Kontaktinfo
Beskrivelse

I det øyeblikket vi fødes, blir også fødselshoroskopet til. Dette horoskopet forteller om evner, talenter og hva vi kanskje må jobbe mer med å få tak i. I astrologien er det hverken positive eller negative sider, alt handler om hvordan en energi brukes. Ved å studere et fødselshoroskop, kan vi også få tak i meningen med akkurat vårt liv. Astrologien er som sjelens kart og kompass, og et horoskop kan tolkes på mange måter. Selv vektlegger jeg prosessarbeide, og den psykologiske dybden i et horoskop. Det finnes ingen quick-fixer, det må jobbes for å nå målene vi setter oss. Horoskopet viser til hva vi trenger å jobbe med, for å oppnå det livet vi drømmer om. Det gjør deg oppmerksom på snubletråder og fallgruber, så disse best mulig kan unngås.

I astrologien er det mulig å se frem i tid. Vi kan ikke se detaljene rundt hva som skjer, men vi får en god pekepinn på hvilke områder av livet som berøres når, og på hvilken måte. Her kan man være føre vár, og forberede seg. Det som er kjent for oss, kommer heller ikke plutselig ut av det blå.

Eksempler på spørsmål som et horoskop kan gi svar på:

* hvilke evner og talenter har jeg?
* hvilke(t) yrke(r) kan passe meg?
* er det gunstig å bytte jobb nå?
* hva slags partner passer jeg sammen med?
* når møter jeg kjærligheten?
* når er tiden inne for å pusse opp eller flytte?
* hvordan får jeg opparbeidet bedre selvdisiplin?
* hva kan jeg gjøre for å jobbe med følelsene mine?
* hvorfor møter jeg samme problemstilling gang på gang?

Astrologi er et fag jeg har jobbet med siden 80-tallet, både som kursleder og individuell veileder. Det har fulgt meg hele veien siden, og etter en karriere på ca. 25 år i mediebransjen satset jeg for fullt på å undervise og hjelpe andre fra 2016. Velkommen til å ta kontakt, dersom du vil vite mer!

Profesjonell astrolog Kristin Egeland