Feiringregjeringa

Feiringregjeringa er et dugnadsbasert, tverrpolitisk bygdeutviklingsprosjekt som ble etablert i 2005, og som jobber for at Feiring skal være et trivelig og levedyktig lokalsamfunn. Gjennom aktiviteter og positiv markedsføring, ønsker vi å øke tilflyttinga til bygda og opprettholde tilbud som butikker, skole og næringsliv.

Feiringregjeringa 2019

F.v. Tore Bjørnstad, Hanne Jevnaker, Torbjørn Ellingsen,
Linda Gulbrandsen, Sverre Limbodal


Torbjørn Ellingsen

Feiringminister

Telefon: 90084050

E-post: feiringminister(a)feiring.info

Hanne Jevnaker

Sekretær

Telefon: 91137801

E-post: hjevnaker(a)yahoo.no

Linda Elizabeth Gulbrandsen

Kulturminister

Telefon: 97117279

E-post: kulturminister(a)feiring.info

Tore Bjørnstad

Leder, ungdomslaget

Telefon: 94191819

E-post: oppvekstminister(a)feiring.info


Sverre Limbodal

Finansminister

Telefon: 95223366

E-post: finansminister(a)feiring.info

Arbeidsgrupper 2019

Kulturdepartementet:
Ingve S. Brekke, Jan Erik Hanestad, Torill Tingvold, Ronny Tingvold, Liv Sigrid Solberg, Nina G. Stefferud

PR-departementet:
Lisa Brodshaug,  Jøran Kristiansen, Stig-Are Melby, Espen Eik, Arild Askeland, Ulrikke Vibe

Ungdomslaget:
Turid Tømta, Nina S Bakken,  Lisa Brodshaug, Karcan Altok, Petter Osbak

Revisorer: Nils Einar Berger og Kåre Limbodal

Valgkomité: Eldri Berger Askeland, Monica Svendby

Om Feiringregjeringa

Tilvekst er nødvendig for å opprettholde folketallet i bygda. Vi har tradisjon med å gjøre stas på bygdas nyfødte.

«Feiringregjeringa skal sammen med innbyggerne legge til rette for ei aktiv og inkluderende utvikling av ei bygd folk i Feiring vil føle stolthet av, tilhørighet og identitet med, og med den bakgrunn spille en viktig rolle i utviklingen av Eidsvoll kommune»

Fra Tiltredelseserklæringen 15.11.2005

Navnet «Feiringregjeringa» ble tatt i bruk for å skape en frisk og humoristisk ramme rundt utviklingsprosjektet. Vi ønsker å være en ressurs for Eidsvoll kommune i arbeidet med å skape gode vekstvilkår i området lengst nord i kommunen, og fungerer som en høringsinstans i saker som angår bygda.

Regjeringa er inndelt i fire departementer: Kultur, PR, finans og barn/ungdom, sistnevnte drevet som en selvstendig forening, Feiring ungdomslag. Regjeringa ledes av Feiringministeren. Ministre og arbeidsgrupper velges på Feiringtinget, som er åpent for alle og som holdes i januar/februar hvert år.

Feiringregjeringa er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 998 315 530.

Velkommen til Feiring!

Feiring – et bedre sted å bo

Vårt slagord er «Feiring – et bedre sted å bo». Med dette ønsker vi å formidle to ting: For det første at Feiring kan være et bedre alternativ enn ditt nåværende bosted, særlig hvis du søker det gode liv på landet. Og for det andre: At vi alle jobber sammen for at Feiring skal bli et enda bedre sted å bo – for oss som allerede bor her. Vi bruker også vignetten «Fager og frodig» i markedsføringa av bygda. Uttrykket henspeiler på de første ordene i Feiringsangen («Fager og frodig langs mjøsblåe strender»).