Om Feiring

Feiring er ei bygd som ligger landlig til på vestsida av Mjøsas sørende, helt nord i Akershus fylke, og er en del av Eidsvoll kommune. Feiring ligger 47 km fra Gardermoen, 85 km fra Oslo, 65 km fra Hamar og 52 km fra Gjøvik. Stedet ble skilt ut fra Hurdal som egen kommune i 1870, og slått sammen med Eidsvoll kommune 1.januar 1964.

Navnet Feiring er etymologisk knyttet til ordet «fager».

Feiring har ca 960 innbyggere. Bygda har et tjuetalls lag og foreninger med et rikt aktivitetstilbud. Bygdas plassering mellom innsjø og skog gir god tilgang på fin og variert natur, med jakt- og fiskemuligheter og store rekreasjonsområder.

Vi har en 1-10-skole, Feiring skole, barnehage (Hoppensprett), forsamlingshus (Fløygir), dagligvareforretning (Coop Marked), frisør, «altmuligbutikken» Disserud Fjøs og Maskin, og mulighet for leie av kontorplasser. I Feiring ligger også Feiringklinikken, et spesialsykehus for voksne hjertesyke, som eies og drives av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL). Feiringklinikken har ca 240 ansatte og er Eidsvolls nest største arbeidsplass.