Feiringregjeringa

Feiringregjeringa er et dugnadsbasert, tverrpolitisk bygdeutviklingsprosjekt som ble etablert i 2005, og som jobber for at Feiring skal være et trivelig og levedyktig lokalsamfunn. Gjennom aktiviteter og positiv markedsføring, ønsker vi å øke tilflyttinga til bygda og opprettholde tilbud som butikker, skole og næringsliv.

Feiringregjeringa 2020

F.v Tore Bjørnstad, Liv S. Solberg, Torbjørn Ellingsen, Lisa Brodshaug, Sverre Limbodal, Hanne Jevnaker


Torbjørn Ellingsen

Feiringminister

Telefon: 90084050

E-post: feiringminister(a)feiring.info

Hanne Jevnaker

Sekretær

Telefon: 91137801

E-post: hjevnaker(a)yahoo.no

Tore Bjørnstad

Leder, ungdomslaget

Telefon: 94191819

E-post: feiringungdomslag(a)gmail.com

Lisa Brodshaug

PR-minister

Telefon: 91173773

E-post: pr-minister(a)feiring.info

Nina G.Stefferud

Kulturminister

Telefon: 93400272

E-post: kulturminister(a)feiring.info


Sverre Limbodal

Finansminister

Telefon: 95223366

E-post: finansminister(a)feiring.info

Arbeidsgrupper

Kulturdepartementet:
Nina G. Stefferud, Jan Erik Hanestad, Liv Sigrid Solberg, Kjellrun Wollvik

PR-departementet:
Lisa Brodshaug,  Guro Ekornholmen, Anne Kari Røise, Stig-Are Melby, Espen Eik, Arild Askeland, Ulrikke Vibe

Ungdomslaget:
Tore Bjørnstad, Turid Tømta, Nina S Bakken,  Lisa Brodshaug, Petter Osbak

Revisorer: Nils Einar Berger og Kåre Limbodal

Valgkomité: Monica Svendby. Det jobbes med å skaffe ytterligere to medlemmer til valgkomiteen.

Om Feiringregjeringa

Tilvekst er nødvendig for å opprettholde folketallet i bygda. Vi har tradisjon med å gjøre stas på bygdas nyfødte.

«Feiringregjeringa skal sammen med innbyggerne legge til rette for ei aktiv og inkluderende utvikling av ei bygd folk i Feiring vil føle stolthet av, tilhørighet og identitet med, og med den bakgrunn spille en viktig rolle i utviklingen av Eidsvoll kommune»

Fra Tiltredelseserklæringen 15.11.2005

Navnet «Feiringregjeringa» ble tatt i bruk for å skape en frisk og humoristisk ramme rundt utviklingsprosjektet. Vi ønsker å være en ressurs for Eidsvoll kommune i arbeidet med å skape gode vekstvilkår i området lengst nord i kommunen, og fungerer som en høringsinstans i saker som angår bygda.

Regjeringa er inndelt i fire departementer: Kultur, PR, finans og barn/ungdom, sistnevnte drevet som en selvstendig forening, Feiring ungdomslag. Regjeringa ledes av Feiringministeren. Ministre og arbeidsgrupper velges på Feiringtinget, som er åpent for alle og som holdes i januar/februar hvert år.

Feiringregjeringa er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 998 315 530.

Velkommen til Feiring!

Feiring – et bedre sted å bo

Vårt slagord er «Feiring – et bedre sted å bo». Med dette ønsker vi å formidle to ting: For det første at Feiring kan være et bedre alternativ enn ditt nåværende bosted, særlig hvis du søker det gode liv på landet. Og for det andre: At vi alle jobber sammen for at Feiring skal bli et enda bedre sted å bo – for oss som allerede bor her. Vi bruker også vignetten «Fager og frodig» i markedsføringa av bygda. Uttrykket henspeiler på de første ordene i Feiringsangen («Fager og frodig langs mjøsblåe strender»).