«Fager og frodig, langs mjøsblåe strender.

Smygende inn millom åser og fjell»

Fra «Sang til Feiring», av Axel Bjørnstad

Bygda Feiring ligger landlig til på vestsida av Mjøsas sørende, helt nord i Viken fylke, i Eidsvoll kommune. Feiring strekker seg 22 kilometer fra bygdegrensa i Byrudberga, til fylkesgrensa mot Innlandet i nord.

Bygda har et tjuetalls lag og foreninger med et rikt aktivitetstilbud. Bygdas plassering mellom innsjø og skog gir god tilgang på fin og variert natur, med jakt- og fiskemuligheter og store rekreasjonsområder.

Vi har en 1-10-skole, Feiring skole, barnehage (Hoppensprett), forsamlingshus (Fløygir), dagligvareforretning (Coop Prix), frisør, landbruks – og jernvarebutikken Disserud Fjøs og Maskin, og mulighet for leie av kontorplasser (Svendby). Vi har idrettsanlegg med kunstgrasbane, pumptrack (sykkelbane), treningspark og en ballbinge som fungerer som skøytebane om vinteren. Vi har turstier på kryss og tvers, og milevis med skiløyper om vinteren. Om sommeren er det yrende liv i Årneslandet, et flott friluftsområde og badestrand.

Fakta om Feiring

  • Navnet Feiring er etymologisk knyttet til ordet «fager»
  • Feiring ble skilt ut fra Hurdal som eget herred/kommune i 1870, og slått sammen med Eidsvoll kommune 1.januar 1964. Feiring kommune hadde et flatemål på 102,45 km².
  • I 2005 ble Feiringregjeringa dannet, som et bygdeutviklingsprosjekt med fokus på trivsel og tilflytting. 
  • Feiring er for mange forbundet med Feiringklinikken, et spesialsykehus for hjertepasienter som var i drift fra 1989 til 2019. Feiring videregående skole etablerte seg høsten 2020 i Feiringklinikkens tidligere lokaler.
  • Med etableringen av Feiring videregående skole har bygda rundet 1000 innbyggere.