Flytte til Feiring?

Vurderer du å flytte på landet? Kanskje er Feiring et bedre sted å bo for deg?

Feiring skal være et godt sted å bo for mennesker i alle livsfaser, fra ulike kanter av landet og verden forøvrig. Feiringregjeringa mener det er en berikelse for fellesskapet å ha en befolkning sammensatt av mennesker i ulik alder, livssituasjon og opprinnelse.  Feiringregjeringa legger til rette for at folk kan være sammen på tvers av aldersgrenser og lære av hverandre.

«Feiringregjeringa vil arbeide med å tilrettelegge slik at hver enkelt skal få best muligheter til å skape det gode liv for seg og sine i Feiring»

Fra tiltredelseserklæringen 15.11.2005

Sentralt og landlig

Feiring ligger sentralt plassert på Østlandet. I Feiring kan du bo og leve landlig samtidig som du beholder nærheten til byen. Oslo Lufthavn ligger en drøy halvtime unna, Oslo én time, Hamar ca. 50 minutter. Til Gjøvik kjører du på 50 minutter, til Lillehammer bruker du halvannen time.

Jobb og pendling

Mange av oss som bor i Feiring jobber utenfor bygda, og pendler daglig til arbeidssteder i omkringliggende byer eller tettsteder. Nærmeste togstasjon er Eidsvoll stasjon, med opp til fire togavganger i timen til Oslo og videre. Nettbuss har flere bussavganger daglig til og fra Gardermoen og Oslo. For deg som er frilanser, selvstendig næringsdrivende eller har en fleksibel jobb, finnes det kontorfellesskap med mulighet for leie av kontorer. 

Tomter og hus

Spørsmål om å bygge og bo i Feiring? Ta kontakt med oss!