Feiringregjeringa

Feiringregjeringa er et dugnadsbasert, tverrpolitisk bygdeutviklingsprosjekt som ble etablert i 2005, og som jobber for at Feiring skal være et trivelig og levedyktig lokalsamfunn. Gjennom aktiviteter og positiv markedsføring, ønsker vi å øke tilflyttinga til bygda og opprettholde tilbud som butikker, skole og næringsliv.

Feiringregjeringa 2021Nina G. Stefferud

Feiringminister

Telefon: 93400272

E-post: feiringminister(a)feiring.info


Anita Olianne Sletvold

Sekretær

Telefon: 48281655

E-post: olliannes(at)hotmail.com

Hanne Jevnaker

Trivselsminister

Telefon: 91137801

E-post: hjevnaker(a)yahoo.no

Tore Bjørnstad

Leder, ungdomslaget / vaktminister

Telefon: 94191819

E-post: feiringungdomslag(a)gmail.com

Lisa Brodshaug

PR-minister

Telefon: 91173773

E-post: pr-minister(a)feiring.info

Linda Gulbrandsen

Kulturminister

Telefon: 9711729

E-post: kulturminister(a)feiring.info


Sverre Limbodal

Finans – og bokholderminister

Telefon: 95223366

E-post: finansminister(a)feiring.info

Arbeidsgrupper

Kulturdepartementet:
Linda Gulbrandsen, Jan Erik Hanestad, Liv Sigrid Solberg, Kjellrun Wollvik, Kurt Skage, Jan Kristen Brodshaug

PR-departementet:
Lisa Brodshaug,  Guro Ekornholmen, Anne Kari Røise, Espen Eik, Arild Askeland, Ulrikke Vibe, Jonas Langgård, Aina Helene Aksnes

Ungdomslaget:
Tore Bjørnstad, Turid Tømta, Nina S Bakken,  Lisa Brodshaug, Petter Osbak, Sigurd Bjørndal, Nora Ekornholmen, Gunhild Vrålstad Brodshaug, Ingrid Stefferud Osbak.

Revisorer: Nils Einar Berger og Kåre Limbodal

Valgkomité: Monica Svendby. Det jobbes med å skaffe ytterligere to medlemmer til valgkomiteen.

Om Feiringregjeringa

Tilvekst er nødvendig for å opprettholde folketallet i bygda. Vi har tradisjon med å gjøre stas på bygdas nyfødte.

«Feiringregjeringa skal sammen med innbyggerne legge til rette for ei aktiv og inkluderende utvikling av ei bygd folk i Feiring vil føle stolthet av, tilhørighet og identitet med, og med den bakgrunn spille en viktig rolle i utviklingen av Eidsvoll kommune»

Fra Tiltredelseserklæringen 15.11.2005

Navnet «Feiringregjeringa» ble tatt i bruk for å skape en frisk og humoristisk ramme rundt utviklingsprosjektet. Vi ønsker å være en ressurs for Eidsvoll kommune i arbeidet med å skape gode vekstvilkår i området lengst nord i kommunen, og fungerer som en høringsinstans i saker som angår bygda.

Regjeringa er inndelt i fire departementer: Kultur, PR, finans og barn/ungdom, sistnevnte drevet som en selvstendig forening, Feiring ungdomslag. Regjeringa ledes av Feiringministeren. Ministre og arbeidsgrupper velges på Feiringtinget, som er åpent for alle og som holdes i januar/februar hvert år.

Feiringregjeringa er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 998 315 530.

Velkommen til Feiring!

Feiring – et bedre sted å bo

Vårt slagord er «Feiring – et bedre sted å bo». Med dette ønsker vi å formidle to ting: For det første at Feiring kan være et bedre alternativ enn ditt nåværende bosted, særlig hvis du søker det gode liv på landet. Og for det andre: At vi alle jobber sammen for at Feiring skal bli et enda bedre sted å bo – for oss som allerede bor her. Vi bruker også vignetten «Fager og frodig» i markedsføringa av bygda. Uttrykket henspeiler på de første ordene i Feiringsangen («Fager og frodig langs mjøsblåe strender»).