bygda.

Kunne du tenke deg å være med på dette? Vi trenger folk til både små og store oppgaver, og det er plass til alle. Ta kontakt med oss, så finner vi en oppgave til deg! Valgkomiteens leder er Monica Almeli, telefon 97152935.

Dette har Feiringregjeringa gjort i 2021

Til tross for at pandemien har hengt over oss, har Feiringregjeringa vært fullt operative og sørget for aktivitet både fysisk og på digitale flater.

Film med helseministeren
Digital hagevandring
Jule-quiz
Feiringkalenderen
Skilt-moro
Vanntrampolina
Julemarked 2021
Feiring t-skjorte