Dugnadsheltene 5: Festvaktene

Dugnadsheltene 5: Festvaktene

Dagens lille hyllest går til alle som stiller opp som vakter og ryddemannskap når vi arrangerer fester. For å arrangere offentlige fester, trengs mange vakter. Det er krav fra politiet at de skal være voksne, edru, tilgjengelige og godt synlige.

I går arrangerte Feiringregjeringa den tradisjonelle 4.dagsfesten på Fløygir med nærmere 150 deltakere i alle aldere. Det gir inntekter som kommer Fløygir og bygda til gode. Da er det godt å ha tilgang på folk som vet å verdsette et frivillig bidrag, og som stiller opp for fellesskapet. Takk til hver og en av dere som bidrar, både med å skaffe vakter – og å stille som vakter!

Det ble en fest med mye dans og høy stemning på dansegulvet, uten problemer av noe slag. For vaktene ble det altså ikke anledning for å vise muskler, og godt er det. Vel blåst og takk for innsatsen!

Kulturminister Linda Gulbrandsen (nr. 3 f.v) med et flott lag av vakter som stilte opp under 4.dagsfesten på Fløygir.

Tidvis høy stemning på dansegulvet da Telepøbbies spilte.

Dugnadsheltene 4: Uten mat og drikke, duger syklisten ikke

Dugnadsheltene 4: Uten mat og drikke, duger syklisten ikke

Når det er snakk om Mjøsa Rundt, er det så mange som bør takkes at det er vanskelig å trekke fram noen spesielt. Noen har jobbet frivillig med sykkelrittet gjennom over 40 år.

Likevel drister vi oss til å vise fram et par damer som holder seg i bakgrunnen, men som gjør en enorm jobb. Ann-Turid Stene og Inger Flesvik sørger for at det er mat og drikke på matstasjonene og ved ankomst. Brødskivene med skinke, ost og syltetøy -og iskald mjølk- er noe av det som er blitt varemerket til Mjøsa Rundt og som syklistene setter størst pris på. Damene er ofte også i sving under FILs øvrige sykkelarrangementer gjennom året. Sammen med tidtagere, løypevakter og annet hjelpemannskap, sørger de for at Feiring fortsatt har et image som ‘sykkelbygd’, og for at det kommer penger inn i kassa som vi andre kan nyte godt av.

Ann-Turid og Inger holder styr på mat og drikke under FILs stor-arrangement Mjøsa Rundt, som går av stabelen i juni hvert år.

 

Beregning, innkjøp og fordeling av brød må til om alle syklistene skal få mat på den runden rundt Mjøsa.

Har du forslag til hva og hvem vi kan skrive om?

Gjennom romjula trekker vi fram noen prosjekter og dugnadshelter som bidrar til fellesskapet. Har du forslag til hva og hvem vi kan skrive om? Send oss gjerne noen linjer og et bilde, til info@feiring.info

Tidligere saker:

Dugnadsheltene 1: Baner vei for andre

Dugnadsheltene 2: Lager julestemning i bygda

Dugnadsheltene 3: Løypekjørerne

 

Dugnadsheltene 3: Løypekjørerne

Dugnadsheltene 3: Løypekjørerne

3. juledag er turen kommet til løypekjørerne våre!

Det snør som kjent ikke skiløyper, så her er det noen som gjør jobben! Gjennom vinteren nyter vi godt av milevis med skiløyper på Feiringåsen, som forbindes med løypenettet på Toten og i Hurdal. Vi er heldige som har et idrettslag som disponerer snøscooter med løypelegger, men det hjelper ikke å ha utstyret i orden om man ikke har mannskap. Vi vil gjerne rette en takk til Geir Aasen, Kai Gjestvang og vikarkjører Jørn Brodshaug, som er ute med scooteren seint og tidlig for å holde løypenettet åpent for oss andre. Takk også til Halvor Sjuve, som kjører løyper med eget materiell, og også til de som kjører løyper i lysløypa!

 

Dugnadsheltene 2: Lager julestemning i bygda

Dugnadsheltene 2: Lager julestemning i bygda

Dagens dugnadshyllest går til gjengen som lager julestemning for hele bygda i begynnelsen av desember. Det er mange som kan nevnes i den sammenhengen, men det er to damer vi gjerne vil trekke fram, nemlig Inger Melby og Ingunn Kjernsli.

De to driftige damene er primus motor for bygdas julemarked, med all organisering og kreativitet som står bak et sånt arrangement. Fakkeltog, to kvelder med julepub, kafé, 30 salgsboder og aktiviteter for unga – sånt kommer ikke av seg sjøl. En takk fra oss i bygda for jobben dere gjør!

Inger og Ingunn har rullet ut mange meter med lyslenker siden Julemarkedets oppstart i 2015.

Lagde julegate

For to år siden kom damene på den ville ideen å lage en julegate i bygda som ikke har gater. Ved hjelp av positive lokalt næringsdrivende ble gata en realitet før før jul i 2016. Nå henger julestjernene oppe for tredje året på rad, takket være julestjernekomiteen bestående av Trond-Erik Melby, Jan Langgård, Espen Bakken, Terje Rogstad. Takk til dere også – og til alle frivillige medhjelpere som bidrar til god jule-Feiring!

Stjernene lyser opp gjennom sentrum og kjerkelinna opp til Fløygir i de mørke vintermånedene.

Det koselige julemarkedet innleder julemåneden i Feiring.

290 000 til idretten i Feiring

290 000 til idretten i Feiring

Onsdag hadde Sparebankstiftelsen sin årlige gaveutdeling, og der ble det bekjentgjort at Feiring får nærmere 300 000 til lokale tiltak for idrett og folkehelse. FAU fikk 200 000 til utendørs treningspark, mens idrettslaget fikk 90 000 til snøfreser.

F.v Kurt Skage og Lisa Brodshaug  for FAU, og Bjørn Saksberg for idrettslaget.

-Vi fikk 217 000 fra Sparebankstiftelsen i fjor, og har i tillegg fått 25 000 fra Toten Sparebank. Årets tilskudd gjør at treningsparken nå blir en realitet. Apparatene er kjøpt og ligger på lager, nå kan vi gå i gang med grunnarbeidene, sier Lisa Brodshaug i FAU.

Bjørn Saksberg representerte Feiring idrettslag på utdelingsseremonien. – Vi har en ballbinge hvor vi lager skøytebane om vinteren, og det blir mye manuell snømåking i løpet av sesongen, sier Saksberg. Snøfreseren kan også bidra til lengre sesong på kunstgrasbana. I budsjettet ligger også mulighet for innkjøp av ekstrautstyr til idrettslagets løypemaskin, en såkalt snøkompaktor. – Da kan vi tilby enda bedre skiløyper på Feiringåsen, om det kommer nok snø, sier Sakshaug.

Mange dugnadstimer kreves for å holde skøytebana åpen gjennom vinteren. En snøfreser gjør jobben enklere.

 

Et steg nærmere videregående skole i Feiring

Et steg nærmere videregående skole i Feiring

Onsdag slutta Stortingets forsknings- og utdanningskomité seg enstemmig til en merknad i statsbudsjettet som omhandler etablering av en videregående skole i Feiring.

 -Dette må ikke forstås som at noe er vedtatt, men dette er et stort skritt i riktig retning. Vi har jobbet for å få denne merknaden inn i Statsbudsjettet, fordi det åpner for å få finansiering på plass senere, sier Feiringminister Torbjørn Ellingsen.

Feiringminister Torbjørn Ellingsen er svært fornøyd med utviklingen i saken. -En videregående skole vil gi positive ringvirkninger for Feiring og for Eidsvoll kommune som helhet, sier lederen av Feiringregjeringa.

Har jobba målretta

Feiringregjeringa har, i nært samarbeid med Krokeidestiftelsen, over lengre tid jobbet målretta for å få Stortinget til å bevilge et såkalt internattilskudd over Statsbudsjettet. En videregående skole etter modell av Krokeide yrkesskole utenfor Bergen, er avhengig av statlig tilskudd til å drive internat for de om lag 150 elevene. Nå vender altså utdanningskomiteen tommelen opp.

 -Jeg er veldig glad for at en enstemmig utdanningskomité stiller seg bak en merknad fra Høyre om Stiftelsen Krokeide og Feiring videregående skole, sier Høyres representant fra Eidsvoll og stortingspresident Tone W. Trøen. Feiring og lokalene etter Feiringklinikken er et perfekt sted for å etablere en internatskole for ungdom som har falt utenom ordinær skolegang. Et slikt tilbud vil gi viktige muligheter for unge på hele Øst- og Innlandet til å få fullført sin skolegang, som også muliggjør videre utdanning eller å gå ut i arbeid. For Eidsvoll og Feiring vil skolen bety viktige, nye arbeidsplasser, fortsetter Trøen. 

F.v Tone W. Trøen, Trond Solvang, styreleder Krokeidestiftelsen, og Turid Kristensen, som representerer Akershus og Høyre i forsknings – og utdanningskomiteen.

Helhetlig undervisningsopplegg

-Ikke alle elever får et tilbud som møter deres behov i den vanlige videregående skolen. For noen elever er det avgjørende med et helhetlig undervisningsopplegg som kombinerer tilrettelagt opplæring med tett sosialmedisinsk oppfølging. Vi må gi flere elever muligheten til å få oppfylt sine drømmer om utdanning og jobb, og det er grunnen til at jeg fremmet en merknad om at det er behov for flere slike skoler som den som planlegges på Feiring, sier Turid Kristensen, utdanningspolitisk talsperson for Høyre. 

Gjennomføringen i videregående skole er nå den høyeste siden målingene startet, men det er fremdeles langt til målet om at ni av ti elever skal fullføre og bestå. Det er en stor utfordring at elever ikke klarer å fullføre videregående skole, både for den enkelte elev og for samfunnet for øvrig. Det er få jobber for ungdom som ikke har fullført videregående skole, og veien til utenforskap og isolasjon kan være kort for de som blir stående utenfor arbeidsmarkedet, skriver Høyre i en pressemelding. 

Videregående skole i Feiring? Lokalene står klare!

Krokeidemodellen

Krokeide-modellen, som Krokeide videregående skole i Bergen i dag drives etter, virker og bringer elever fra utenforskap tilbake til et liv med mestring og en plass i arbeidslivet og samfunnet. En slik skole skal også Feiring videregående skole bli, forteller Trond Solvang, styreleder i Feiring VGS AS og initiativtaker til skolen. Les mer om planene for skolen her.

 -En gledens dag

Året 2018 begynte med at Feiring videregående skole fikk godkjennelse av Utdanningsdirektoratet 2. januar. Året slutter nå med at en samlet utdannings- og forskningskomite avgir en uttalelse til statsbudsjettet som legger et godt grunnlag for at det ved skolen også kan bli etablert en sosial-medisinsk avdeling og et internat. Noe som er helt avgjørende for at skolen skal lykkes.

-Dette er virkelig en gledens dag for alle som arbeider for at ungdom som sliter med ikke å ha gjennomført videregående opplæring og står utenfor arbeidslivet skal kunne få en ny mulighet, fortsetter Solvang. 

-Vi vil fortsette å jobbe for at vi får dette på plass et internattilskudd i neste runde. Det hadde vært utrolig bra om skolen kunne ta opp sine første elever når vi kommer til høsten 2020, avslutter Tone W. Trøen og Turid Kristensen. 

 

Merknaden:

«Komiteen vil peke på at for noen elever er et sterkt sosialmedisinsk tilbud tilknyttet skolen en forutsetning. Krokeide videregående skole i Bergen er et eksempel på en videregående skole som gjennom et helhetlig undervisningsopplegg som kombinerer tilrettelagt opplæring med tett sosial-medisinsk oppfølging bidrar til å gi elever mestringsfølelse både i utdanningen og i samfunnet for øvrig, og som kan vise til gode resultater. Komiteen vil peke på at etablering av flere slike helhetlige undervisningsopplegg, slik som den ideelle Stiftelsen Krokeide ønsker å etablere på Eidsvoll i Akershus gjennom Feiring VGS, er positivt».