Feiringregjeringa

Feiringregjeringa er et dugnadsbasert, tverrpolitisk bygdeutviklingsprosjekt som ble etablert i 2005, og som jobber for at Feiring skal være et trivelig og levedyktig lokalsamfunn. Gjennom aktiviteter og positiv markedsføring, ønsker vi å øke tilflyttinga til bygda og opprettholde tilbud som butikker, skole og næringsliv.

Feiringregjeringa 2022


Nina G. Stefferud

Feiringminister

Telefon: 93400272

E-post: feiringminister(a)feiring.info

Inger Elin Dønnum Bjørnstad

Viseminister

Telefon: 92250064

E-post: viseminister(a)feiring.info


Anita Olianne Sletvold

Sekretær

Telefon: 48281655

E-post: olliannes(at)hotmail.com

Freddy Gulbrandsen

Finansminister

Telefon: 906 39 236

E-post: finansminister(a)feiring.info

Anne Kari Røise

PR-minister

Telefon: 91557240

E-post: pr-minister(a)feiring.info

Linda Gulbrandsen

Kulturminister

Telefon: 9711729

E-post: kulturminister(a)feiring.info

Feiringrådet 2022, fv Inger Elin Dønnum Bjørnstad, Anne Kari Røise, Nina G. Stefferud, Linda Gulbrandsen og Freddy Gulbrandsen. Fraværende: Anita Sletvold.

Arbeidsgrupper

Kulturdepartementet:
Linda Gulbrandsen, Jan Erik Hanestad, Liv Sigrid Solberg, Kjellrun Wollvik, Jan Kristen Brodshaug

Aktivitetsministeriet:

David Gulbrandsen, Bård Holtet Aasen, Sverre Alfred Bjørnstad, Anders Wangen

PR-departementet:
Anne Kari Røise, Lisa Brodshaug,  Guro Ekornholmen, Espen Eik, Arild Askeland, Ulrikke Vibe, Jonas Langgård, Aina Helene Aksnes

Ungdomslaget:
Tore Bjørnstad, Bjørn-Erik Karlquist, Nina S Bakken, Lisa Brodshaug, Sigurd Bjørndal, Ann Kristin Sørå Johansen, Nora Ekornholmen, Gunhild Vrålstad Brodshaug, Ingrid Stefferud Osbak, Erik F. Holen.

Revisorer: Martin Berger/Ida Søberg og Kåre Limbodal

Valgkomité: Monica Svendby, Guri Nærbøe Nordahl, Katrine Brodshaug

Om Feiringregjeringa

Tilvekst er nødvendig for å opprettholde folketallet i bygda. Vi har tradisjon med å gjøre stas på bygdas nyfødte.

«Feiringregjeringa skal sammen med innbyggerne legge til rette for ei aktiv og inkluderende utvikling av ei bygd folk i Feiring vil føle stolthet av, tilhørighet og identitet med, og med den bakgrunn spille en viktig rolle i utviklingen av Eidsvoll kommune»

Fra Tiltredelseserklæringen 15.11.2005

Navnet «Feiringregjeringa» ble tatt i bruk for å skape en frisk og humoristisk ramme rundt utviklingsprosjektet. Vi ønsker å være en ressurs for Eidsvoll kommune i arbeidet med å skape gode vekstvilkår i området lengst nord i kommunen, og fungerer som en høringsinstans i saker som angår bygda.

Regjeringa er inndelt i fire departementer: Kultur, PR, finans og barn/ungdom, sistnevnte drevet som en selvstendig forening, Feiring ungdomslag. Regjeringa ledes av Feiringministeren. Ministre og arbeidsgrupper velges på Feiringtinget, som er åpent for alle og som holdes i januar/februar hvert år.

Feiringregjeringa er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 998 315 530.

Velkommen til Feiring!

Feiring – et bedre sted å bo

Vårt slagord er «Feiring – et bedre sted å bo». Med dette ønsker vi å formidle to ting: For det første at Feiring kan være et bedre alternativ enn ditt nåværende bosted, særlig hvis du søker det gode liv på landet. Og for det andre: At vi alle jobber sammen for at Feiring skal bli et enda bedre sted å bo – for oss som allerede bor her. Vi bruker også vignetten «Fager og frodig» i markedsføringa av bygda. Uttrykket henspeiler på de første ordene i Feiringsangen («Fager og frodig langs mjøsblåe strender»).