Beskrivelse

Plen og Pudder tilbyr opprydning og vedlikehold av gjengrodde områder, samt klargjøring av uteområder ved salg. Vi utfører tilsyn av eiendom og bortkjøring av søppel.
Utstyret vi benytter er fire Afrikanske pygmégeiter, Ariens sitteklipper og kantklipper. Geitene leies ut og benytter digitale gjerder.