Historie

Navnet Feiring [fe:`ring] er etymologisk knyttet til ordet «fager».

Feiring ble 1. januar 1870 skilt ut fra Hurdal kommune og var egen kommune fram til  1. januar 1964, da bygda ble en del av Eidsvoll kommune. Feiring kommune hadde et flatemål på 102,45 km².
Fylkesvei 33 mellom Minnesund og Østre Toten, som går gjennom Feiring, ble bygd i 1890-årene.
Feiring kirke ble bygd i 1870. Opprinnelig skulle den gamle kirka fra 1693 restaureres, men etter drøfting i kommunestyret ble det vedtatt å bygge ny kirke. Mye av materialet i kirka stammer likevel fra den gamle tømmerkirka. Jernportene i muren rundt Feiring kirke ble laget i Feiring jernverk.
På 1600-tallet ble det drevet omkring 20 kobbergruver nord og nordvest for kirka, med smeltehytte ved Flesvikelva. Carsten Anker drev i perioden 1806 til 1818 Feiring jernverk ved Skreikampen. Feiring jernverk er et av de best bevarte jernverksområdene i Norge fra tiden etter den industrielle revolusjonen. Hustuftene har stått nesten helt urørt frem til i dag. Jernverkstuftene og restene etter masovnen er blitt restaurert, og Eidsvoll historielag har satt opp informasjonstavler på verksområdet. De senere årene er det årlig satt opp et historisk teaterstykke på verksområdet. «Jernverkshelga» arrangeres hvert år den første helga i august. Les mer om Feiring jernverk og om Jernverkshelga her.

 

Denne siden er under oppgradering!

 

IMG_4426

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2023 Feiringregjeringa