Ordbok

Ordliste

De vanligste/særmerkede orda for Feiring-målet – henta fra bygdeboka Feirings historie bind II, av Maja Tosterud – med noen endringer og tillegg.

For å vise bøyingsforma av verb, er det satt til a etter a-verb, (baka, bakar, baka, baka) og e etter e-verb (kaste, kaster, kaste, kaste.) Etter verb med endinga -de eller -te i imperfektum, er dette satt til (tene, te). For sterke verb er vokalrekka som oftest tatt med (stæla, æ, o, ø).

 

A

 

aga, a, tukte, holde orden på agnmark, m. meitemark aka, æ, o, ø, ake, kjøre aksjon, m. auksjon akten, adv. er itno akten, ikke til å lite på ale, e., ale opp, fø opp alvåli, adj.,alvorlig ama, a, mase på, jage på amper, adj., arg, vanskelig anse, e, bekymre seg apal, m., epletræ arbe, n, og arbe, er, dde, tt. arm, adv., lite tess, sliten arse seg, e, skubbe, dra seg fram arstun, f., dat., andre stua arjkjynt, adj., vrang, slem artu, adj., likenes atall, adj., lei, ekkel atthæll, adv., har itte atthæll, kan ikke beherske seg attkjækk, adj., rett, litt bakoverlent i ryggen attre, e., holde tilbake avgale eller overgale, adv., avsted avskjæring, f., tønne som er skåret tvert av au, adv. og konj. og aue, n., øye aure, m., ørret ause, f. og v., ause, er, øste austein, m., øyestein

B

 

baka, a., bake bakels, m., kaker bakol, f., reim på sele bakstekjæring, f. basa, a., base basme, f., vevbasme bearlag, n., grannelag beksel, n. biksel besfar, m. besfar besmor, f., bestemor bie, dde., vente binnil, m., en neve halmstrå til å binde kornbandet med bitte, i, a.ø., strikke bjelle eller bjølle, f., bjelle bjønn, m., bjørn blaga, a., vifte blaske, e, plaske ble eller bli, bler eller blirblekkje, n, blad (lekjenblad)blesme, adj., brunst hos sau blinntju, m., leike blinntju blikstre, e, plystre bloko, f., bukister blommo, m., blomst blømme, e., blomstre blæme, f., blemme bløye, f., laken bløyte, te, tt, legge i bløtbo, n., bud bo, ha bo å gjøre, trenger å gjøre bokk, m., bukk og kjøreredskap, bukk og geit bol, n., bord, vepsebol bomme, e, bomme garn til vev, bom, m, bomstol, m. bom, m., grind, stengsel borde eller børde, burde boso, f., boso, eggeboso braner, m., en stor kar breske seg, e, skryte, yppe seg bringbær, n, bringebær bringe, f., bryst bron, adj., brun brugde, f., lindott brur, f., brud brurgom, m., brudgom bruse, m., einer, bruslåg til kua brynn, m., brønnbrøllop, n., bryllup bue, e, sturebukjol, f., sælereim busser, m., venner, gode busser butt, mjølkebutt, m., spand butte, e, stange mot byne, te, begynneby åt, byr åt, bau åt, bytt åt, prøve på bytte, f., bøtte bælle, binnil, m., en neve halmstrå til å binde kornband med bænn eller bæinn, n., band bænne, te, binne stramt bænnstong, f., stang som benner ihop høyet i høyvognen bæra, æ, a, ø bærebære, adv., bare, kun bærj, n., berg bærja sæg, de, greier seg bærkje, bærkjer, bærte, bærtbøl, m., hos ku (truge ut bøln)bølja, a, raute, brøle bølje, f., bølgebølu, adj., tjukkbønning eller bunning, m., strikketøy bønningstørkle eller bunningstørkle, n,. strikketørkle børje, børde, børt, ta på borg bågå, m., bue bån, n., barn

D

 

dagalaus, adj., kua er kalveferdig daladråg, n., dal dart, m., en liten klatt, attpådart da-seru, da, ser du dau, adj., død dauhørt, adj., døv dauklein, adj., svært sjuk dei, dom, døkk, dårt, de, dem, dere, deres done, f., snare dra, æ, o, i, dra drass, dræks, droks, driss, slåss, brytes drogo, f., tømmerdrogo drunne, e, dra ut, nøle drype, dryp (dryper), draup, drøpi, dryppe dråg, n., en som ligger og drar seg dråpå, m., dråpe dråså, m., blanding av korn og agner du’ul eller duguldugurd, m., formiddags-mat, duppe, f, saus, flesk og duppe dæffer, adv., derfor dæg, pron., deg le, f., vassrenne dæmmer, dæmmerså, adv., dermed, derfor dænn eller deinn, pron. dænna eller dæinna, pron. dænge, te, slå, denge dænse, eller dæinse, e, danse dæssa, pron., disse dætta, æ, a, ø, dette døgg, m., døgge, e, dogge l, adj., å holde alt hemmelig lja, de, dølge lsmål, n., dølgsmål dørgende stille, adv. helt stille dørhava, m. dørlåtå, m., dørhåndtak dørn, d. dør dørslag, m., sil dørstokk, m., treskel døvinn, adj,. dovnet bort døy, døyr, dødde eller døidde, dødd eller døydd, dø dåne, e, besvime dåmning, m., dugnad dåtter, f., datter

E

 

efta, m., ettermiddag eftasvæl, m., måltid eike, f., flatbotnet båt el, byge, snø-el, n., snøbyge eggeboso, eggebeie, f., eggebose eggeskunn, n., eggeskall ellmørju, f., ildmørje eningen, i eningen adv., alt i ett epjas, a, krangle, yppe eslompe, f., flat gjæret kake essvelling og eisvolling, fra Eidsvoll etæ, e, å, i, ete

F

 

fal, n., et tyndt lag, is-fal fanga eller fangan, n., fange, bæra ongen i fangane fabro, m., onkel. Fars bror faster, f., tante. Fars søsterfata, a, ta fort fata-ti, fata ti veden, tenne i fatklut ogfatafille, m., og f., oppvaskklut fell, e, mangle. Å fell du? fering, m., en fra Feiring fikte e, fare hit og dit, travelt opptatt fins, fæns eller fæins, fæntes eller fæintes, finnes fisdåse, m., lyskilde, ei veke i en oljedåsefisle, e, sladre fingerbør, n., fingerbøll fiskegån, n., fiskegarn fjaklette, adj., ubestemt, opp og ner fjol m., fjord fjole, tallord, fjerde fla’a, m., flate flak, n., flak, is-flak, skjorte-flak, flagg flesstokk, m., tverrtre på slede flokke, e., lokke. Høna flokker på kyllingene flyge, y, au. ø, springe, fly flænneskælle ellerflæinnskælle, m., skallet mann flære, f., garnpinne flæsk eller flesk, n., flesk flønn, n., fløyelfløtt, m., flatt jordstykke flå, m., dam forrakte seg, e, skade seg forglømme, e, glemme forsætt, adv., for galt fortælja, lde., fortelle fôs, adj., fus, reisefos fotbla, n., fot fotelle, f., firfirsle fotskuff, m., innbrett ved fotenden på skinnfellenfrasa a, frese, fett frasar i panna freta, a, smelte fro, m., skum på mjølkebytta frunse, f., frynse fræmen, adj., n., det kom fræmen frøsin, adj., frossen frågå, å, spørre fuggul, m., fugl fuggulbænn, m., julenek furte, e, være fornærmet fysst, adj., førstfystess, adv., først da le, e, reparere len, adj., forferdet fæntol, n., fantordli ellerlu, adj., ferdig lje, n., følge føll, m., foll føllbla, n., foll, legg på t.d. kjolelk eller lk, n., folk fønn, f., sending førdagen, m., forrige dagen førkje, f., jente, ikke i nedsettende tyding førkle, n., forklæ , røyte hamp, linlå, m., folunge fåmete, adj., dum, tåpelig

G

 

gala, æ, o, ø, gale garte, e, lokke, purka lokker på onga gastelere, e, gjeste gauk, m., gauk gaule, e, rope gjenne, adv., gjerne gjønnom, adv., gjennom glaslåtå, m., glasramme glas, n., vindu gleine, e, se skakt på glotång, f., ildraker glæ (seg), dde, glede seg glømme av, te, glemme glåme, te, glåmfølk, se, glane gnåle, e, gnåle gokjæka, a, legge kinn mot kinn gran, f, kvistgran, rørrgran, gran grava, æ, o, ø, grave greie (håret), dde, eller greidde, gredd eller greidd, gre grein, f., grend griu, f., grend griu, adj., tidlig oppe gruæll, adj., en som gruer seg grælette, adv., gråkaldt grænn eller græinn, adj., slank, tynn grænne eller græinne, m., nabo grænnelag eller græinnelag, n., grannelag græpa, adj., (græpa kar) og v. (å græpa votter) a græpavått, m., grepavott grøyp, n., sammalt korn gutu, f., smal veg gut, m., gutt gu-nåsli, adj., ydmyk, underdanig gærning, m., gæ’ærn, adj., gal og vilter gån, n,m garn gørr, n., slo, fiskeslo gørrlei, adj., lei gong, f., fjøsgong, gang bortmed krybba i fjøset gångbørj, adj., frisk igjen, kan gå

H

 

ha’att, ha igjen hamn, f., hamning ham-lett, m., teint hams, m., hams på nøtt hanglette, adj., hangler oppe hank, m., hank på bøtte hara, m., hare harke, e, hoste ha stønner, ha tid hadde vel bo, trengte vel hau, m., hug, kåmmå hau, huske haubett, n., halsbrann hauk, m., hauk haul, adj., glatt hefte, e, forsinke hel eller heil, adj., hel helene, adv., helt, høllt seg helene stille helle, n., etterbyrd hos ku helle seg, te, lene seg hell, eller, prep., hell hoss? helles, prep., ellers helse, te, hilse hem, n., heim hematt, adv., heimatt, heme, adv. hemanifrå, adv., (reiste) heimefra hemkjyn, n., heimlengt hemling, f., tak i et rom hemmel, m., himmel, hemmelseng, f., h.seng hennt, adj., hendig henner, pron., henne hespel, m., garnhespel hespetre, n., garnvinne hestgæl‘n, adj., brunst hos hesthikste, e, hikke hissu, adj., brå, ivrig hokse, e, anse hoksotfull, adj., bekymret hommel, f., hommel, insekt hommel, m., på vogndrag hommorsfot, m., stedet under kneet hopes, adv., i hopes, sammen hoso, f., strømpe, i hosolæsten, i strømpelesten hosobænn, n., strømpeband hu, pron., f., hun hue, n., hode hugæln, adj., svimmel hukle, e, småfryse huklinn, adj., frossen, kald hulag, n., på grime hurder, f., hulder hurve, e, slurve hurvette, adj., slurvete hus-ulv, m., hustyrann hu-tre, n., dragfeste hyggeli eller huggeli, adj., hyggelig hynne, n., hjørne hæggel, n., hagl hægle, e, hagle hæggelskur, f., h.skur l, slå hæl, slå ihjel hæll eller heill, ellerle, e, holde ut, herde linga, det bar i hælinga, da det lei på, til slutt lu, adj., tåle kulde lsule, de, halvsåle skolm eller halm, m., halm hændle eller hæindle, e, handle hænn eller hæinn, pron., pron., han hænnspiker eller hæinnspiker, m., vektstang av tre hær, adv., her hærkje, n., bunt, hespel hærs, m., hals hært, halvt, hært tå hårt, halvt av hvert hærte, e, dele halvt hævle seg, e, unngå så vidt høgg eller hogg, n., hogg høgge eller hogge hølle, e, holde l, n., hull lk, m., holk hølke eller holke, m., holke hønn eller høinn, n., horn høspønn, m., vil være sjef (husbond) høst eller haust, m., høst høre jiti, høre fortalt høy-mo, n., høyruskhågå på, adj., lysten på håndass (gen) , til hverdags hårr, pron., hver hårfæl, f., hodehårhårsår, adj., ømfindtlig håssen, pron., hvordan hårt, et lite hårtå, lite grann

I

 

i hop, i hopes, adv., sammen ikkønn, m., ekornil-rau, adj., ildraudis, is itte, gidder ikke ine, f., spire i sta, je gjorde det i sta itte, ikke

J

 

ja, m., ljå jamme, e, mjaue je, pron., jeg jell og jøll, f., gjeld jemn, adj., jevn jement, adj., liketil, hyggelig jemte, jemt, adv., liketil, hyggelig jemte, jemt, adv., jevnt med, jemsis jenne, adv., gjerne jente ellerjinte, f., jente jessbo, n., gjestebud jol, adj., moden jol, f., bukjol, reim jyve (på), jyv, gau, gøvi, gå på l, f., gjerd le, e, de, gjure fastlp, f., jølpe, e, hjelp, hjelpejøs, n., lys jøske, n., lysning jøtt, adj., og adv., fælt jøtteli, adv., fælt

K

 

kaku, f., brød kakuskjive, f., brødskive kalt, adv., kællere eller kæillere, kællest eller kæillest, kaldt kanali, m., skøyer kar, m., karm, ryggstø i kjøretøy kastbytte, e, bytte likt kattvask, m., lett vasking kaue, e, hoie kavere, de, gå god for kavande (gælen), adv., helt kjaste, e, puste fort og anstrengt kje, n., kjede kjeftsmelle, f., snakkesalig person kjeike, e, trette, krangle kjenn, adj., kjent kjenn, n., tjern kjeipe, f., tollepinne kjerke eller kjørke, f., kjerke kjetall, adj., kilen kjikne, e, miste pusten kjinne, e, kjerne (smør) kjinne, f., kjerne kjink, n., hold kjingel, m., edderkoppkjingelvæv, m., edderkoppspinn kjissbær, n., edderkoppspinn kjissbær, n., kirsebær kjone, f., badstu kjeik, adj., attkjekk kjæle, de, kjæle kjæka eller kjaka, m., kinn kjæring, f., kjerring kjøl, f., kulde kjøl, m., som holder plogskjæret kjøpenskap, m., varer kjøyve, e, fryse til kjukk, adj., tjukk kjukling, m., kylling kjyru, f., tjære kjyrubrædd, adj., tjærebredd klaka, adj., stivfrossen kleie, klædde eller klæidde, klø klein, adj., sjuk klot, f., mjølbolle klotvilling, f., mjølkevellingklædd, m., kladd klæme, te, klemme klæsse, f., likeglad person, spyttklase knesa, e, knise knett, n., lusegg knøl, m., gjerrig person knått, m., mygg kont, m., neverkont korter, n., kvarter kraka, m., skrøpelig person kraka, kræk, krek, kreki, gå sakte krasa, m., kvast, bladkrans krava, a, fryse til kri, dd, masa på nitigge krilla, f., meslinger krim, n., forkjølelse krimfull, adj., forkjøletkring, adv., lettvinn kring, adv., omkring kru, n., krutt krugg, m., pukkel kruggette, adj., pukkelrygget krydde, f., selvbevisst småjente, ei lita krydde kråke, f., bløtdelen i hestehov kråpp, m., mann kunja,kænn eller kæinn, modalt hjelpeverb, kunne kupe, f., ause og fiskeruse kva’a, m., kvae kvaling, m., linning, kant kvamne, e, kveles kvara (seg), a, roe seg kvant, adj., viktig, kvikk, frampå kvast, m., bunt, blomsterkvast kveku, f., kveke kvellsvæl, kveldsmat kvenn eller kveinn, f., kvern kveise, f., kvise kveitmjøl eller hveitemjøl, n., hveitemjøl kvesotta, f., kukopper kvævd, adj., tett i bringa kægge, m., høykagge kælle eller kæille, kallelv, m., kalv og garnpose kørj, f., korg køss, n., brenne køss l, n., kol kønn, n., korn kønnbænn, n., kornband kåmmå, kommer eller kjæm, o, i, komme kåmmå hau, huskelv, m., bjellekolv kånnå, f., (kone) være frampå, vil vara slik kånnå kåt, adj., livlig, glad kåte, f., utvekst på gran

L

 

laka, m., fisk og lat person laue (seg), e, bade lauk, m., løk laus, adj., løs, laus og ledig lei seg, adj., bedrøvet leik, m., leikleite, n., tid, detta leite leite på, e, leite på eller læitte på, bli sliten lekks-såmmår m., mellom våronn og slåttonn lemja, a, dele opp lengi, adv., lenge leppja, a, drikke, katta lepjar less vole, late som om lett, m., farge lette, e, løfte på letne, e, leter, lysner, det letner le’u, adj., ledig, mjuk lekkje, f., lenke lideli, adj., frekk, lidderlig linne, f., veg, å gå på linna liggi, å, i, ligge liggigæl‘n (høne), adj., vil ligge på egg likfæl, f., likferd, begravelse lime, m. sopekost livåre, f., pulsåre lo, f., halm med kornet i, kjøre inn loa logn, adj., dempet lomfot, m., klumpfotlompe, f., ugjæret flat kake loms, m., et slags leire lonæll, adj., lunefull lon, n., lune lone, f., stille sted i elva lovere, de, luske, lure lue, f., fire renningstråder lurda, m., lørdag lyfte, e, løftelykkja, f., løkke lytja, måtte lynkje, f., hofte ly’u, f., låveløgn, m., lyng lægne, e, lyne løkk, n., lokk lægg, m., legg lægge, e, lagge læggekjørrel, n., laggekar lækker, adj., pen læte av, slutte, kua læt av, let av læter, nykker lætt, adv., leit læva, e, d, leve låg, adj., låg låg, m., oppkok til ku, brenn-neslelåg lågå, m., og lågå, å, flamme låkk-onge, f., «lausunge» låppegro, f., padde låtå, m., stengsel låvå, å, love

M

 

maga, a og m., mage massing, m., messing maule, e, eta uten noe attåt, tørrmaule me, n., merke, mål, medrag me, adv., mea, mens mei, m., ljå medel, m., formue, eiendom meite, e., fiske med stang meine, te, mene melle, n., ugrasfrø i kornet menneskje, n., menneske mig, n., ku-migminners, adv., ellers mjuk, adj., mjuk mjøl, n. mjølk, f. mobro, m., onkel, mors brormoster, f., tante, mors søster motskapt, adj., vanskelig mompe, e, eta med munnen full mons åleine, helt aleine muggin, adj., gretten mærj, m., marg mærjeli, veldig møkkstokk, m., mellestokk møkkvell, adj., ureinslig mølte eller molte, f., molte mørkeriet, n., mørket mørt, adv., mørkt, mørt som en sækk må von, unne, kunne unnvære l, n., måltid, stemme, språk månda, m., mandag mårå, m., morgen måså, m., mose måske, f., maske måte tel, tilpasse, måte til

N

 

nakjin, adj., naken namn, n., navn. namnji nasa, m., nese natters tier, om natta nau, f., nød navar, m., bor nea, adv., nedentil, nedenfor neise, e, gi fanteord ner, adv., når tid nere som, så nær som nettbokk, m., nøttehamsnettkjærr, n., hasselbusk nettnakjin, n., nøttekjerne nu, m., trau, kakunu nupe, f., nype nupklokjærr, n., nypklokjerr nuperose, f., nyperose nufikjin, adj., nysjerrig nykkjyl, m., nøkkel næn, pron., hverandre næva, m., neve næggelsprætten, m., neglesprett nømmin, adj., døvinn nå’u, adj., ydmyk nåså, å, snuse

O

 

omjelle, te, lide for omskjærves, adv., ligge anføttesone, m., teig, tilmålt stykke oppinn, adj., åpen opphæll, n., holder ope (om været)

P

 

perse, e, presse pliss, n., noe en utretter frivillig uten lønn pott, m., hulmål, nesten en liter preka, a, pirke prom, m., rakle pynte, e, stelle til pent pæle, f., perle pælkje, n., perlekjede le, e, arbeide, streve pæll, m., pall lme, e, slå

R

 

ra, m., kornstaur ra-krakk, m., krakk til å stå på når en «dræg opp» kornbanda rafte, f., slederamme raga, a, svaie, rage raje, f., lang staur, lang stangraka, a, rake rakarive, f., rive ratt, adv., til og med raulett, adj. rauk, n., flere kornband satt sammen til tørking rauke, e, sette i rauk raute, røtte eller røytte, tt, raute, kua rauter reir, n., fuglereir reiphæl, m., gjøle-ring reise, adv., velt, gjøra ei reise reiv, f., list, reive, e, vire lista omkring (småbarn)reks, e, flyte overalt, være her og der rekti eller rikti, adv., riktig remja, a, skrike repp, n., fôr som dyra vraker risbær eller resbær, n., rips roko, f., spade av tre roskåp, n., hjørneskap rue, f., flattbrødhaug ruke, f., ku-ruke ruse, f., fiskeruse ryfte, n., del, stykke rysje, rykste, rykst, røske, (rysje karve) rædde, e, gå og drive ræpa (tur seg), skravle, endelig ha tur seg rænn eller ræinn, f., skorpe, kakurand rævle, n., trev, golv rødde, e, rydde røtinn, adj., røttne e, rotten, rotne røyte, røtte eller røytte, e, miste hår røyr, f., lyske rågå, m., råte råtåstubbe, m., råtten stubbe

S

 

sabbete, adj., lortette, ikke renslig sakne, e, savnesamma eller samre, adj., samme sams, adj., enig, fellessaup, n., kjernemjølk sea, adv., siasængetæpen, n., sengeteppe seinvøli, adj., – vilinn, m., seineste laget seire, e, dryge, tøye seten, adv., aktende,: det er itte seten settong, m., en sjettedels fjerding sevje, m., sevje sia eller seia, sa’a, sakt, si siginn, adj., sliten sinne, ha lyst til, ha s. tel sinkt, adj., tungt (arbeid) sjepa, a, flytte på, forandre på sjuk, adj. sjøl, sjølve, pron. selv sjølstelt, adj., egen sjønske, adv., på en slump sjåme, e, skye på sjåmette, adj., flekkete, skoldet ska’e., m. skade. Høna skrik ska’e skaka, æ, o, ø, skakeskaltennt, adj., dårlige tenner skara, m., skare, skareføre skarv, m., en som ikke er så braskau, m., skog skjinnfell-skuff, m., fot-innbrett på fellen skjinnvenge, f., flaggermus skjefte, e, sette på skaft skjei, n., tidsavsnitt skjeise, f., skøyte skjeise, e, gå på skøyter, vimse hit og ditskjellri, n. bilde skjule, e, skylle skjyllfølk eller – folk, slekt skjyllu, adv., skyldig skjytu, f., tilbygg skjælve, a, ø. skjelve skjærne, f. stjerne skjørr, f., skjære skofte, e, utebli, skofte arbeidet skoko, f. linskake skole eller skule, m, skole skole, e, legge oppunder skonning, m. kanteband skomming, m., skomsekøtt, n, skumring skompe, e, skubbe skortne, e. magres skoto, f., bergeskorte skrabb, m., mager jord skrasle, e, skratte skrett, n, skritt skri, dde, skli skropo, f. skrape, hesteskrape skry, dde, harke, skrøle skrækall, adj., dårlig, skjukskrøfte, e, sikte mjøl skrøle, e, hoste, skry skrøype, e, skryte skrøv, n. dårlig (bare et skrøv) skugge, m. skygge skuggrædd, adj. skulir, skulinn, fl. skyller skulidonk, m. skunne seg, te. skynne seg skvata, a, kvitre skvettæll, adj., skvetten skøtt, n. skudd skåkle-fæll, n. slutt på våronnaskødde, f. tåke skølle e, se ut som skålme, e. skule skåp, n. skap skåpskrue, n., topp på skap sleipe, f. snegl sleiphus, n. sneglehus slikk eller slekk, adv. slik slitin, adj. sliten slomse, e, slurvesluk, n. renne slusk, m. vegarbeider slytu, f., tynn og seig person slyul, m., treskeredskap slødd, m. slådd. slødde. e, bruke slodden slå, (å, o, i) slå med ljå slåtønn, f., slåttonn smala, a, ramle, dundre smolo, f., smule smusle, e, småle smyu, f. smie smækastikke, f. flat trestikke til å fare over ljåbladet med etter det er brynt. smørje, f. smørje smålå, å, smule opp snak, adj., bikkja er snak snat, n, skogholtsnikker, m. snekker, snikkere, de. snekre snubbe, e. klippe lite grann snuru, f. snare snøfjon, n., snøfnuggsnøge, e, snø snøgg, adj. rask snåve, e, snublesoplime, m. kost, lime spile, m. speil, spile seg, speile seg spikji, adj. speket spjell, n., spjell i ærme, i peis sprett, n. fiskestang sputte, e, spytte spæl, m. spord, rumpe spørja, de, spørre spørlag, n. spår, e., spor stakkarsvølin, adj. stakkarslig stane, e, stansestann, m. sted staup, n, dump ste, dd, feste tenestefolkstelle, n., sted sterte, e, bære og dra tungt stig, m., sti stinn, adj., stappmett storleik, m., størrelse stru, f., stry strænn eller stræinn, f., strand stræne, e, skynde segstrøss eller størres, n., seterhus strøye, de, strø stunne, e, lengte stutt, adj. kort stykkje, n., stykke stytte, f., støtte stæla, æ, o, ø, stjele støa, dd, støtte stø-bån, n, -far, -mor, ste- stønn eller stunn, f., stund (har itte stønner eller har itte stu’un) strøye, e, strø stutt, adj., kort suggel, n., sul sule eller le, m., skosåle sulu, f., svale sultin, adj., sulten svaga, a, svaie sval, m., gang, svalgang sveg, n., skigardsband svivøle, de, forakte svypu, f., svepe svær, adv., kry. (Vil vara svær) svætt eller svæitt, adj., svett svull, m., svull, is-svullsvøllin, adj., hoven svømn, m., søvn, gå i svømna svøvd, adj., sovnet synda, m., søndag synu, f., sene syring, m., fingerbøll syster, f., søster sæks, tallord, seks sæl, adj., tilfreds, glad la, m., sæla på, sele, sele på lja, æ, ø, ø, selge sænn eller sæinn, f., sand sænnkønn, n., sandkorn søkn, f, hverdag, hælj å søkn søkkmørt, adj., bekkmørkt syschen, søsken søll, n., sølv og brødsollsylju, f., selje sømja, a, svømme sønning, m., mysmør sørj’jivin, adj., sørge, være lei seg, m., tredunksåkast, n., gå opp radene for såmannen, (gå såkast)såkn, f., sogn såkne, e, sokne, lete i vatnet nål, n., sold, å selle såless, adj., sliklv, m., sein og lat mann såmne, e, sovne så ner som, unntatt sånn eller sønn, m., sønn såvå, ø, a, ø, sove (søv eller søver, svav, søvi) sårke, m., sår med ru på

T

 

ta, prep., av ta seg, æ, o, i, kua tær seg itte takom, adj., en det er tak i tala om, e, fortelle talatrost, m., måltrost te, dde, vise, vise fram telle, n., kant på fiskegarn tel smærs, til og med, dess mer temmer, n., tømmer, n., tømmer temmerdrogo, f., tømmerslep etter skip tennal, m., hardved tenke eller tenkje, te, tenke tene, te, tjene, tener, m., tjener tenn, n., tinn tertin, adj., tertefin tess, adv., verdt, itno tess ti, prep., i, holde i, ta i tile, adv., tidlig tille, f., skantel i fjøs tistil, m., tilstel tjau, n., snes, hælttjau, ti tjukk, adj., tykk to, f. tå, fl. ter tola, f., torden tolvær, n., tordenvær tonghørt, adj., tunghørt totte, m., tråder på vev trabel, adj., travel trassu, adj., trassig trefs, adv., trives trein, n., tog tremenning, m., slektning i 3. ledd treskel, m., dørstokk treskje eller trøske, e, te, treske treskoning, m., slede med tremeier trevali, adv., vanskelig, vrangt truge, e, true truvælu, adj., troverdig, endefram trøkk, adj., treg trøll, n., troll trøllete, adj., slem, grinete trøttne, e, hovne opp trøtinn, adj., hoven trång, adj., trånge, f., trang tråtte, e, tåle tråv, n., trav (kom på det tråvet). tugge, e, tygge, tugge, f., ei tygge tuggette (hår), ugreit, tuggette hår tunn, adj., tynn tunnere, e, mase med tunnvang, m., tinning turu, f., tvare tvele, e, te, tvile tverke, adv., gå på tverke, gå vrangt tvist, m., veranda ty, n., tøy tynne, f., tønne, tynnebænn, n. tysst, adj., tørst typpbær, n., tyttebær tæggel, n., tagl l, n. holdla, m., tælelj, m., talglje, e, spikke, telje tællik, m., tallerken tænn, f., tann tænnhæll, n., tannkjøtt tæpen, n., teppelkle,n., tørklæ tørja, de, tore tøs, f., jente, ikke i negativ betydning tøve, de, tove tåkå, a, flytte seg (inntil en)lmou, adj., tålmodiglu, adj., hardfør tång, f., tang tåtte, syntes (vi syntes)

U

 

uførin, adv., omtalt (ingen er uførin) uggæll, adj., halvfrossen, ugge seg, føle seg uvel ugreie, dde, ugre, ugrei, adj., ulik, adj., stygg unnbokse, f., underbukse -stakk, m. urøddi, ad., uryddig urøve, de, forstyrre usælt, adv., leit utapå, adv., utapå

V

 

vak, adj., vakjin, våken vaka, a, våke vaksi, adv., veldig, (vaksi stor) vara, hj. verb, være vart, adv., varmt vass eller kvass, adj., hvass vassflyge, y, a, ø, få tårer i øya vassrenne, f., renne vass-sjuk (jord), adj., myr o.l. vassøgd, adj., ha rinnende øyer vatten, n., vatn veatre, n., vedtre veie, vel, (gjør det da, veie) veike, f., veke på lampe vekke, f., hestevekke, -bjelle vekse, e, o, ø, vokse ven, adj., pen venge, e, flyge vettu, adj., fornuftig villing, f., velling vilje, m., vilje vilju, adj., villig vilkår, n., føderåd (vilkårsfolk) vinglette, adj., usikker vinja, i, a, ø, vinne vinnæll, adj., blåsende (dag) vinøgd, adj., skjeløyd von, f., håp, på vona gjort, for sikkerhets skyld vrangstrupe, m. vriin, adj., vrien vyu, f., vidje vyubænn, n. vidjebånd væg, m., vægrenne, f. vægg, m., vegg vægge, e, vagge vænte, e, mangle la, f., verdenle, i væle med, også, det også linn, adj., valen vælle, m., høytapp lskyllu, adj., innsmigrende vænnu, adj., kresen på maten væntrefs, adv., vantrives væ-de-likt-seg, var det likt seg, langt ifrå værdåtter, f., svigerdatter (sviger- far, -mor, -sønn) værme, (vatn o.l), de, varme værv, m., virvel (i håret) værvill, m., virvel i vatn væta, veit, visste, visst, vite væva, e, o, ø, væve vøgge, f., vogge le, e, reparere lja, de, vøre, bry seg om linn, adj., hossen er du vølinn?, hvordan er du? vøll, m., voll vømmel, n., vadmel vørkje, n., emne vørslaus, adj., uvøren våge, f., bølge vårnemm, adj., vårslapp

Y

 

yte, f., utkant

Æ

 

ægg, n, egg ægle, e, egle seg innpå ælj, m., elg ælle eller æille, pron., alle æller eller æiller, adv., aldri ællminndli eller æillmindli, adj., alminnelig ælltis eller æilltis, adv., alltid ændre eller æindre, pron., andre ænn eller einn, tallord, en ænnkom eller æinkom, adv., ens ærend ænnlett eller einnlett, adj., ensfarget ænnstøing eller æinnstøing, m., enstøing ænse eller æinse, e, ense ænnsless eller æinnsless, adj., annerledes ænsikt eller æinsikt, n., ansikt ænti eller æinti, adv., enten æpja, a., yppe ærj, adj., arg ærm, f., ærme ærte, e, mobbe æsle, e, esle ætt eller eitt, tallord, ett ætter eller eitter, adv., etter

Ø

 

ødde, eller øydde, m., odde øksinn, adj., om brunst hos ku øl, m., varme, sengeøl ølrøyk, m., varmedis ømbør, m., trebutt ømte, e, jorte ørekjyte, f., liten fisk ørder, f., older ørte, e, drøvtygge øsje, f., eske, smørøsje øsle, e, søle bort øst eller øust, adv., øst øylægge, æ, a, a, ødelegge

Å

 

åffer, pron., hvorfor åkke, pron., hvem åkle, n., ankel ålbågå, m., albu åle, f., gjødselvatn åleine, adv., alene ålett, adj., altetende åless, adv., ta seg til å gjøre ålme, e, skule årm, m., orm årmslo, f., ormeham åsp, f., osp

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2023 Feiringregjeringa