Om oss

Feiringregjeringa ble etablert i 2005 og jobber for at Feiring skal være et trivelig og levedyktig lokalsamfunn. Gjennom å tilrettelegge for aktivitet, trivsel og positiv markedsføring ønsker vi å øke tilflyttinga til bygda og opprettholde tilbud som butikker, skole og næringsliv.

logo

Navnet «Feiringregjeringa» ble tatt i bruk for å skape en frisk og humoristisk ramme rundt utviklingsprosjektet. Vi ønsker å være en ressurs for Eidsvoll kommune i arbeidet med å skape gode vekstvilkår i området lengst nord i kommunen. Regjeringa ønsker å være en høringsinstans i saker som angår bygda.

Les vår tiltredelseserklæring her

Regjeringa er inndelt i fem departementer: Kultur, idé-og nyskaping, PR og finans, i tillegg til at Feiring ungdomslag fungerer som et departement for oppvekst og fritid. Regjeringa ledes av Feiringministeren. Ministre og arbeidsgrupper velges på Feiringtinget, som er åpent for alle og som holdes i januar/februar hvert år.

Feiringregjeringa er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 998 315 530.

Vårt slagord er «Feiring – et bedre sted å bo». Med dette ønsker vi å formidle to ting: For det første at Feiring kan være et bedre alternativ enn ditt nåværende bosted, særlig hvis du søker det gode liv på landet. Og for det andre: At vi alle jobber sammen for at Feiring skal bli et enda bedre sted å bo – for oss som allerede bor her. Vi bruker også vignetten «Fager og frodig» i markedsføringa av bygda. Uttrykket henspeiler på de første ordene i Feiringsangen («Fager og frodig langs mjøsblåe strender»).

Feiringregjeringa 2018 – valgt på Feiringtinget 28.januar 2018

F.v Hanne Jevnaker, Jan-Erik Hanestad, Sverre Limbodal, Torbjørn Ellingsen, Tanja B Halvorsen, Linda Gulbrandsen og Tore Bjørnstad

Torbjørn Ellingsen, Feiringminister

telefon: 90084050

e-post: feiringminister@feiring.info

 

Hanne Jevnaker, sekretær

telefon: 91137801
e-post: hjevnaker@yahoo.no
 

Kulturdepartementet


Kulturminister
Linda Elizabeth Gulbrandsen
telefon: 97117279
e-post: kulturminister@feiring.info
 
Arbeidsgruppe

Ingve Brekke, Nina Stefferud

Driftsstyre for Fløygir: Kai Melby (leder), Trond-Erik Melby, Terje Rogstad, Turid Espelund Haugen

 

Idé – og nyskapingsdepartementet

Leder
Jan-Erik Hanestad
telefon: 
e-post: naeringsminister@feiring.info

Arbeidsgruppe

Maren Pindsle Holte, Aina Aksnes, Vidar Svendby

 

Ungdomslaget (tidligere oppvekstdepartementet)

Leder
Tore Bjørnstad
telefon: 94191819
e-post: oppvekstminister@feiring.info

Styremedlemmer
Njål Kristoffer Brekke, Turid Tømta, Nina S Bakken, Guro Skaalerud, Lisa Brodshaug, Karcan Altok, Kamilla Tømta Kristensen

 

PR-departementet

PR-minister
Tanja Brodshaug Halvorsen
telefon 98266346
e-post: pr-minister@feiring.info
 
Arbeidsgruppe

Lisa Brodshaug,  Jøran Kristiansen, Ragnhild Olsby, Stig-Are Melby, Eva Eik, Arild Askeland

 

Finansdepartementet

Finansminister
Sverre Limbodal

telefon: 95223366
e-post: finansminister@feiring.info
—————————-

Revisorer: Nils Einar Berger og Kåre Limbodal

Valgkomité: Liv Sigrid Solberg, Eldri Berger Askeland