Fløygir

Fløygir er Feirings største forsamlingshus. Huset ble bygget i 1910 og eies av Feiring ungdomslag. Feiringregjeringa har ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av Fløygir.

Innhold

Fløygir har en stor sal med scene og et lite scenerom/møterom, en liten sal, kjøkken, toaletter og entré med garderobe. I 2.etg finnes et møterom (klubbrom for barn og unge), samt en vaktmesterleilighet.

Utleie

Fløygir leies ut til lag, foreninger, næringsliv og privatpersoner. Det er Feiring ungdomslags styre som avgjør hvem som får leie Fløygir.
For informasjon/leie, ta kontakt:

  • E-post: floygirutleie@gmail.com, eller
  • Telefon: 94 19 18 19
Fløygir eies av Feiring ungdomslag, men er disponibel for hele bygda.

Priser

Helg (fredag t.o.m søndag)


Veslesal og kjøkken

1 dag

1100,-

Veslesal, Storsal og Kjøkken

1 dag

2000,-

Veslesal, Storsal og kjøkken

fre-søn

3900,-

Hverdager (mandag t.o.m torsdag)

Veslesal og kjøkken
750,-

Storsal og kjøkken

1000,-

Veslesal, Storsal og kjøkken

1500,-

Veslesal

600,-

Storsal

850,-

Lite møterom/scenerom

200,-

Storsalen sett fra scena

Veslesalen

Vask

Prisene er ekskl. vask. Man kan velge å vaske selv, eller benytte seg av 9.trinn ved Feiring skole, som påtar seg vask til inntekt for klassetur. Vask bestilles samtidig med leie av lokale. Under forutsetning av at lokalet er ryddet i henhold til instruks, gjelder følgende priser for vask:

Hele Fløygir: 1200 kr

Bare Storsal: 800 kr

Veslesal: 700 kr

Utleiekalender