Feiring.info drives av Feiringregjeringa. På denne nettsida ligger informasjon om bygda som kan være av interesse for de som bor i Feiring, har en tilknytning til Feiring eller tenker på muligheten å flytte hit. Siden oppstarten av nettsida i 2006 har regjeringa publisert over 1000 saker om det som rører seg i bygda. Nettsida har hatt et forholdsvis stabilt publikum med rundt 4000 treff per måned / 1000 unike brukere. I 2011 gjennomgikk nettsida en totalrenovering.

Feiringministeren er ansvarlig for saker som legges ut. Nettredaktøransvaret ligger hos PR-departementet.