Beskrivelse

Vi på Sandvikbekken gård tilbyr Inn på tunet tjenester.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til en gård og livet og arbeidet på gården.

Vi kan ta imot skoleelever som trenger et alternativ til skole, personer med rusproblematikk, psykiske utfordringer m.m

Her kan du lese mer om vårt tilbud:

https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/finn-gaard/marit-lie