Beskrivelse

Kunstner og pedagog, master i barnekultur og kunstpedagogikk.
Tegning og keramisk skulptur/utsmykning
Arrangerer kurs sporadisk