Klubbkvelder i januar

Klubbkvelder i januar

Klubben starter opp igjen etter nyttår!

10.1 Fritidsklubb 17.30-20.00

17.1. Ungdomsklubb 18.00-20.30

24.1 Fritidsklubb 17.30-20.00

31.1 Ungdomsklubb 18.00-20.30

NB! Merk at klubbkveldene er kortet ned med en halv time.

9.trinn har kiosken. -Vi vil gjerne støtte 9.trinn og forventer at ungene ikke har med seg godteri eller løper ned på Coop i klubbens åpningstid. Dette har også med trafikksikkerhet å gjøre, sier oppvekstminister Torill Tingvold.

Disco på klubben

Disco på klubben

Fredag 8.april blir det disco på ungdomsklubben. Temaet er «afterski». -Kom i skibekledning av alle slag, men ski, staver og skisko må bli hjemme, sier klubbleder og oppvekstminister Torill.

Det blir servering av taco. Arrangementet er åpent for ungdomstrinnet og 1.år videregående. Inngang kr. 50,-.

Discolys på Fløygir

I januar ble det kjøpt inn og montert proft discolys i storsalen på Fløygir. Utstyret ble finansiert av minnegaven etter Akken Bjørnstad, til glede for alle som bruker Fløygir.

Her kan du lese om da discolyset ble innviet, under Feiringtinget 2016.

Disco

Akedag

Akedag

Søndag 13.mars kl. 12-15 er det klart for årets akedag! Arrangementet forgår i år på jordet ved siden av kjerka (Kari og David Bjørnstad). Oppvekstdepartementet stiller med varm grill og bålpanne. Ta med mat, drikke, aketøy og noe å sitte på, så samles vi til en morsom dag for små og store!

akedag

Fra fjorårets akedag

Nye kjøkkenskap og forbedret hyggerom på Fløygir

Nye kjøkkenskap og forbedret hyggerom på Fløygir

Kjøkkenet på Fløygir har fått nye skap, og hyggerommet er mer mottakelig for fritid- og ungdomsklubben. 

Oppvekstdepartementet har lenge ønsket å utvide tilbudet for ungdom i Feiring. Gjøre det hyggeligere å være på Fløygir når det er klubb, slik at flere ungdommer møter opp. På dugnaden som var nå nylig, ble det satt opp nye skap på kjøkkenet og seksjonen fra hyggerommet ble tømt. Glassene derfra ble flytta til de nye kjøkkenskapene, så nå er alt samlet på ett sted.

-Målet mitt med oppussinga av hyggerommet er at det skal bli mer attraktivt for ungdommen, jeg vil jo gjerne at de skal ha et godt tilbud her i bygda, forteller Torill Tingvold som er oppvekstminister. Hun forteller også at dette er et prosjekt i arbeid, så de skal fortsette å forbedre rommet.

Relaterte linker:

Vi rydder plass for klubben

Stor aktivitet på tirsdagsklubben

sofa 1

Foreløpig hyggerom

mai

De nye kjøkkenskapene

 

Stor aktivitet på tirsdagsklubben

Stor aktivitet på tirsdagsklubben

Det er full fart på fritidsklubben og ungdomsklubben for tida. Klubben har bytta dag fra fredag til tirsdag, og er godt besøkt.

-I høst er det band og kunst og håndverk som står i fokus.  Antje har hver uke med seg en gjeng flinke og lærevillige unger, forteller oppvekstminister Torill Tingvold. Feiringregjeringa bevilget tidlig i høst penger til innkjøp av materiell, slik at fritidsklubben kunne tilby aktiviteter. -Dette er veldig populært, og vi fortsetter med dette også etter jul, sier Torill. Bandprosjektet er i gang, og foreløpig er fem musikerspirer med på dette.

Det blir felles juleavslutning for begge klubbene tirsdag 15.desember. Da blir det baking, gløgg, band, kunst og håndverk, og 9.klasse skal ha kiosken, som vanlig.

Ungdomsklubb 2015 3

Ungdommene trives på hyggerommet, som er rydda og gjort i stand for ungdomsklubben.

Håndarbeidskveld 1

Antjes kunst og håndverksaktiviteter er populære.

 

 

 

Fritidsklubb og ungdomsklubb

Fritidsklubb og ungdomsklubb

Fritidsklubben (mellomtrinnet) og ungdomsklubben (u-trinnet og oppover) starter opp igjen med klubbdager annenhver tirsdag. Først ut er fritidsklubben, tirsdag 22.september kl. 17.30-20.30. Ungdomsklubben starter opp igjen etter høstferien, tirsdag 13.oktober.

På fritidsklubben vil det være kunst og håndverk som står i sentrum i høst! Det er kjøpt inn masse fine materialer, og Antje fra oppvekstdepartementet vil være veileder for dette – på Hyggerommet kl. 18-20 hver klubbkveld.

fritidsklubben